Nissan Qashqai 2.0 från 2008, som har rullat 15 500 mil, servades av Spånga Autoservice AB som är ansluten till MECA.

Verkstadens missar:

Batteriklämma sitter löst

Batterikablarnas klämmor måste sitta stadigt fast på batteriets poler. En löst sittande kabel riskerar att lossna. Bristfällig fastsättning anses vid besiktning som en kortslutningsrisk och ger underkänt. Trots att serviceprotokollet anger att batteriet har kontrollerats, sitter batteriets ena kabel löst på den här bilen när vi hämtar ut den från verkstaden. Det finns heller ingen notering till bilägaren om att exempelvis polklämman kan behöva bytas ut för att åtgärda problemet.

Ingen notis om sprucken bälg

Efter en snabb okulärkontroll under motorhuven ser vi att en del av motorns insugskanal gått sönder. En gummiböj har stora sprickor, som vi ser tydligt så snart vi har tittat lite på motorn. Eftersom verkstaden har angett på serviceprotokollet att de har kontrollerat både motor och växellåda avseende bland annat läckage, anser vi att det vore rimligt att notera en uppenbar och direkt synlig skada som den här, som vi själva menar är svår att missa. Det borde ha funnits en notering och rekommendation om att delen behöver ersättas med en ny.

Isärtagning och smörjning av bromsok ej utfört

På serviceprotokollet anges tydligt med en ”bock”-markering att verkstaden har tagit isär och smort samtliga bilens bromsok. Genom att smörja okets rörliga delar minskar risken för att rostskador leder till fel på bromsarna. Det är särskilt vanligt att bilens bakre bromsok kärvar ihop och det kan i efterhand krävas mer kostsamma åtgärder. Att ta hand om bromsarna vid service kan därför vara en bra förebyggande åtgärd. I det här fallet visar en kontroll av bilens bromsar efter verkstadsbesöket att ingen sådan åtgärd har vidtagits, trots att det alltså tydligt markerats med en bock i protokollet som ”utfört”.

Resultat: Servicearbetet är underkänt