Våren 2015 gick M Sverige ut med en varning för kamkedjeproblem förknippade med VW-gruppens TSI-motorer, vilket skapade stor uppståndelse. Bara dagar senare skickade Volkswagen Sverige ut ett hemligt mejl till sina återförsäljare med uppmaningen att hjälpa alla kunder som inte har blivit korrekt hanterade.

Många Volkswagen-ägare har drabbats av kamkedjeproblem på koncernens 1,2 TSI- och 1,4 TSI-motorer. M Sverige kritiserade i maj VW för att de i flera fall inte har stått för reparationskostnaderna utan låtit bilägarna begära ersättning från sina försäkringsbolag.

M Sveriges kritik fick stor uppmärksamhet i svenska medier. Bara dagar senare skickade VW ut ett internt brev till sina återförsäljare. Motor har tagit del av brevet där biltillverkaren bland annat skriver: ”Kunder som inte blivit rätt hanterade innan och hör av sig, hjälp dem.”

Detta brev skickades ut i samband med M Sveriges kritik om kamkedjeproblemen med vissa VW-motorer. Hur kommer det sig?

– Vi kommenterar inte våra interna regler och rutiner. Vi har samma inställning som vi har haft tidigare. Vi har en generös policy, säger Marcus Thomasfolk, informationschef på Volkswagen Sverige.

Ändrade ni goodwillreglerna efter uppmärksamheten i massmedia?

– Vi vill ju att vår organisation ska fungera som det är tänkt, vi har inte ändrat våra rutiner på grund av det som har skrivits. Det vi har skärpt in är att det är viktigt att vi följer våra rutiner.

Du och tre av dina kollegor träffade M Sveriges representanter efter att brevet hade skickats ut. Men brevet nämndes inte. Varför?

– I de kontakter som vi har haft med M Sverige har vi så tydligt vi kan förklarat att vi tar seriöst på den här frågan, vi hjälper till så mycket vi kan när man uppfyller de krav som vi har ställt på service. Men vi vill inte kommunicera exakta detaljer eller rutiner externt. Den inställningen har vi fortfarande.

Varför ska det inte kommuniceras att det är fabriksgoodwill?

– Vi tycker inte att det spelar någon roll hur man löser en fråga. Det viktiga är att kunden får hjälp.

M Sveriges krav på VW: förläng kamkedjegarantin!

Förläng garantierna som gäller kamkedjeproblemen. Det kravet ställer M Sverige på Volkswagen. Enligt Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert på M Sverige, borde förlängda garantier gällande kamkedjeproblemen vara en självklarhet med tanke på felets omfattning. Men även för att Volkswagen ska kunna visa att deras varumärke innebär den trygghet som de vill påstå.

– Att VW-gruppen inte har kunnat sköta det här bättre är tråkigt för alla som äger en sådan här bil i dag – och som vill ha svar. Vi kommer att ha frågan under fortsatt bevakning.

– Även om vi har sett intern kommunikation som tyder på viss goodwill, så ligger avrådan från M Sverige fast gällande köp av dessa bilmodeller, säger Carl-Erik Stjernvall.