Det kan vara lite svårare att få rätt vid reklamation av en verkstadstjänst. Det är nämligen du som konsument som måste bevisa både att det finns ett fel på bilen och dessutom hur verkstadens brist i exempelvis fackmässighet orsakat felet.

Därför är det för det första alltid viktigt att visa för nämnden vad du beställt från verkstaden och vad ni kommit överens om. Bifoga därför kostnadsförslaget eller fakturan från verkstaden i din anmälan.

Om det har uppkommit en skada eller ett fel på bilen under tiden på verkstaden måste du kunna visa att verkstaden orsakat felet. Här skiljer sig förfarandet beroende på vad som inträffat.

Verkstadens ansvar

Verkstaden har visserligen ett ansvar att se till att din bil inte kommer till skada, men det betyder inte att de är ansvariga för allt som händer under tiden bilen är hos dem. Det måste finnas en rimlig koppling mellan det nya felet och de jobb som verkstaden utfört.

Nya fel

Om det vid provkörning skulle uppstå ett nytt fel kan det trots allt vara ett fel som verkstaden inte kunnat påverka, och som kunnat inträffa när som helst.

Skada på fordonet

Det kan vara svårt att hävda att en bil råkat ut för en viss skada om det inte finns ett uppenbart samband till de arbeten som utförts, och kring vilka områden på bilen mekanikern har arbetat, eller om skadan i sig uppenbart går att koppla till verkstadsmiljön eller utrustning som använts till bilen i samband med en reparation.

Ta hjälp

I det här läget kan det vara bra att ta hjälp av en annan verkstad, och betala för en felsökning. Med lite tur kan den nya verkstadens besked innebära att du med deras utlåtande (arbetsorder, felsökningsprotokoll) kan visa på verkstadens ansvar för felet.

Ta hjälp av M Sveriges tekniska rådgivning för att försöka få en uppfattning om vilka möjligheter du har.

Läs mer om vilka rättigheter du har