Vilka biltillverkare tillåter syntetisk HVO-diesel?

Här hittar du M Sveriges lista över de biltillverkare som godkänner användande av HVO100, alltså helt syntetisk diesel. Kom ihåg att det i alla dieselbilar är möjligt att tanka vanlig EN590-klassad diesel, i denna tillåts upp till ungefär 50 procent HVO.

April 2019

Volvo godkänner HVO100 i flera av de nyare modellerna. Detta omfattar XC90 från och med 2015, S90, V90, V90 Cross Country från och med 2016, XC60 från och med 2017, V60, V60 Cross Country från och med 2018 samt XC40 från och med 2018.

Februari 2019

Renault godkänner HVO100 i de flesta dieseldrivna personbilar med start från tillverkningsvecka 48, 2018. Fordon som är HVO-godkända har en märkning vid tanklocket där XTL är beteckningen för HVO.

September 2018

Nissan godkänner HVO100 i alla sina dieselbilar från modellår 2006.

September 2016

Peugeot, Citroën och DS godkänner användning av HVO100 enligt standard EN15940 i alla personbilar med Euro5- samt Euro6-motorer. Att kunna tanka ett förnybart alternativ till fossila bränslen kan för många vara ett viktigt argument inför bilköpet.

Det vore även nödvändigt för att vi ska klara utmaningen i omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta.

Att bränslet kan användas i ett stort antal bilar som redan rullar på vägarna kan innebära en snabbare omställning samtidigt som efterfrågan på syntetiska drivmedel ökar.

– Nu när några bilföretag godkänt bränslet är vår förhoppning att andra följer i deras fotspår, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert på M Sverige. Det skulle i sin tur innebära att intresset för bränslet ökar och att tillgängligheten blir bättre. Det finns idag en relativt begränsad mängd HVO-tankställen ute i landet. Det gäller också att säkerställa att bränslet uppfyller rätt standard, samt att den är fri från särskilt omdiskuterad råvara som t.ex. palmolja.

För den som ska köpa bil kan det vara bra att veta vilka bilmärken som kan komma att godkänna bränslet. Miljöaspekten väger tungt vid köp av en ny eller begagnad bil, och kan även komma att påverka andrahandsvärdet positivt.

Idag råder viss skepsis och allmänna missförstånd kring biodrivmedel. Många har dåliga erfarenheter av tidigare satsningar, eller har hört talas om igensatta bränslefilter och andra driftproblem när sådana bränslen används.

– Det är viktigt att påpeka att den andra generationens förnybara drivmedel inte ska jämföras med den första generationen. Etanol, RME och liknande bränslen är en mer rå form av biodrivmedel. HVO-bränslet som istället faller inom den andra generationens bränslen går igenom en raffineringsprocess som skapar ett bränsle vars molekyler är i princip identiska med fossil diesel. Detta är skillnaden, och är vad som skapar möjligheten att ersätta det fossila bränslet helt och hållet, säger Carl-Erik Stjernvall.

Så vilka förutsättningar ger biltillverkarna konsumenten att kunna köra på syntetisk förnybar diesel i framtiden? Vi ställde frågan till importörer och biltillverkare i Sverige; Kommer ni att öppna upp för möjligheten att använda HVO-bränslen på samma sätt (…som Peugeot, DS, Citroën…)? Och i så fall när?

Här är de svar som inkommit:

Ford

Idag godkänner Ford enbart bränslen som uppfyller EN590 för användning i bensin- och dieseldrivna modeller. När ett eventuellt godkännande för HVO kan komma går tyvärr inte att svara på i dagsläget.

Erik Lindham, informationschef

Fiat, Alfa Romeo, Jeep

Vores biler kan på nuværende tidspunkt ikke køre på HVO100.

Bjarne Petersen, FCA Group

Mercedes

Av konkurrensskäl kommunicerar vi inte kommande förändringar av våra produkter.

Fredrik Wahrolén, PR- och kommunikationschef

Subaru, Isuzu

Som läget är idag är endast bränslen som uppfyller EN590 godkända i våra bilar. Vi har ingen förhandsinformation angående fabrikernas framtida beslut i denna fråga, men vet att de tittar på den.

Thomas Possling, PR-chef

Toyota

Frågan om HVO100 är aktuell för Toyota men vi kan i detta läge inte ge något besked om och när detta skulle kunna vara aktuellt.

Bengt Dalström

Suzuki

Vi har för närvarande ingen information att ge.

Kalle Eriksson, Produktchef

Mitsubishi

Vårt svar är att vi inte vet.

Lotta Thulin, PR och Informationsansvarig

Opel

Opel strävar ständigt efter att finna alternativ till fossila bränslen. När det gäller HVO100 utför vi fortfarande tester och hoppas att snart kunna godkänna bränslet för våra motorer.

Annicka Troedsson, Opel Sverige

Volvo

Vi har i nuläget ingen information.

Annika Bjerstaf, presschef

Volkswagen

Vi har idag två pilotprojekt – Södertälje Kommun och Skellefteå Kommun – som testar Volkswagen-bilar med HVO100. Det finns också intresse för bränslet hos fler kunder. Vi väntar oss besked från vårt huvudkontor om hur vi kan gå vidare med HVO100 inom en inte alltför avlägsen framtid.

Marcus Thomasfolk, Informationschef

Vissa bilmärken har inte svarat på M Sveriges frågor. Utfrågningen genomfördes i september 2016. Vårt arbete med att påverka och få fler biltillverkare att godkänna HVO fortsätter.