För att få mesta möjliga hjälp av vår ARN-guide är det bra om du har viss förkunskap om vad en reklamation innebär, hur du går tillväga för att klaga på en vara eller tjänst, och om vad du kan kräva i form av avhjälpande eller ersättning.