Under många år har svenskar köpt bilar i utlandet, och importerat från exempelvis Tyskland. Men med en svagare krona, och ett begagnatutbud som vuxit på grund av de senaste årens ökade försäljning är det nu delvis en omvänd marknad.

Många spekulanter hör av sig från utlandet och vill köpa bilar för export. Så om gensvaret vid en försäljning är klent inom landets gränser, kanske det är värt besväret att exportera bilen?

Är export krångligare än att sälja inom Sverige?

Ja. Även om det mesta kring själva affären kan hanteras precis som vanligt finns en hel del att tänka på i samband med export. Samtidigt kanske det extra arbetet betalar sig, till exempel tack vare att köparen vill ge det pris du begär, istället för att du ska behöva acceptera ett lägre bud?

Känns det alldeles för krångligt är det förstås enklare att sälja bilen till någon som är bosatt i Sverige och göra en vanlig anmälan om ägarbyte.

Vilka är de största riskerna?

1  Språkförbistringar
Kan du och köparen utan svårigheter kommunicera med varandra? Det är viktigt att ingen av parterna missförstår den andre. Det kan skapa irritation, missnöje eller sluta med en massa onödigt krångel.

2  Bedragare
Mejl från utlandet handlar tyvärr sällan om bilen som är till salu, utan kommer från bedragare som är ute efter att få tag på dina bank- eller kontouppgifter.

Se upp för mejl eller SMS med kortfattade frågor som ”is the item still for sale?” eller som inte innehåller någon annan referens än till ”the object” eller ”the car”. Du kan också komma i kontakt med köpare som vill betala mer än priset du begär och erbjuder sig att betala extra för att du som säljare ska stå för fraktkostnaderna, alltså föra en del av betalningen vidare. Men det här är rent lurendrejeri, i värsta fall står du som säljare utan både bil och betalning. Svara inte på denna typ av förfrågningar!

Ställer spekulanten mer normala frågor, till exempel om däcken är i bra skick, ifall bilen är rökfri eller om bilen är servad går det ofta att känna sig lite lugnare. Det är även vanligt att köpare som bor långt bort ber om fler bilder på bilen för att förvissa sig om att skicket motsvarar det hen förväntar sig.

3  Byråkrati

Det är mycket som måste klaffa både vad gäller betalning och när bilen ska avregistreras här i Sverige. Förfarandet är ganska krångligt jämfört med ett vanligt ägarbyte.

Det kan finnas en risk att avregistreringen inte går igenom, om dokumentation kommit på avvägar eller är bristfällig. Då kommer du även fortsättningsvis stå som registrerad ägare till bilen trots att du sålt den och den lämnat landet. 

Hur går exporten till?

I själva verket är det inte du som säljare som står för exporten. Det gör köparen. Men det är ändå du som säljer som behöver hantera de administrativa delarna. Det är du som säljare som får ansöka hos Transportstyrelsen om att avregistrera bilen.

Oavsett om köparen är på plats, vilket är det vanliga i alla fall när det gäller privatpersoner, eller ordnat med en transport, finns det flera saker ni måste vara överens om för att exporten ska fungera.

  • Begär att köparen tecknar en egen försäkring. Vanligtvis finns särskilda export-/import-försäkringar som gäller i 30 dagar och kostar runt 300 euro.
  • Köpeskillingen måste vara dig tillhanda innan du lämnar över bilen. En banköverföring mellan konton i olika länder kan ta ett par dagar. Förklara dina villkor för köparen och fråga hur denne tänkt lösa frågan om betalning. 
  • Skriv tydliga kvitton. Ange både svenskt registreringsnummer och chassinummer, vanligtvis 17 tecken. Kvitto är mycket viktigt både för köparen och för dig som säljare. Även om de flesta vill undvika en så stor summa kontanter som en bilförsäljning kan innebära finns det inte alltid några realistiska alternativ. Kvitto på bilförsäljningen kommer till exempel att krävas i samband med att pengarna senare växlas in på banken.

Ska köparen ta med sig mitt registreringsbevis?

Ja. För att köparen ska kunna registrera bilen i ett annat land krävs vanligtvis bilens svenska registreringsbevis i original vid den påföljande registreringsbesiktningen. Detta får alltså medfölja fordonet.

Eftersom du som ska avregistrera bilen också behöver detta dokument behöver du komma överens med köparen om att registreringsbeviset, samt fordonets registreringsskyltar, skickas tillbaka till dig.

Om det mot förmodan skulle uppstå problem, eller om handlingarna kommer bort med posten, går det att beställa nya handlingar från Transportstyrelsen som du får fylla i och sedan skicka tillbaka till myndigheten.

Pengarna kom fram och bilen är iväg. Vad händer sedan?

Fortfarande står du som registrerad ägare till bilen i Sverige. Nu måste bilen avregistreras på grund av export. Det finns en särskild ruta för detta att kryssa i på ägarbeviset. Transportstyrelsen behöver också följande från dig som står som registrerad ägare:

  • Anmälan om avregistrering på grund av export (den gula delen)
  • En handling som visar att fordonet har förts ut ur Sverige. Det kan till exempel vara en kopia av ett registreringsbevis som har utfärdats i mottagarlandet eller en skriftlig bekräftelse från mottagarlandets registreringsmyndighet.
  • Fordonets registreringsskyltar

Läs mer om export av bil hos Transportstyrelsen

Eventuell kvarvarande skatt betalas tillbaka till dig i samband med avregistrering.