Förberedelse av krocktestdocka i spädbarnsmodell inför test av bilbarnstol.

Vi har testat följande bilbarnstolar

Krockprovet utfördes med en deltahastighet på 27 km/h. Testbänken och dörren är placerade i 80 graders vinkel mot krockriktningen.

Sidokrockskydd är extremt viktigt. Om ”öronen” på stolen inte fångar upp barnets huvud smäller det i dörren med katastrofala konsekvenser.

Här är det som betyder mest!

Säkerhet

Ett bra barnsäkerhetssystem skyddar även när krockvåldet överstiger lagkraven och håller nere skaderisken vid sidokollisioner.

Användarvänlighet

Olika studier har visat att handhavandefel ofta sker. Ett bra barnsäkerhetssystem är enkelt att använda och minskar således risken för handhavandefel. Det är faktiskt vanligt att föräldrar gör dessa två misstag när de monterar ett babyskydd:

  • De placerar och monterar babyskyddet åt fel håll i bilen.
  • När de fäster bältet förväxlar de knäbältet och axelbältet.

Med en Isofixbas eliminerar man nästan risken att göra misstag och bilens säkerhetsbälte används inte ens för monteringen.

Ergonomi

Ett bra barnsäkerhetssystem låter barnet sitta bekvämt i en avslappad position, en förutsättning för att barnsäkerhetssystemet ska fungera som det ska. Plus att det även passar långa som stora barn. Fast det är endast om barnsäkerhetssystemet används korrekt som det är ett användbart sådant. Slarva aldrig med hur barnet sitter eller spänns fast.

Skadliga ämnen

Ett bra barnsäkerhetssystem uppfyller lagkrav, standarder och bestämmelser gällande skadliga ämnen i leksaker och textilier. Vi har testat alla delar av barnsäkerhetssystemen för polycykliska aromatiska kolväten, ftalater, flamskyddsmedel, mjukningsmedel, fenolföreningar, organiska tennföreningar, formaldehyd och tungmetaller. Ingen av de testade barnsäkerhetssystemen uppvisar en för barn skadlig nivå av farliga ämnen även om vi fann en låg nivå av naftalin i Concord Ultimax i-Size.

Viktigt att tänka på

● När man köper ett barnsäkerhetssystem som följer de nya UN ECE R129-reglerna är barnets längd avgörande. Det finns ingen längdklassificering, tillverkarna bestämmer själva kortaste respektive längsta längd, liksom maxvikt.

● Barn ska åka bakåtvända så länge som möjligt, upp till 25 kg och framåtvända tidigast från 18 kg. Oavsett vad stoltillverkaren anger för längd och vikt.

● Produkter med ett bra omdöme i detta barnstolstest erbjuder ett högre skydd än vad lagen kräver.

● Innan du köper ett nytt barnsäkerhetssystem bör du kolla så att det uppfyller lagkraven.

Varning!
Använd inte bakåtvända barnsäkerhetssystem på passagerarplatser framtill utrustade med en airbag utan att vara säker på att den är inaktiverad!

Här läser du hela testet i tidningen Motor