Generellt så gäller varken öppet köp eller ångervecka när du köper bil av en bilhandlare. Det här bör tänka och göra om du inte är nöjd efter du har beställt bilen.

Kan jag ångra mig?

Det finns inget formkrav för bilköp vilket innebär att ett muntligt avtal om köp är giltigt och binder parterna. Vi rekommenderar dock att du och säljaren upprättar ett skriftligt avtal. En del handlare tillämpar villkor som innebär att du blir bunden först när både du och säljare skrivit på, vilket innebär att du som köpare inte binds av avtalet innan säljaren skrivit på.  

Innan du bundits av avtalet har du möjlighet att kliva av affären. Även efter denna tidpunkt kan du avbeställa köpet, men du får då betala ett skadestånd till bilhandlaren. Hur stort skadeståndet blir beror på när avbeställningen görs, om det finns villkor för avbeställning m.m. Mer information om detta kan du få av M Sveriges jurister.  

När bilhandlaren inte levererar bilen inom den avtalade tiden

Om bilen inte levereras vid den tidpunkt du och bilhandlaren kommit överens om gäller följande.

Du har rätt att kräva att bilen ska levereras av säljaren, även om det innebär extra kostnad eller ansträngning för honom eller henne. Under vissa förhållanden kan du även välja att avstå från bilen, dvs. häva beställningen. Om förseningen är av stor betydelse för dig som köpare har du rätt att häva beställningen direkt när du får veta att leveransen blivit försenad, t.ex. om du köpt bilen för att åka på semester en viss dag och du informerat säljaren om detta.  

Kan du tänka dig att avvakta ytterligare en tid innan du häver köpet kan du ge säljaren en ny tidsfrist inom vilken han måste leverera. Om säljaren inte kan leverera inom tidsfristen har du rätt att häva köpet efter detta datum.  

Sedan du fått beskedet att leveransen blivit försenad eller helt uteblivit är det viktigt att du meddelar säljaren om din ståndpunkt. Vår rekommendation är att du gör det skriftligt, via e-post.  

Rätt till skadestånd

Du kan även ha rätt till skadestånd för de kostnader som förseningen medfört för dig, t.ex. om du haft behov av en hyrbil kan du ha rätt till ersättning för merkostnaden mellan hyrbil och kostnaden du haft om bilen levererats i tid. Det är viktigt att du håller nere dina omkostnader då du annars riskerar att inte få ersättning till den del dessa kan anses oskäliga.