Vilka bilar är bäst för klimatet? Finns det alternativ för alla plånböcker?

 

Miljöbilar

Ordet miljö förekommer ofta när det talas om bilar. Att det inte finns miljövänliga bilar är de flesta överens om. Ordet miljöbil har ofta använts mest för att förtydliga att fordonet klarar en viss utsläppsklass enligt sitt typintyg. Så bör detta också tolkas i bilhandel-sammanhang, och ibland innebär definitionen även skattemässiga fördelar. I övrigt har ordet miljöbil inte någon särskild innebörd.

Det finns bilar som har högre eller lägre klimatpåverkan. Att kunna välja en bil med låg klimatpåverkan blir viktigt för fler och fler i takt med att kunskapen om klimat och hälsa ökar både vad gäller klimat- och luftkvalitetsmål.

Läs mer om vilka bränslen som kan användas i olika fordon

Miljözoner

Kommuner kan besluta om att utestänga vissa tunga fordon (lastbilar och bussar) från bland annat stadskärnan. Sådana miljözoner finns idag i åtta svenska städer. 2017 lämnades ett förslag om att utöka miljözonerna, sannolikt som en konsekvens av Volkswagens avgasskandal. 

Läs mer om M Sveriges tankar om det nya förslaget om miljözoner.   

Utsläppsklasser

Genom åren har det funnits en rad olika utsläppsklassificeringar. 

Från 1993 års modell placerades bilarna i någon av miljöklasserna 1, 2 eller 3. Kraven har sedan skärpts i omgångar, och från 2002 har nya miljöklasser införts: miljöklasserna 2000, 2005, 2008, EEV och El och Hybrid.

Bilar som uppfyller krav som följer av EU bestämmelser klassas i utsläppsklass Euro 5 respektive Euro 6. Även dessa kan som komplement även klassas som El, Hybrid och Laddhybrid.

Från den första januari 2013 ändrades reglerna för miljöbilar, och vi fick två olika formler att använda. Detta beror på att hela EU ska ha samma regler och tanken är att man ska uppmuntra användandet av små, lätta bilar men också att tyngre bilar med större lastkapacitet ska kunna kvala in som miljöalternativ. Istället för den tidigare gränsen på 120g/CO2 per kilometer gäller nu därför två formler beroende på vilket drivmedel som används:

  • För bensin-, diesel- elhybrid- gasol och laddhybridbilar: 95 + 0,0457 x (tjänstevikt -1372)
  • Bilar med alternativbränsle (ej gasol): 150 + 0,045 x (tjänstevikt -1372) El och laddhybridens elenergiförbrukning: Max 37 kWh/100km

De generösare utsläppskraven för etanol- och metangasbilar kommer successivt att fasas ut och i samma takt kommer kraven för övriga drivmedel att skärpas.