En ny bil innebär stora valmöjligheter medan en begagnad kan vara snällare mot hushållsekonomin!

Köpa ny bil?

Nybilsköp har flera fördelar. Garantierna är kanske det bästa exemplet på detta. Varje ny bil som säljs följs av en garanti på minst två år mot fabrikationsfel – nybilsgarantin.

Ibland går det att förlänga den obligatoriska garantitiden ytterligare något eller några år i samband med köpet av bilen, dock med vissa restriktioner. Vagnskadegaranti innebär att det räcker med halvförsäkring för att vara väl skyddad de första tre åren. 

Att själv få välja färg, klädsel och utrustning ger en bil att trivas i.

En ny bil förväntas fungera utan större kostnader än vanlig service och underhåll de första fyra–fem åren.

+ Garantierna. Möjligheten att välja efter eget tycke. Modern teknik som ger högre säkerhet. Lägre bränsleförbrukning och reparationskostnad jämfört med äldre bilar. Troligen ett friktionsfritt bilägande.

– Priset. Värdeminskningen är den stora kostnaden. Eventuell lång leveranstid.

Det är dyrt att köpa en ny bil men det är först när bilen säljs som värdeminskningen visar sig. 

Bilens förbrukning och kostnaden för drivmedel är en stor del av den totala ägarekonomin. Kör du långt kan det vara möjligt att spara pengar genom att ha en dieselbil. En bensinbil är ofta billigare i inköp men kostnaden för drivmedel blir istället något högre. En hybrid eller elbil där det går att utnyttja laddningen maximalt kan vara billigare i drift men är dyr i inköp.

Många normala bilar hamnar i det nya malus-systemet där skatten de första tre åren är extra hög. Några tusenlappar extra kan det lätt bli med den nya skatten. Sett till bilens pris och övriga ägandekostnader är det dock en mindre kostnad.

Nya bilar har vagnskadegaranti och trots att en självrisk kopplas till denna, räcker det med halvförsäkring för bilen under de år vagnskadegarantin gäller. Efter tre år måste bilen helförsäkras.

Alla kan inte parkera på egen tomt. Att hyra garage är ofta det dyraste alternativet. Parkering på gatan kan vara ett billigare alternativ men finns inte överallt.

Bilen kräver service enligt det intervall biltillverkaren bestämt. Vissa bilar har ”gratis” service de första åren men då är det förstås inbakat i bilens pris. Du har frihet att själv välja serviceverkstad. Att jämföra priser mellan olika verkstäder ger bäst förutsättning för att komma undan med en lägre kostnad.

Däck, torkarblad, spolarvätska. Med tiden blir de delar som behöver bytas ut fler. En ny bil kräver inte så mycket underhåll men med tiden ökar kostnaderna.

Köpa begagnad bil?

En tre år gammal bil med runt 6 000 mil på mätaren har tappat närmare halva nybilsvärdet. Det är ett betydande värdefall som gynnar andrahandsköparens kostnadskalkyl. Servicebehovet bör i stort sett vara som för den nya bilen men slitagedelar kommer att behöva bytas inom ytterligare ett par tusen mil.

Stora uppköpare som hyrbilsbolag behåller sällan bilarna mer än sex till tolv månader, och många leasing- och tjänstebilskontrakt löper över två till tre år. Utbudet av ett till tre år gamla bilar är bra. Det finns förutsättningar för att hitta en bil som passar den personliga smaken. Långa nybilsgarantier kan innebära att en tre år gammal bil fortfarande omfattas av vissa garantier.

+ Kostar inte lika mycket som en helt ny bil. Bara 6 000 mil på mätaren innebär många problemfria mil.

– Högre service- och underhållskostnader, tryggheten i garantier och försäkringar avtar med tiden.

Köper du en bil som är två–tre år gammal har en stor del av det första värdetappet tagits av den första ägaren. En äldre billigare bil ger förstås en ännu lägre kostnad, men driftsäkerheten kanske inte är lika hög och oförutsedda kostnader kan dyka upp då saker går sönder.

Bilens förbrukning och kostnaden för drivmedel är en stor del av den totala ägarekonomin. Kör du långt kan det vara möjligt att spara pengar genom att ha en dieselbil. En bensinbil är ofta billigare i inköp men kostnaden för drivmedel blir istället något högre. En hybrid eller elbil där det går att utnyttja laddningen maximalt kan vara billigare i drift men är dyr i inköp.

Skatten kan skilja beroende på en mängd faktorer. Äldre dieselbilar av större modell kan ha en årlig skatt på mer än 10 000 kronor, en nyare snål bensin- eller biogasbil kan ligga på några hundralappar. Det är stor skillnad, så det kan vara bra att kolla upp.

Begagnade bilar är ofta helförsäkrade från att de är tre år gamla, eftersom vagnskadegarantin från biltillverkaren vanligtvis löper ut då. När bilens värde sjunker till 20 000–30 000 kronor är det vanligt att gå från en hel- till en halvförsäkring men det kan variera.

Alla kan inte parkera på egen tomt. Att hyra garage är ofta det dyraste alternativet. Parkering på gatan kan vara ett billigare alternativ men finns inte överallt.

Bilen kräver service enligt det intervall tillverkaren bestämt. Du har frihet att själv välja serviceverkstad. Att jämföra priser mellan olika verkstäder ger bäst förutsättning att komma undan med en lägre kostnad.

Efter några år kan det vara dags att byta både bromsklossar, bromsskivor, motorns kamrem och kanske en del andra servicedelar. Kanske ett hjullager eller en bussning i framvagnen behöver bytas på grund av slitage? En äldre bil behöver ofta mer underhåll. Kom ihåg att det förebyggande serviceunderhållet ofta är det billigaste och genomförs för att bilen inte ska drabbas av kostsamma följdfel.