Om bilhandlaren inte anser att du har rätt, eller om han av annan anledning inte fullföljer de åtaganden som han är skyldig till, ska du först och främst klaga skriftligen till företaget. Då kan du lättare visa att du har klagat inom rätt tid. Det är i vissa fall viktigt att du kan styrka det omtvistade felet.  

Som medlem i M Sverige kan du vända dig till vår jurist för råd.

M Sveriges jurist kan klargöra om det är du eller säljaren som har rätt, samt vad du bör framföra till bilhandlaren.

Kontakta Allmänna reklamationsnämnden, ARN

Om inte det hjälper kan du anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Där prövas tvister som uppstått när en konsument köpt en vara eller tjänst av en näringsidkare. Prövningen är kostnadsfri och sker på det skriftliga material som du och säljaren lämnar in.

ARN ger sedan en rekommendation om hur tvisten ska lösas. Mer information angående förfarandet i ARN samt anmälningsblanketter hittar du på ARN:s hemsida. De flesta företag följer ARN:s beslut, men det händer tyvärr att en del företag nonchalerar besluten. Du kan då gå till domstol för att få ärendet prövat.  

Läs mer om våra råd vid tvist eller reklamation hos ARN

Så kan du få tvisten prövad i domstol

För att få din tvist prövad av allmän domstol måste du stämma företaget. Prövningen i domstol kostar pengar - hur mycket beror på omständigheterna. Rättsskyddsförsäkringen, som ofta ingår i halvförsäkringen för din bil, kan täcka en del av kostnaderna.

Innan du bestämmer dig för att gå vidare bör du diskutera saken med M Sveriges jurist för att få en bedömning om det, med hänsyn till dina chanser till framgång, kostnader och olägenheter, är lämpligt att gå den vägen. I domstol får du (och säljaren) muntligen framföra vad ni gör gällande.  

MRF – sök medlem  

ARN – hur förfarandet går till och anmälningsblanketten