M Sverige är representerade i Allmänna Reklamationsnämndens motorsektion.

Vi på M Sverige står på alltid på din sida och lär dig att bli en smart konsument som inte blir lurad eller berövad dina rättigheter. Vi ger också tips så att du kan välja smarta, miljövänliga och prisvärda alternativ när du väljer bil.

M Sverige är representerade i Allmänna Reklamationsnämndens motorsektion med våra ledamöter Carl-Erik Stjernvall, Milos Kosijer och Stefan Dubois. M Sverige är utsedda av regeringen för detta uppdrag.

Till Allmänna Reklamationsnämnden kan konsumenter som hamnat i kläm eller i tvist med en verkstad eller bilförsäljare vända sig för att få sin sak prövad.

Tre viktiga rättigheter för dig när du köper bil

  1. Konsumentköplagens reklamationsrätt på tre år. Händer något oförutsett med bilen under de tre första åren så kan du gå tillbaka till bilfirman och klaga. Lagen kräver dock att felet som du råkat ut för är ”ursprungligt”, det vill säga att du ska kunna visa att felet fanns på bilen redan när du köpte den.
  2. Om felet inträffar redan under de sex första månaderna som du äger bilen så har du lättare att få rätt. Under det första halvåret är det nämligen bilfirman som sålde bilen som ska bevisa att felet inte fanns när du köpte bilen. Om de inte kan bevisa detta så måste felet lagas utan självrisk för dig som köpare.
  3. Det händer ibland att bilköpare och bilfirmor inte kommer överens om hur de ska tolka konsumentköplagen i samband med bilköp. Då kan du kostnadsfritt vända dig till Allmänna reklamationsnämnden och få din sak prövad.