Allmänna reklamationsnämnden, ARN, är en myndighet som prövar konsumenttvister. En anmälan till nämnden kan bara göras av en konsument, alltså en privatperson. Dessutom måste köpet gälla en vara eller en tjänst från ett företag.

Anmälan ska vara skriftlig och är gratis. Lättast är att gå via www.arn.se.

En handläggare går igenom din anmälan och beslutar om ARN kan pröva tvisten samt vid behov skicka ut en begäran om komplettering om du behöver skicka in mer material eller specificera någon uppgift.

Beslutet som förr eller senare fattas av ARN är en rekommendation om hur tvisten bör lösas. En majoritet av företagen följer besluten. De senaste åren har tre av fyra företag följt ARNs beslut inom avdelningen Motor.

ARN har en tidsgräns, en anmälan till ARN måste ha kommit in inom ett år från första gången felet reklamerades till företaget, annars kan ARN avvisa ärendet. Nämnden kan även på andra grunder avvisa ärendet. Läs mer på Tips & råd.

Det kan ta ungefär sex månader från att du skickar in en anmälan till att ARN fattar beslut.

ARN har olika områden för olika ärenden. Varje område har experter med olika sakkunskap som kallas in som ledamöter för ett specifikt sammanträde. Exempel på områden är bank, elektronik, möbler, resor och skor.