Om du har frågor kring hur du själv bäst går till väga för att hantera ditt ärende i ARN är du alltid välkommen att kontakta teknisk eller juridisk rådgivning.

Har vi hjälpt dig som har frågor om ditt ärende kan vi inte vara med och besluta om det i ett eventuellt nämndsammanträde i ARN.

M Sveriges medlemsrådgivning