Förutom att kontrollera att bilen är betald finns det ytterligare en sak som du bör tänka på att undersöka innan du köper en begagnad bil av en privatperson.

I princip ska du inte behöva oroa dig för att bilen belastas med några skulder när du köper bil av bilhandlare. Det är dock inget som hindrar att du, för att minimera riskerna, även kontrollerar bilar som du har för avsikt att köpa av bilhandlare. Det är alltid bra att göra en kontroll då fordonsrelaterade skulder kan ge oanade konsekvenser.

Lag (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter. Lagstiftningen innebär att ett fordon kan tas i anspråk för tidigare ägares obetalda fordonsrelaterade skulder, även om det skett ett ägarbyte och det nu är du som äger fordonet.

Med fordonsrelaterade skulder avses i detta sammanhang fordonsskatt, trängselskatt, felparkeringsavgifter och infrastrukturavgifter. Även förseningsavgifter och avgifter hos Kronofogden kopplade till dessa skatter och avgifter omfattas.   

Riskerna med att köpa en skuldbelagd bil 

För dig som köpare av en skuldbelagd bil innebär det att du  riskerar att bli av med bilen för att den ska säljas i syfte att täcka fordonsrelaterade skulder. Om de obetalda skulderna och förrättningskostnaderna hos Kronofogden betalas, t.ex. av dig, faller Kronofogdens beslut om att ta fordonet i anspråk. Du får då behålla bilen, men det riskerar kosta mer än det smakar. På grund av detta är det viktigt att du kontrollerar om det finns några obetalda fordonsrelaterade skulder.

Hur kontrollerar du om bilen belastas med fordonsrelaterade skulder? 

Vi tycker inte att det räcker att kontrollera med ägaren av bilen, även om det är denne som borde ha bäst kontroll på om det finns skulder kopplade till bilen. Vi rekommenderar att du själv undersöker om bilen du har för avsikt att köpa har belagts med obetalda fordonsrelaterade skulder.

Kontakta Transportstyrelsen för obetalda skatter och avgifter

Du bör kontrollera hos Transportstyrelsens kundtjänst för fordonsfrågor om det finns obetald fordonsskatt, trängselskatt, felparkeringsavgift eller infrastrukturavgifter (fordonsrelaterade skulder). Tänk på att vissa skatter och avgifter har en viss eftersläpning innan de registreras in.

Skattebeslut om trängselskatt fattas inte förrän månaden efter passeringen, och felparkeringsavgifter registreras i vägtrafikregistret först någon vecka efter avgiftens utfärdande. Skulden kan därför vara högre än vad som framkommer av registret. Du kan även be att få ett dagsfärskt utdrag ur trängselskattekontot av den som säljer bilen.

Kronofogdens kundservice 0771-73 73 00

Har skulder gått vidare till Kronofogdemyndigheten?

För information om skulder som gått vidare till Kronofogden är informationen hos Transportstyrelsen inte tillräcklig utan här gäller det att kontakta Kronofogdens kundservice.

Skulder som gått vidare till Kronofogden ökar hela tiden eftersom skulden ökar med Kronofogdens grundavgift, hanteringskostnader, räntekostnader m.m.

Transportstyrelsens kundtjänst för fordonsfrågor 0771-14 15 16

Vi avråder från att köpa en bil som är belastad med denna typ av skulder!