Är det snart dags att dra ut på camping? För att kunna köpa och köra precis det du vill, behöver du kanske fundera på dina körkortsbehörigheter.

En del kan köra tunga personbilar på sin B-behörighet. Andra kan behöva skaffa en tyngre behörighet för att kunna köra det ekipage som man drömmer om. Här reder vi ut vad som gäller för olika fordon och släp.

Husbil

Om man tycker att ett campingliv med husbil är en tilltalande tanke kan det finnas skäl att fundera över att förvärva en tyngre behörighet för att kunna köpa en husbil med en högre totalvikt och med större lastkapacitet.

Om du har rätt att köra en personbil som väger mer än 3 500 kg, det vill säga du som oavbrutet har haft B-körkort sedan före den 1 juli 1996, kan du välja den husbil du vill så länge den är klassad som en personbil. Om du däremot har haft körkortet återkallat efter den 30 juni 1996 eller tagit körkort efter denna tidpunkt finns det lite att fundera över.

För C1 gäller att behörigheten måste förnyas vart femte år

För den som tar körkort idag och vill kunna framföra lastbil eller personbil med totalvikt över 3 500 kg men inte över 7 500 kg är det ett krav att ha minst behörigheten C1. För C1 gäller, liksom för de andra tunga behörigheterna, att behörigheten måste förnyas vart femte år. Vid förnyelsen måste körkortsinnehavaren visa att de medicinska kraven alltjämt är uppfyllda.

Åldersgränsen för C1 är 18 år och den gäller för både övningskörning och förarprov. För att få ta C1, liksom för de övriga tunga behörigheterna, måste du ha B-körkort.

Vill du kunna köra ännu tyngre husbilar är det C-behörigheten som gäller. Den kan du, med vissa undantag, ta från det att du fyllt 21 år.

Husvagn

För den som föredrar att åka ut för att campa med en påkopplad husvagn kan det vara värt att fundera över om en tyngre behörighet skulle göra campinglivet än mer tilltalande. Ett tyngre fordon med större lastkapacitet kan många gånger vara att föredra för att inte känna sig begränsad. För att kunna göra dessa överväganden behöver du veta vilka regler som gäller.

Du måste kontrollera både bilens och vagnens registreringsbevis

Även om du skulle ha en tyngre behörighet är det oerhört viktigt att du kontrollerar vilka tekniska förutsättningar dragbilen och släpet (i det här fallet husvagnen) har. Du måste alltså kontrollera både dragbilens och husvagnens registreringsbevis.

Nedan följer en genomgång av de vanligast förekommande körkortsbehörigheterna för husvagn eller annat släp.

Du som haft B-körkort oavbrutet sedan tiden före den 1 juli 1996

Om du har ett B-körkort och oavbrutet har haft behörigheten sedan tiden före den 1 juli 1996 gäller detta:

  • Alternativ 1: Du får köra en personbilsregistrerad bil (som får ha en totalvikt över 3 500 kg) tillsammans med släp med totalvikt på max 750 kg.
  • Alternativ 2: Du får köra en personbilsregistrerad bil tillsammans med släp med totalvikt på mer än 750 kg. Detta ekipage får ha en sammanlagd totalvikt på max 3 500 kg.

Om du avlägger ett körprov för B utökad gäller fortfarande alternativ 1 ovan eftersom B utökad inte påverkar hur tung dragbilen får vara. Däremot ändras alternativ 2 på det sättet att du får köra en personbilsregistrerad bil tillsammans med släp med en totalvikt på mer än 750 kg. Ekipaget får ha en sammanlagd totalvikt på mer än 3 500 kg men får inte överstiga 4 250 kg.

Du som har ett B-körkort som utfärdats efter den 30 juni 1996

Om du har ett B-körkort som utfärdats efter den 30 juni 1996 är det en begränsning i hur tung din dragbil får vara. Detta gäller:

  • Alternativ 1: Du får köra en personbilsregistrerad bil med en totalvikt på max 3 500 kg tillsammans med släp med totalvikt på max 750 kg.
  • Alternativ 2: Du får köra en personbilsregistrerad bil tillsammans med släp med totalvikt på mer än 750 kg. Detta ekipage får ha en sammanlagd totalvikt på max 3 500 kg.

Om du avlägger ett körprov för B utökad (villkor 96) gäller fortfarande alternativ 1 ovan eftersom B utökad inte påverkar hur tung dragbilen får vara. Däremot ändras alternativ 2 på följande sätt:

  • Alternativ 2: Du får köra en personbilsregistrerad bil med en totalvikt på max 3 500 kg tillsammans med släp med en totalvikt på mer än 750 kg. Detta ekipage får ha en sammanlagd totalvikt på mer än 3 500 kg men får inte överstiga 4 250 kg.

Har du behörigheten BE eller funderar på att förvärva den?

Den som idag förvärvar behörigheten BE får framföra en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg och ett eller flera släpfordon kopplade till sådan bil, om släpfordonens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3 500 kg.

För dig som förvärvat behörigheten BE före den 19 januari 2013 och om behörigheten inte har varit återkallad (eller varit ogiltig av annat skäl) efter detta datum har även nu rätt att koppla till släpfordon utan totalviktsbegränsning. Koden för denna utökade rättighet är 79.06 och kommer att anges på körkortets baksida när det förnyas.

Har du ett körkort som omfattas av övergångsbestämmelser?

Om man förvärvar en körkortsbehörighet kan man säga att man som regel behåller den för framtiden om körkortet inte återkallas efter att nya bestämmelser trätt ikraft. Rättigheten att få behålla den förvärvade behörigheten efter en regeländring förutsätter en övergångsbestämmelse. Exempel på när övergångsbestämmelser finns är B-körkort tagna före den 1 juli 1996 och BE-körkort tagna före den 19 januari 2013.

Funderar du på att köra i andra länder inom EES på din bilsemester kan det vara bra att ta med en översättning av vad den behörighet du har innebär med hänsyn tagen till övergångsbestämmelserna. Här finner du en ekvivalenstabell som du kan skriva ut på flera olika språk.