Har du också råkat ut för Volvos kamremsproblem? Läs mer om vad som orsakar felet och ta reda på vad du kan göra för att få hjälp med kostnaderna!

Flera av Volvos modeller har motorer som oväntat kan gå sönder, med höga reparationskostnader som följd. Om motorns multirem slits av kan den trassla in sig i kamremmen, vilket i värsta fall leder till motorhaveri. Bilägaren riskerar att drabbas av oerhört höga reparationskostnader på grund av en dålig motorkonstruktion.

Kamremmen

På bilmotorer med kamrem sitter denna vanligtvis väl skyddad, ofta helt inkapslad. Skulle kamremmen gå av eller komma ur sitt läge resulterar det i ett fullständigt motorhaveri. Motorns kolvar krockar då med ventilerna som har fastnat i öppet läge, varpå hela motorn behöver bytas ut. Det kräver en oerhört kostsam reparation.

Vid sidan om kamremmen sitter vanligtvis motorns multirem, eller drivrem, som driver exempelvis styrservopump, kompressor till luftkonditionering och generator.

I alla bilar kan det hända att drivremmen går av. Antingen på grund av slitage eller på grund av att något av aggregaten den driver skär ihop. En reparation blir egentligen aldrig särskilt dyr.

Bristfällig konstruktion

Det som är särskilt problematiskt i Volvos modeller är att den trasiga drivremmen riskerar att komma i kontakt med kamremmen, på grund av att kamremmen inte sitter helt skyddad.

Det plasthölje som ska skydda kamremmen är inte optimalt utformat.

Att ett mindre fel ger upphov till följdfel som kostar så mycket att åtgärda är ovanligt och knappast något som en bilägare förväntar sig. Ett motorbyte kan gå på 30 000–100 000 kronor, beroende på om nya eller begagnade delar används och på verkstadens arbetskostnad.

Bilägaren har ingen möjlighet att förutse konsekvenserna, trots att bilen tagits om hand och service har utförts enligt Volvos rekommendationer. Ibland lönar det sig inte ens att reparera bilen, det skulle bli för dyrt i förhållande till bilens värde.

Så gör du om du drabbats

Det viktigaste är att ta reda på vad som har orsakat felet, alltså varför motorns drivrem har gått av.

Har bilen en gällande maskinskadeförsäkring?
Ta i så fall kontakt med ditt försäkringsbolag.

Är felet relaterat till service?
Har drivremmen i sig brustit eller har spännrullen skurit? Titta i bilens servicehistorik för att säkerställa att bilens serviceplan har följts. Kanske går det att klaga hos verkstaden och hänvisa till att servicearbetet har gett upphov till ett nytt fel, ifall remmen, spännrullen eller arbetet har varit felaktiga.

Har luftkonditioneringens kompressor skurit?
Om kompressorns löphjul stannar bildas så stor friktion och värme att drivremmen till slut slits av. Ifall något arbete relaterat till luftkonditioneringen nyligen har utförts, ta kontakt med en verkstad för att ta reda på den exakta orsaken till felet. Beror det på fel i arbetet eller på reservdelar – klaga hos den verkstad som har gjort jobbet och hänvisa till de följdskador som uppstått.

Har du nyligen köpt bilen?
Om du som privatperson köpt bilen av ett företag gäller alltid konsumentköplagen. Titta noga i annonsen och servicehistoriken. Har säljaren lovat en fullservad bil? Om du kan visa att service inte har utförts på rätt sätt, exempelvis ifall Volvos intervall för byte av drivrem inte har följts, eller om information från säljaren på annat sätt har varit felaktig kan du reklamera felet till säljaren.

Sök goodwill
Ett annat alternativ kan vara att be din Volvo-verkstad söka goodwill från Volvo Cars. Vid goodwill tittar verkstaden bland annat på bilens servicehistorik men utgår också från rekommendationer från biltillverkaren.

Goodwill innebär att verkstadens ”goda vilja” avgör och det går således inte att kräva goodwill.

Gå till Allmänna Reklamationsnämnden

Om du och bilförsäljaren eller verkstaden inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och be dem pröva ditt ärende.

  • För fel som visar sig under de första sex månaderna efter köpet är det bilhandlaren som måste visa att felet inte ska anses ursprungligt och köprättsligt.
  • Vid fel i tjänst är det tvärtom du som konsument som behöver visa att felet i tjänsten har gett upphov till det nya felet. Ta hjälp av en annan verkstad, med lite tur kan verkstaden genom ett skriftligt utlåtande ge dig den dokumentation som krävs.

Volvo Cars svarar

M Sverige har frågat Volvo Cars om problemen, vilka bilmodeller och motorer som omfattas, ifall serviceintervall har justerats med hänsyn till problemen och hur eventuell goodwill är utformad. Här följer deras svar i sin helhet:

Efter dialog med Volvo Cars kvalitetsuppföljningsavdelning samt en översyn av de fall som blivit ärende hos ARN kan vi dra följande slutsatser:

Först vill vi slå fast att det handlar om en mycket stor population av bilar. Till exempel så var enskilt Volvo V70 Sveriges mest sålda bil under 20 år till dess att den gick ur produktion våren 2016. De totala årsvolymerna för de aktuella årsmodellerna låg genomsnittligt på över 20 000 bilar. Och den motor som det relateras till är Volvos egentillverkade femcylindriga dieselmotor som kom 2001 och togs ur produktion 2016/2017. Modeller som haft denna motor är S60, V60, XC60, V70, XC70, C70, S80 och XC90.

Vid vår dialog med Volvo Cars kvalitetsavdelning framkommer dock inte att det funnits ett generellt problem med denna motor eller att just kamremmen skulle ha ett undermåligt skydd. Detta faktum ska då ses i ljuset av att vi har erfarenhet av ett stort antal bilar och under en lång tidsperiod. Efter översynen av fallen hos ARN kan vi se att dessa bilar gått många mil och i flera av fallen är bilarnas servicehistorik inte fullständigt dokumenterad. Samt att det funnits tveksamheter kring reparationer i vissa av fallen.

Vår slutsats är att vi kan konstatera att det har funnits ett fåtal fall med den problematik ni relaterar till som ska ställas i förhållande till den mycket stora population av bilar det handlar om. Inga ändringar i serviceintervall eller konstruktion har därför ansetts nödvändiga.

Om ett sådant här fall blir föremål för goodwillförfarande är något som avgörs från fall till fall. Då tittar man på parametrar som till exempel hur många mil bilen gått, hur många ägare den haft och hur bilens servicehistorik ser ut.

Annika Bjerstaf, presschef på Volvo Cars Sverige

Slutsatser

Visst kan det mesta av tekniken i en bil, oavsett bilmärke eller modell, gå sönder. Men det är ovanligt att ett mindre fel kan resultera i så stora och dyra följdskador. Det är en tråkig överraskning för dem som drabbas, särskilt då det inte har gått att förebygga problemen.

En brusten drivrem kan normalt sett inte orsaka ett motorhaveri. På dessa modeller av Volvo kan det ändå hända, på grund av en otillräckligt skyddad kamrem.

Det går inte att vara helt säker på att slippa undan problemen. Det går inte att uppgradera bilarna och att hålla biltillverkarens servicerekommendationer utesluter inte risken.

Publicerad 11 februari 2019