Eftersom det kan ta flera månader innan ARN fattar beslut kan det vara viktigt att tänka igenom sin egen situation utifrån detta.

Om en bil till exempel inte är möjlig att använda på grund av den skada tvisten omfattar kan det vara bra att fundera på om det mest lämpliga är att yrka på avhjälpande och behöva vänta en längre tid medan vilken bilen står obrukbar, eller gå vidare och på egen bekostnad låta en verkstad avhjälpa felet.

Å ena sidan blir bilen i så fall körbar, vilket kan vara det mest praktiska. Å andra sidan har du då själv ett utlägg för åtgärden, och får i ARN yrka på att få ersättning för det belopp du behövt betala för reparationen. Det finns dock varken någon garanti för att ARN dömer bifall – att du får rätt – eller för att företaget kommer att följa ARNs rekommendation.

OBS! Ifall det är fråga om att häva ett köp ska felet inte avhjälpas. Vid hävning krävs att ett fel är kvarvarande, det vill säga inte avhjälpt.

Ta kontakt med rådgivare från M Sverige, om du vill ha hjälp med att göra en samlad bedömning.