Vad är skillnaderna mellan teknikerna – och vilka är fördelarna respektive nackdelarna? Tidningen Motor hjälper dig att välja om du ska köra fyrhjulsdrift med kardanaxlar eller elmotorer.

Tidningen Motor tipsar om val  mellan fyrhjulsdrift via kardanaxel eller elmotorer

Genväg till ditt beslut

KARDANAXEL-4WD

 

ELBILS-4WD

Avaktiveras för att spara bränsle

+

Reagerar blixtsnabbt
Haldexkoppling tillåter bogsering Jämnare kraftfördelning
  ”Alltid” aktiv

Högre bränsleförbrukning

 -


Elbilar med 4WD är ofta betydligt dyrare
Dyrare skatt och försäkring  
Fyrhjulsdriften är sällan aktiv hela tiden utan sätts i gång när bilen känner av släpp i något hjul. Modern fyrhjulsdrift är sofistikerad och mer bränslesnål än tidigare.

!

Elbilar med fyrhjulsdrift är mer aktiva och ger en jämnare kraftfördelning. Avsaknaden av mekaniska delar gör systemet mer energieffektivt.

 

Större delen av bilparken i dag består av tvåhjulsdrivna bilar, i synnerhet framhjulsdrivna.

Men fyrhjulsdrivna bilar blir allt vanligare, och med eldriften på frammarsch blir det dessutom ”rimligare” att bygga bilar med fyrhjulsdrift.

Bilar med förbränningsmotor har lite olika sätt att driva fyrhjulssystemet på. En grundförutsättning är att motorkraften fördelas mellan fram- och bakhjul via en kardanaxel som löper under bilen. Här finns flera olika system, de vanligaste använder sig av en Haldex (BorgWarner)-koppling, torsendifferential eller fördelningslåda.

Haldexkopplingen används på bred front och är ett integrerat system som ligger ”latent”.

Haldexkopplingen aktiverar fyrhjulsdriften vid behov. Till exempel om du har blivit insnöad på parkeringen.
Haldexkopplingen aktiverar fyrhjulsdriften vid behov. Till exempel om du har blivit insnöad på parkeringen.

För- och nackdelar med Haldexkoppling

Haldexkopplingen kopplar om framhjulsdriften till fyrhjulsdrift när extra grepp behövs. När bilens mjukvara märker av hjulspinn skickar den en del av vridmomentet till bakhjulen, och ser till att du enklare kommer ut från en insnöad parkeringsplats eller får bättre acceleration vid behov. Då systemet inte alltid är aktivt blir bränsleförbrukningen förhållandevis lägre (fyrhjulsdrift behövs inte vid fullgott grepp).

En nackdel med bilar med Haldexkoppling är tendensen till understyrning, kanske mest märkbart under lite mer inspirerad körning. En annan nackdel är den extra vikten som systemet innebär; det blir ”överflödigt” då bilen större delen av tiden inte använder fyrhjulsdriften. Precis som för det mesta går utvecklingen framåt, det gäller även Haldexsystemet.

Torsendifferentialen är alltid påkopplad

Bland annat har tillverkare som Mercedes-Benz och Audi finjusterat sina lösningar genom att skicka stora delar av motorns vridmoment till bakaxeln vid behov, för att därmed provocera fram överstyrning. Torsendifferentialen är i sin tur mestadels mekanisk, till skillnad mot Haldexkopplingen som styrs med hjälp av mjukvara. Den är även alltid ”påkopplad” och har generellt sett en jämn fördelning mellan fram- och bakaxeln. System med fördelningslåda hittas framförallt i bilar som har omkopplingsbar fyrhjulsdrift, som styrs antingen mekaniskt eller elektroniskt.

Elbil och fyrhjulsdrift

Fyrhjulsdrift och elbilar är en historia för sig. Här finns egentligen inga paralleller med ovannämnda exempel – antalet komponenter är färre och tekniken tillåter andra tillvägagångssätt. Tesla har exempelvis en lösning med två olika elmotorer, som driver varsin hjulaxel utan omvägar via bland annat kardanaxlar. Volkswagen har i sin ID.4 AWD ett liknande system, där bakaxeln står för drivningen större delen av tiden medan framaxeln kopplas på vid behov.

Fördelen med elmotorer är den nästan omedelbara reaktionstiden och den följsamma kraftdistributionen – om ett hjul släpper kan bilens mjukvara svara och häva hjulspinn på bråkdelar av en sekund, oftast innan du själv hinner uppfatta något. Rörelseenergin har kortare väg att gå, särskilt om bilen har en elmotor vid varje hjul. Generellt för fyrhjulsdrift gäller bättre grepp, mer anpassad väghållning och snabbare acceleration. Ett förhöjt grepp är emellertid ingen garanti för att du håller dig på vägen.

Försäkringsbolagens statistik visar att bilar med fyrhjulsdrift oftare är inblandade i singel och mötesolyckor än bilar med tvåhjulsdrift.