Sedan 1980-talet har andelen nyregistrerade bilar med automatlåda praktiskt taget ökat varje år. År 2020 var andelen hela 78,4 procent. M Sverige reder ut fördelar finns det att välja automat respektive manuell växling i dag.

Tidningen Motor tipsar om val växellåda eller automat

Genväg till ditt beslut

AUTOMAT

 

MANUELL

Högre andrahandsvärde

+

Möjlighet till ”ecodriving”
Skönare körning Något billigare i inköp
Slipper växla i kraftiga köer Mer körkänsla

Oftast dyrare i inköp

 -


En teknik som är på väg bort
   
Bogsering av bil med automat-låda kan vara ett problem. Innehav av körkort för automat kan vara begränsande utomlands och i vissa yrken.

!

En bil med manuell låda har ett lägre andrahands-värde – både nybils-försäljningen och begagnat-marknaden domineras av bilar med automatlåda. 

 

Fördelar med manuell växellåda

Ett vanligt argument till att välja manuellt är känslan av att ”köra på riktigt”.

Andra fördelar med att köra manuellt är att bilen svarar lite snabbare. Det vill säga att du bestämmer själv hur du vill sköta en omkörning, och kan ”gunga dig loss” om du har fastnat i snö eller lera.

Är underlaget halt kan det också vara fördelaktigt med manuell växellåda då en högre växel kan hjälpa till att minimera hjulspinn vid start.

Enklare att bogsera

Andra praktiska fördelar finns också. En av dessa, som man kanske inte tänker på förrän det är för sent, är att bilar med manuell låda är smidigare att bogsera. Bogsering av en bil med automatlåda ska ske med ytterst försiktighet, och helst inte alls om man kan undvika det. Anledningen är att automatväxellådan får sin smörjning när motorn är i gång.

Men undantag finns – läs därför noga vad som står i bilens instruktionsbok. Länge har manuellt växlade bilar också varit billigare, både i inköp och i kringkostnader som skatt och försäkring. Det börjar dock jämna ut sig och bilar med automatlåda anses även hålla ett högre andrahandsvärde.

En manuell växellåda är lite billigare vid inköp men har också ett lägre andrahandsvärde.
En manuell växellåda är lite billigare vid inköp men har också ett lägre andrahandsvärde.

Fördelar med en automat

En automatväxlad bil är till att börja med enklare att köra. Förväxla inte bromspedalen med kopplingspedalen bara. Kör du väldigt mycket och sitter en hel del i kö är automatlåda nästan det enda vettiga alternativet. Teknikutvecklingen här har även gjort bilarna ”smartare”, med smidigare växling även ur ett miljömässigt perspektiv.

Eco-driving med automatlåda?

Dagens automatlådor har oftast fler växlar, gärna sju eller åtta, vilket ger en mer exakt körning och motoroptimering enligt rådande förhållanden i trafiken. Och begreppet ”ecodriving”? Kan det tillämpas på bilar med automatlåda? Inte i samma bemärkelse som med manuellt växlade bilar. 

Emellertid finns det ett par saker man kan ta till för lite mer ”eko-tänk”. Vid längre stopp är det fördelaktigt att lägga växelväljaren i neutralt läge, och vid ojämna och backiga vägar kan det vara klokt att skippa farthållaren.