En personbil i Sverige färdas i snitt 1200 mil årligen. Visst är det bekvämt, och för många en nödvändighet, att ha tillgång till en egen bil. Men om behovet inte är så stort kanske det finns bättre alternativ?


Köpa ny bil

Nybilsköp har flera fördelar. Garantierna är kanske det bästa exemplet på detta. Varje ny bil som säljs följs av en garanti på minst två år mot fabrikationsfel – nybilsgarantin. 

Ibland går det att förlänga den obligatoriska garantitiden ytterligare något eller några år i samband med köpet av bilen, dock med vissa restriktioner. Vagnskadegaranti innebär att det räcker med halvförsäkring för att vara väl skyddad de första tre åren. 

Att själv få välja färg, klädsel och utrustning ger en bil att trivas i

En ny bil förväntas fungera utan större kostnader än vanlig service och underhåll de första fyra–fem åren.

Fördelar och nackdelar med ny bil

+ Garantierna. Möjligheten att välja efter eget tycke. Modern teknik som ger högre säkerhet. Lägre bränsleförbrukning och reparationskostnad jämfört med äldre bilar. Troligen ett friktionsfritt bilägande.

– Priset. Värdeminskningen är den stora kostnaden. Eventuell lång leveranstid.

Det är dyrt att köpa en ny bil men det är först när bilen säljs som värdeminskningen visar sig. 

 • Bränsle
  Bilens förbrukning och kostnaden för drivmedel är en stor del av den totala ägarekonomin. Kör du långt kan det vara möjligt att spara pengar genom att ha en dieselbil. En bensinbil är ofta billigare i inköp men kostnaden för drivmedel blir istället något högre. En hybrid eller elbil där det går att utnyttja laddningen maximalt kan vara billigare i drift men är dyr i inköp.

 • Skatt
  De flesta nya bilar som inte drivs av el, fordonsgas eller etanol får under de tre första åren betala en extra hög så kallad malus-skatt. Några tusenlappar extra kan det lätt bli med den skatten. Sett till bilens pris och övriga ägandekostnader är det dock en mindre kostnad.

 • Försäkring
  Nya bilar har vagnskadegaranti och trots att en självrisk kopplas till denna, räcker det med halvförsäkring för bilen under de år vagnskadegarantin gäller. Efter tre år måste bilen helförsäkras.

 • Parkering
  Alla kan inte parkera på egen tomt. Att hyra garage är ofta det dyraste alternativet. Parkering på gatan kan vara ett billigare alternativ men finns inte överallt.

 • Service
  Bilen kräver service enligt det intervall biltillverkaren bestämt. Vissa bilar har ”gratis” service de första åren men då är det förstås inbakat i bilens pris. Du har frihet att själv välja serviceverkstad. Att jämföra priser mellan olika verkstäder ger bäst förutsättning för att komma undan med en lägre kostnad.

 • Däck tillbehör
  Däck, torkarblad, spolarvätska. Med tiden blir de delar som behöver bytas ut fler. En ny bil kräver inte så mycket underhåll men med tiden ökar kostnaderna.


Köpa begagnad bil

En tre år gammal bil med runt 6 000 mil på mätaren har tappat närmare halva nybilsvärdet. Det är ett betydande värdefall som gynnar andrahandsköparens kostnadskalkyl. Servicebehovet bör i stort sett vara som för den nya bilen men slitagedelar kommer att behöva bytas inom ytterligare ett par tusen mil.

Stora uppköpare som hyrbilsbolag behåller sällan bilarna mer än sex till tolv månader, och många leasing- och tjänstebilskontrakt löper över två till tre år. Utbudet av ett till tre år gamla bilar är bra. Det finns förutsättningar för att hitta en bil som passar den personliga smaken. Långa nybilsgarantier kan innebära att en tre år gammal bil fortfarande omfattas av vissa garantier.

Läs mer om att köpa begagnad bil av bilhandlare
Läs mer om att köpa bil av privatperson

Fördelar och nackdelar med begagnad bil

+ Kostar inte lika mycket som en helt ny bil. Bara 6 000 mil på mätaren innebär många problemfria mil.

– Högre service- och underhållskostnader, tryggheten i garantier och försäkringar avtar med tiden.

Köper du en bil som är två–tre år gammal har en stor del av det första värdetappet tagits av den första ägaren. En äldre billigare bil ger förstås en ännu lägre kostnad, men driftsäkerheten kanske inte är lika hög och oförutsedda kostnader kan dyka upp då saker går sönder.

 • Bränsle
  Bilens förbrukning och kostnaden för drivmedel är en stor del av den totala ägarekonomin. Kör du långt kan det vara möjligt att spara pengar genom att ha en dieselbil. En bensinbil är ofta billigare i inköp men kostnaden för drivmedel blir istället något högre. En hybrid eller elbil där det går att utnyttja laddningen maximalt kan vara billigare i drift men är dyr i inköp.

 • Skatt
  Skatten kan skilja beroende på en mängd faktorer. Äldre dieselbilar av större modell kan ha en årlig skatt på mer än 10 000 kronor, en nyare snål bensin- eller biogasbil kan ligga på några hundralappar. Det är stor skillnad, så det kan vara bra att kolla upp.

 • Försäkring
  Begagnade bilar är ofta helförsäkrade från att de är tre år gamla, eftersom vagnskadegarantin från biltillverkaren vanligtvis löper ut då. När bilens värde sjunker till 20 000–30 000 kronor är det vanligt att gå från en hel- till en halvförsäkring men det kan variera.

 • Parkering
  Alla kan inte parkera på egen tomt. Att hyra garage är ofta det dyraste alternativet. Parkering på gatan kan vara ett billigare alternativ men finns inte överallt.

 • Service
  Bilen kräver service enligt det intervall tillverkaren bestämt. Du har frihet att själv välja serviceverkstad. Att jämföra priser mellan olika verkstäder ger bäst förutsättning att komma undan med en lägre kostnad.

 • Däck, tillbehör
  Efter några år kan det vara dags att byta både bromsklossar, bromsskivor, motorns kamrem och kanske en del andra servicedelar. Kanske ett hjullager eller en bussning i framvagnen behöver bytas på grund av slitage? En äldre bil behöver ofta mer underhåll. Kom ihåg att det förebyggande serviceunderhållet ofta är det billigaste och genomförs för att bilen inte ska drabbas av kostsamma följdfel.


Privatleasing

Den fasta månadskostnaden bestäms av biltyp, utrustningsnivå, körsträcka och avtalstid. I priset ingår vanligtvis försäkring, service, värdeminskning, reparationer med mera. Till och med vinterdäck och däckskifte kan inkluderas. Det man betalar själv är drivmedel och vägskatt.

Leasingtiden är vanligen 36 månader. När tiden har löpt ut lämnar man tillbaka bilen. Eventuella skador kan innebära en kostnad för självrisk, ibland en per skada. Läs villkoren noga så att du får en bra bild av vad leasing-givaren anser är normalt slitage. Om bilen har rullat längre än avtalat tillkommer en milavgift.

Kom ihåg att ett leasingavtal för med sig speciella risker.

Det är mycket viktigt att du noga läser igenom avtalet och försäkrar dig om att du verkligen förstår dina skyldigheter och rättigheter innan du skriver på. 

Läs mer om privatleasing

Fördelar och nackdelar med privatleasing

+ Mycket tydlig månadskostnad. ”Allt” ingår. Ny bil utan kontantinsats. Samma valmöjligheter som alla nybilsköpare.

– Även om i stort sett allt utom bensin ingår riskerar privatleasing att bli dyr. Ibland även dyrare än ett nybilsköp. Det finns särskilda risker med leasing.

 • Tecknande av leasingavtal
  Att ta en bil på privatleasing kräver ingen kontantinsats. Däremot är du bunden av ett avtal, vanligtvis om 36 månader. Kom ihåg att kostnaden kan blir hög, 2499 kr per månad kan låta rimligt men det blir 90 000 kronor totalt efter tre år. Vid återlämnandet av bilen har du inte heller rätt att ”köpa ut” den förmånligt.

 • Bränsle
  Bilens förbrukning och kostnaden för drivmedel är även det en stor del av den totala ägarekonomin. Kör du långt kan det vara möjligt att spara pengar genom att ha en dieselbil. En bensinbil är ofta billig i inköp, men kostnaden för drivmedel blir istället något högre. En hybrid eller elbil där det går att utnyttja laddningen maximalt kan vara billigare i drift, men den är dyr i inköp.

 • Skatt
  Ingår inte alltid. Läs avtalet noga.

 • Försäkring
  Ingår inte alltid. Läs avtalet noga.

 • Parkering
  Alla kan inte parkera på egen tomt. Att hyra garage är ofta det dyraste alternativet. Parkering på gatan kan vara ett billigare alternativ men finns inte överallt.

 • Service
  Kostnaden för service och normalt underhåll ingår ofta i privatleasing.

 • Däck och tillbehör
  Torkarblad, spolarvätska och med tiden även däck kan bli sådana saker som kostar även för den som har privatleasing. När bilen lämnas åter efter tre år måste slitaget vara ”normalt”. Hur många millimeter av däckmönstret som ska vara kvar styrs ofta av avtalet. Läs detta noga.


Bilpool

Bilpool är en form av korttidshyra. En ny medlem betalar vanligtvis först en anslutningsavgift och sedan tillkommer en månadsavgift för medlemskapet. Totalkostnaden är beroende av biltyp, tid på dygnet, hyrtid och körsträcka. Parkeringskostnad, reparationer, försäkring, däck och skatt ingår i priset. Till skillnad från en hyrbil ingår även drivmedel. 

Smidig användning – boka upp dig på schemat, hämta bilen på någon av bilpoolens parkeringsplatser och kör dit du har planerat

Att vara medlem i en bilpool är ofta ett miljövänligare alternativ till egen bil, eftersom fordonen inte står stilla lika stor del av tiden. Du planerar ditt körsätt i förväg och kan välja bilstorlek efter behov.

Fördelar och nackdelar med bilpool

+ Du slipper bilägandets fasta kostnader

– Kräver viss framförhållning eftersom bilarna kan vara fullbokade. Bilen bör betraktas som en hyrbil varför skador måste rapporteras innan du kör iväg. Kan vara bunden till ett visst bensinbolag. Försäkringsskydd som väljs vid bokningen (som en hyrbil) kan verka förvirrande.

 • Medlemskap i bilpool
  Det normala upplägget är att medlemskapet betalas månadsvis, vanligtvis handlar det om några hundralappar i månaden. Därefter tillkommer kostnaden vid de tillfällen man har tillgång till bil, ofta med ett pris per kilometer.

 • Bränsle
  Ingår i hyran.

 • Skatt
  Ingår i hyran.

 • Försäkring
  Ingår i hyran.

 • Parkering
  I en bilpool står ofta poolbilarna parkerade på fasta platser där de kan hämtas och lämnas. Vid övrig parkering tillkommer den normala taxan om inte annat anges eller ingår i avtal.

 • Service
  Ingår i hyran.

 • Däck, tillbehör
  Ofta är bilarna både tvättade, tankade och kontrollerade vid hämtning. Omfattas bilarna av särskilda regler ska det framgå av avtal och villkor.

 

Lång- eller korttidshyra bil

Långtidshyror kan tecknas för allt från en månad till längre. Jämfört med bilpool har du ensamrätt till bilen under hyrestiden men drivmedel är inte inkluderat. Till skillnad från hyrbilsföretagens korttidshyror brukar långtidshyrorna innebära någon form av milbegränsning, vanligen 250–300 mil per månad.

Till fördelarna hör att allt är inkluderat i hyran (utom drivmedel). Nackdelen är att hyran kan bli hög. En bil i mindre mellanklassen kostar runt 7 000 kronor per månad. Behöver man bilen enbart under en begränsad men ”milintensiv” period, exempelvis en längre semesterresa, kan långtidshyra vara riktigt fördelaktigt.

Fördelar och nackdelar med att hyra bil

+ Tillgång till bil en viss period utan bekymret att behöva ta hand om den resten av året. Service, däckbyte, försäkringar, vägskatt med mera är hyrbilsfirmans huvudvärk.

– Kostnaden. Inte lämpligt för kortare körsträckor. Om du har otur kan du få en ganska ”sliten” hyrbil. Hyrbilsfirmor är petiga vad gäller mindre skador, självrisken kan bli dryg om du är oförsiktig.

 • Hyreskostnad
  En fast summa med antingen fri eller begränsad körsträcka. Vid begränsad körsträcka kostar det extra att köra fler mil.

 • Skatt
  Ingår i hyran.

 • Försäkring
  Ingår i hyran.

 • Parkering
  Ingår inte i hyran.

 • Service
  Ingår i hyran.

 • Däck och tillbehör
  Ofta är bilarna både tvättade, tankade och kontrollerade vid hämtning.
Den som varken vill äga eller hyra bil kanske kan låna bil av grannen eller samåka till jobbet med en kollega.


Samåka

Ett alternativ till att köpa eller hyra bil är att samåka. Om ni är flera som turas om att skjutsa varandras barn till aktiviteter eller går ihop med några kollegor och samåker till jobbet sparar ni tid, pengar och gynnar miljön. På nätet finns flera sidor där man kan anmäla sitt intresse för samåkning och hitta likasinnade som antingen söker eller erbjuder skjuts.

Fördelar och nackdelar med att samåka

+ Att turas om att köra ger mer tid över. Plånboken gynnas genom minskade bränslekostnader och mindre utsläpp ger miljövinster.

– Flexibiliteten. Samåkning är inte alltid praktiskt vid mer spontana resor men med framförhållning kan detta minus uppvägas.


Låna bil av familj eller vänner

Om behovet av bil inte är så stort kan det vara en utmärkt idé att be familj, släkt eller vänner om att få låna bil för enstaka resor. Om föraren är under 25 år bör du först kontrollera med ditt försäkringsbolag om de accepterar ”unga förare”.

Det är viktigt att både den som lånar ut bilen och den som lånar den är helt säkra på vad som gäller.

Fördelar och nackdelar med att låna bil

+ Troligen skulle de flesta låna ut sin bil till en vän eller familjemedlem utan någon större motprestation vid något enstaka tillfälle.

– Kanske något begränsad möjlighet till mer spontana resor eftersom det kan krävas viss planering och koordination vad gäller bilens tillgänglighet.


Hyra bil av privatperson

Att hyra bil av en annan privatperson har blivit allt mer populärt. Det finns också nya app-tjänster som fungerar som förmedlingstjänst för att det ska bli enklare att låna ut eller låna bil.

Samtidigt som det är smidigt att låna av någon annan finns risker gällande bland annat försäkring. En ordinarie bilförsäkring gäller inte när ett fordon hyrs ut mot ersättning. Det omöjliggör ofta enskild uthyrning, den måste istället vara kopplad mot en tjänst där försäkringsskydd ingår.

Fördelar och nackdelar att hyra av privatperson

+ Kan vara bekvämare än att äga bil, för den som inte behöver bil så ofta. Det kan vara billigare att hyra begagnade bilar än nya.

– Försäkringen! Även om du går via en förmedlingstjänst – var uppmärksam på villkoren. Trots att en ”helförsäkring” ska ingå kan villkoren innebära att maskinskadeförsäkringen inte alls gäller, att försäkringen upphör om återlämningen av bilen blir mer än en timme för sen eller att kostnaden för självrisker är högre än normalt.

 


Åka taxi

Det blir dyrt att åka taxi om man ska resa ofta. Men räkna på vad alternativen kostar – privatleasing kan hamna på 30 000 kronor om året. För den pengen, 2 500 kronor per månad, går det att åka taxi ett flertal gånger. Ibland blir det billigare när man bokar via företagens egna appar.

Fördelar och nackdelar med att åka taxi

+ Smidigt och flexibelt, dörr till dörr. Du slipper dessutom köra själv, chaufför ingår! Fördelarna för miljö och klimat går heller inte att bortse från. En bil som används mer och inte står still en lika stor del av tiden frigör dessutom utrymme i tätbefolkade storstäder.

– Dyrt.