Om en säljare är ansvarig för felet på bilen kan du antingen kräva att felet repareras, att bilen byts ut, att du får ett prisavdrag eller att köpet hävs. Olika förutsättningar finns för de olika alternativen. Du kan även ha rätt till skadestånd för kostnader som du haft på grund av felet.  

Reparation eller byte

Om bilen har ett fel kan du med stöd av garantivillkoren eller konsumentköplagen kräva att säljaren avhjälper felet eller byter bilen mot en felfri, motsvarande bil. Säljaren ska göra det så snart som möjligt efter det att du framställt kravet och utan kostnad för dig. Säljaren har under samma förutsättningar rätt att avhjälpa felet eller byta ut bilen även om du inte kräver det. Det är därför mycket viktigt att du ger säljaren tillfälle att ta ställning till felet innan du reparerar felet på en annan verkstad.  

Om felet inte är svårt att finna eller ovanligt knepigt att åtgärda behöver du normalt inte acceptera att säljaren försöker avhjälpa ett och samma fel vid mer än två tillfällen.  

Prisavdrag

Om reparation eller byte av någon anledning inte blir av, eller inte görs inom skälig tid efter det att du har klagat, kan du istället kräva prisavdrag. Ett prisavdrag ska svara mot felet, vilket i princip innebär att du ska få tillbaka det belopp det kostar att få felet reparerat någon annanstans.

Hävning

I stället för prisavdrag kan du ha rätt att låta köpet gå tillbaka (häva köpet), men då måste felet vara av stor betydelse (väsentligt). Vid hävning ska du i normalfallet lämna tillbaka bilen och säljaren ska ge tillbaka köpesumman. Har du haft nytta av bilen, dvs. kunnat använda bilen till viss del, måste du dock betala ersättning till säljaren för denna nytta. Säljaren är å sin sida tvungen att betala ränta från den dag säljaren tog emot betalningen tills dess att den återges. Du ska åtminstone få tillbaka så mycket att du kan köpa en likvärdig, felfri bil någon annanstans. M Sveriges jurister eller tekniker kan hjälpa dig att räkna ut storleken på nyttoavdraget.  

Skadestånd

Du kan även ha rätt till skadestånd för de kostnader som du drabbas av på grund av felet. De kostnader du kan få ersättning för är exempelvis resor som du tvingats göra fram och tillbaka till verkstad, utgifter för bärgning, nödvändig hyrbil med mera. Det är viktigt att komma ihåg att du som skadelidande alltid är skyldig att försöka begränsa din skada.  

Du kan till exempel inte åka taxi från verkstaden om det finns möjlighet att åka med kommunala färdmedel.