Här listar vi de viktigaste reglerna som gäller för dig som konsument när du köper bil av en bilhandlare. Detta gäller även vid köp mellan privatpersoner, när försäljningen förmedlas av en näringsidkare.

Den lag som reglerar köpet heter konsumentköplagen. Lagen går inte att avtala bort, vilket innebär att både du och bilhandlare är bundna av den. Lagen gäller både vid köp av nya och begagnade bilar.

Tänk efter innan du köper din bil

Vänd dig till en bilhandlare som du känner förtroende för. Om det skulle visa sig att bilen har något fel som du vill ta upp efter köpet ska du vända dig till den bilhandlare som du köpt bilen av med din reklamation. Du bör även kontrollera att bilhandlaren är ansluten till Motorbranschens Riksförbund (MRF) eller annan branschförening. Om du inte har avtalat om att köpa bilen hos en viss bilförsäljare har du fortfarande möjlighet att vända dig till en annan bilhandlare.  

Fordonsrelaterade skulder

Enligt regler från den 1 juli 2014 kan ett fordon tas i anspråk för tidigare ägares obetalda fordonsrelaterade skulder, även om det nu är du som äger fordonet. Det innebär att du kan bli av med bilen om det finns obetald fordonsskatt, trängselskatt eller felparkeringsavgifter som hänför sig till bilen.  

I princip ska du inte behöva oroa dig för att en bil har några skulder knutna till sig när du köper bil av bilhandlare. Det kan dock vara bra att göra en kontroll, för säkerhets skull.  

Undersökning av fordonet

Om du ska köpa en begagnad bil är det viktigt att du provkör den, går igenom serviceboken, varudeklaration och annan dokumentation som finns kring bilen. Finns det ingen varudeklaration trots att det borde ha funnits (se nedan) kan det vara ett tecken på att bilhandlaren är slarvig och inte riktigt har koll på sina bilar.

Köpehandlingarna

Om du kommer överens med säljaren om att ett fel ska repareras eller annan åtgärd ska vidtas på bilen före leverans så ska detta skrivas in i köpeavtalet. Se också till att du får med dig köpeavtal, garantibevis, garantivillkor, servicebok och varudeklarationen vid köpet, och att du sparar dessa. Om det efter köpet visar sig att bilen är felaktig kan det vara bra att gå tillbaka till dokumenten, som oftast kan användas som bevisning om du behöver hävda din rätt. Ju mer dokumentation som finns, desto lättare blir det för dig att hävda din rätt mot säljaren om det föreligger fel eller om säljaren levererar senare än avtalat.  

Varudeklaration

Alla bilar som säljs av näringsidkare (vanligtvis bilhandlare) till enskilda konsumenter ska varudeklareras avseende bilens säkerhet.

Sedan 2018 ska alla bilar ha en fullständig varudeklaration. Innan 2018 gällde att bilhandlaren inte behövde tillhandahålla någon fullständig varudeklaration på bilar som kostade under 30 000 kronor. Det undantaget har slopats.