Äntligen vinter och möjlighet till skidåkning. Takboxen tas fram och börjar packas. Men hur klarar boxarna en krock? Test med åtta av de boxar som finns på marknaden. Flera klarar sig bra.

Fakta om testet

Testfakta har tillsammans med Norges Automobil-Forbund, NAF, genomfört ett jämförande test av åtta takboxar från kända varumärken. Testet utfördes av Rise Reserch Institutes of Sweden och bestod av två delar: krockprov och hanterbarhet.

Sex av boxarna är i plast och två i glasfiber. För två av boxarna är den maximala lastvikten 50 kg, för övriga sex 75 kg.

Produkterna som ingår i testet:

 • Biltema takbox 400 l
 • Calix H22
 • Hamron 390 l (Jula)
 • Mont Blanc Altitude 450
 • Packline NX Premium
 • Packline NX Twin XL
 • Skiguard 860 Touring
 • Thule Motion XT XL

Tyvärr är det tre av boxarna som får problem redan vid den lägre hastigheten 30 kilometer i timmen. Mont Blanc, Calix och Biltema står inte emot krocktestet och innehållet skjuts i väg ut ur boxarna när spännbanden går av.

Efter samtliga krocktester är det bara på en av boxarna som spännbanden är intakta.

Ingen klar vinnare om glasfiber eller plast

Testerna ger inget entydigt svar på om glasfiber är bättre än plast, ur säkerhetssynpunkt. Testvinnaren Packline NX Premium är gjord i glasfiber och där höll också spännbanden genom hela testet. På glasfiberboxen från Skiguard höll inte spännbanden, vilket resulterade i att skidorna delvis åkte ur boxen vid krocktestet. Eftersom glasfiber är ett kraftigare material blir boxen tyngre och du får lasta mindre för att inte överskrida maxvikten för last på taket.

Maxvikten är oftast 50–100 kilo beroende på bilens storlek. När det gäller takboxarnas hanterbarhet är det tre som utmärker sig negativt. Det är Skiguard, Hamron (Jula) och Biltema som alla är svårare att montera.

Totalvinnare i testet blev Packline NX Premium följd av Packline NX Twin XL och därefter Thule Motion XT XL. På delad sista plats hamnar Calix H22 och Biltemas takbox på 400 liter.

Krockprov

 • Takboxarna monterades på godkända takräcken enligt anvisningarna.
 • Alla boxar packades med fyra par skidor och två väskor med sandsäckar upp till den specificerade maximala lastvikten.
 • Fanns instruktion om hur boxen skulle packas följdes denna.
 • Övriga boxar packades med skidorna liggandes med topparna framåt.
 • Väskorna spändes fast ovanpå skidorna med medföljande spännband.
 • Takboxarna krockprovades sedan enligt standarden DIN 75302:2019-06 med en krockpuls på 12 g vid 30 km/h samt 40 km/h.
 • Två boxar av varje modell användes till krocktestet, en per krock.
 • Krocken vid 40 km/h är ett tuffare test än de branschstandarder som finns för takboxar. Krockpulsen 12 g ligger i överkant enligt standard. Krockpulsen är den kraft som de testade takboxarna utsätts för vid krocktillfället uttryckt i g-krafter.
Under hanterbarhetstestet bedömdes boxarna enligt tio kriterier. Bland annat hur lätta de var att montera, öppna och stänga.
Under hanterbarhetstestet bedömdes boxarna enligt tio kriterier. Bland annat hur lätta de var att montera, öppna och stänga.

Hanterbarhet

 • Fyra testpersoner av olika längd, det vill säga med olika fysiska förutsättningar och räckvidd, bedömde takboxarnas hanterbarhet.
 • Provningen utfördes på en bil med förmonterat takräcke. Förutom boxen 860 Touring från Skiguard, som har genomgående räckeshål, där takräcket därför förmonterades på boxen.
 • I bedömningen ingick bland annat hur lätta boxarna var att lyfta på och av, montera på takräcket, packa, öppna, stänga och låsa.
 • Totalt tittade man på tio olika kriterier.
Packline NX Premium
Packline NX Premium

Totalbetyg: 9,4

Betygskala: 1–10

Kommentar:

Bäst i test. Klarar alla krocktester utan anmärkning. Kraftigare box i glasfiber. Relativt tung.

Cirkapris:
14 500 kr

Delbetyg från 1 till 10   
Krocksäkerhet – 30 km/h 
Viktning 30 %
10
Krocksäkerhet – 30 km/h 
Viktning 30 %
10
Hanterbarhet
Viktning 40 %
8,5
Utvalda mätvärden från testet
Krock 30 km/h Lasten kvar och boxen utan skador.
Krock 40 km/h Lasten kvar och boxen utan skador.
Hantering Inga vassa kanter. Tung och svår att lyfta upp. Lätt att öppna men svårare att stänga. Lätt att säkra lasten. Tydliga instruktioner.

Produktinformation

Material: Glasfiber
Max lastvikt/boxens vikt (kg): 475/29
Volym (liter): 430

Öppning: Bakre delen lyfts upp

packline.se

 

NX Twin XL från Packline
NX Twin XL från Packline

Totalbetyg: 9,1

Betygskala: 1–10

Kommentar:

Klarar krocktesterna mycket bra. Enkel att hantera.

Cirkapris:
10 500 kr

Delbetyg från 1 till 10   
Krocksäkerhet – 30 km/h 
Viktning 30 %
10
Krocksäkerhet – 30 km/h 
Viktning 30 %
8,7
Hanterbarhet
Viktning 40 %
8,5
Utvalda mätvärden från testet
Krock 30 km/h Lasten kvar och boxen utan skador.
Krock 40 km/h Skidorna sticker ut och en mindre plastbit från boxen lossnade. I övrigt hel.
Hantering Inga vassa kanter. Lätt att öppna och enkelt att säkra lasten.

Produktinformation

Material: Plast
Max lastvikt/boxens vikt (kg): 75/24
Volym (liter): 450

Öppning: Bakre delen lyfts upp

packline.se

 

Motion XT XL från Thule
Motion XT XL från Thule

Totalbetyg: 8,5

Betygskala: 1–10

Kommentar:

Klarar krocktesterna bra. Genomgående bra resultat men något svårare att stänga boxen.

Cirkapris:
10 500 kr

Delbetyg från 1 till 10   
Krocksäkerhet – 30 km/h 
Viktning 30 %
10
Krocksäkerhet – 30 km/h 
Viktning 30 %
8,7
Hanterbarhet
Viktning 40 %
8,3
Utvalda mätvärden från testet
Krock 30 km/h Lasten kvar men främre spännbandet gick av. I övrigt hel.
Krock 40 km/h Väskan sticker ut. Främre och bakre spännbandet gick av.
Hantering Bra instruktioner, lätt att montera och lätt att lasta.

Produktinformation

Material: Plast
Max lastvikt/boxens vikt (kg): 75/23,5
Volym (liter): 500

Öppning: Båda sidor

thule.se

 

860 Touring från Skiguard
860 Touring från Skiguard

Totalbetyg: 7,8

Betygskala: 1–10

Kommentar:

Klarar krocktesterna bra. Kraftig box i glasfiber, tung och svår att hantera. Takräcke monteras på boxen innan placering på taket.

Cirkapris:
12 500 kr

Delbetyg från 1 till 10   
Krocksäkerhet – 30 km/h 
Viktning 30 %
8,7
Krocksäkerhet – 30 km/h 
Viktning 30 %
8,7
Hanterbarhet
Viktning 40 %
6,5
Utvalda mätvärden från testet
Krock 30 km/h En av skidorna sticker ut något. Främre spännbandet gick av. I övrigt hel.
Krock 40 km/h En av skidorna sticker ut. Främre och bakre spännbandet gick av. I övrigt hel.
Hantering Tung och svår att lyfta på plats och otydliga instruktioner. Svår att stänga men enkelt att säkra lasten.

Produktinformation

Material: Glasfiber
Max lastvikt/boxens vikt (kg): 75/35
Volym (liter): 500

Öppning: Bakre delen lyfts upp

skiguard.no

 

Takbox 390 L från Hamron/Jula
Takbox 390 L från Hamron/Jula

Totalbetyg: 7,3

Betygskala: 1–10

Kommentar:

Klarar inte krock i den högre hastigheten. Lättaste och minsta boxen. Endast 50 kg maxlast. Svår att
montera och svårt att spänna fast lasten.

Cirkapris:
2 500 kr

Delbetyg från 1 till 10   
Krocksäkerhet – 30 km/h 
Viktning 30 %
10
Krocksäkerhet – 30 km/h 
Viktning 30 %
5,1
Hanterbarhet
Viktning 40 %
6,9
Utvalda mätvärden från testet
Krock 30 km/h Lasten kvar och boxen utan skador.
Krock 40 km/h Lasten kvar men ett stag från boxens öppnings-mekanism lossnade. I övrigt hel.
Hantering Låg vikt och lätt att lyfta på plats men svår att montera.

Produktinformation

Material: Plast
Max lastvikt/boxens vikt (kg): 50/13
Volym (liter): 390

Öppning: En sida

jula.se

 

Altitude 450 från Mont Blanc
Altitude 450 från Mont Blanc

Totalbetyg: 5,8

Betygskala: 1–10

Kommentar:

Klarar inte krocktesterna. Enklast att hantera.

Cirkapris:
5 600 kr

Delbetyg från 1 till 10   
Krocksäkerhet – 30 km/h 
Viktning 30 %
3,7
Krocksäkerhet – 30 km/h 
Viktning 30 %
3,7
Hanterbarhet
Viktning 40 %
8,9
Utvalda mätvärden från testet
Krock 30 km/h Främre väskan åkte ut helt och halva skidorna sticker ut. Samtliga tre spännband gick av.
Krock 40 km/h Allt utom bakre väskan åkte ur boxen. Samtliga tre spännband gick av.
Hantering Mycket enkel att montera och hantera. Tydliga instruktioner.

Produktinformation

Material: Plast
Max lastvikt/boxens vikt (kg): 75/21,5
Volym (liter): 450

Öppning: Båda sidor

montblancgroup.com

 

H22 från Calix
H22 från Calix

Totalbetyg: 4,8

Betygskala: 1–10

Kommentar:

Klarar inte krocktesterna. Enkel att hantera men något otydlig instruktion

Cirkapris:
7 000 kr

Delbetyg från 1 till 10   
Krocksäkerhet – 30 km/h 
Viktning 30 %
2,4
Krocksäkerhet – 30 km/h 
Viktning 30 %
2,4
Hanterbarhet
Viktning 40 %
8,5
Utvalda mätvärden från testet
Krock 30 km/h Främre väskan åkte ut helt och halva skidorna sticker ut. Samtliga tre spännband
gick av och ett stag till boxens öppnings-mekanism lossnade.
Krock 40 km/h Allt innehåll åkte ur boxen. Samtliga tre spännband gick av och ett stag till boxens öppningsmekanism lossnade.
Hantering Lätt att lyfta upp. Enkel att montera och hantera. Enkelt att lasta och säkra lasten.

Produktinformation

Material: Plast
Max lastvikt/boxens vikt (kg): 75/25
Volym (liter): 500

Öppning: Båda sidor

calixroofboxes.com 

 

Takbox 400 L från Biltema
Takbox 400 L från Biltema

Totalbetyg: 4,8

Betygskala: 1–10

Kommentar:

Klarar inte krocktesterna. Lätt och liten box. Endast 50 kg maxlast. Svår att montera och svårt att komma åt och lasta i boxen.

Cirkapris:
2 600 kr

Delbetyg från 1 till 10   
Krocksäkerhet – 30 km/h 
Viktning 30 %
3,7
Krocksäkerhet – 30 km/h 
Viktning 30 %
2,4
Hanterbarhet
Viktning 40 %
7,4
Utvalda mätvärden från testet
Krock 30 km/h Skidorna sticker ut. En stor bit av boxens botten samt en skyddsplåt lossnade och spännbanden gick av.
Krock 40 km/h Allt innehåll åkte ur boxen. Spännbanden gick av och fronten på boxen lossnade.
Hantering Lätt att lyfta upp. Otydlig instruktion och ganska svår att montera och packa

Produktinformation

Material: Plast
Max lastvikt/boxens vikt (kg): 50/16
Volym (liter): 400

Öppning: Båda sidor

biltema.se 

 

Läs testet i sin helhet i tidningen Motor nr 7 2021 där du även får tillverkarnas synpunkter på testresultatet.