Feltankningar blir allt vanligare. I Sverige sker det cirka 20 000 gånger per år.

Försäkringsbolagen är överens om att de senaste årens ökning främst beror på att dieselbilarna blivit fler. Det är alltså även viktigt för dig att tänka på vid tillfälligt lån av bil eller om du använder en hyrbil på semestern.

 

Vanliga orsaker till feltankning

Det vanligaste är att man tankat bensin i en dieselbil, inte tvärtom. Detta beroende på att det i de flesta moderna bilar helt enkelt inte får plats ett tankmunstycke för diesel i bensinbilens påfyllningsöppning. Med andra ord relativt lätt att undvika.

Något annat, om än mindre vanligt är att tanka E85 (etanol) i en bil som drivs av en bensinmotor. Det är bara bilar med riktiga flexfuel-system som kan drivas av både bensin och etanol. Men eftersom många biltillverkare säljer modeller med små bensinmotorer, kan de oftast ha en motorbeteckning typ ”eco-”, vilket kan misstolkas som att motorn kan köras på etanol.

Till exempel har det hänt att hyrbilar lämnats tillbaka fulltankade med etanol, eftersom det är ett billigare bränsle. Här gäller det att vara uppmärksam eftersom det ofta finns tydliga dekaler på både nyckelknippan, instrumentpanel och vid tanklocket. Självrisker kan vara extra kostsamma för just hyrbilar.

 

Vad du bör göra vid en feltankning

Om du av misstag tankat fel bränsle i bilen; slå inte ens på tändningen, och starta inte motorn. Detta som en förebyggande åtgärd inför verkstadens sanering av bränslesystemet, eftersom bränsle annars kommer att börja cirkulera, och öka risken för riktigt dyra skador. De flesta bilar har en lågtryckspump i bränsletanken som bygger upp ett tryck så fort tändningen slås på. Därmed cirkulerar bränsle genom pump och slangar, så det är viktigt att inte slå på tändningen.

Ring på en gång till ditt försäkringsbolag!

Det kan bli riktigt kostsamt att tanka fel, flera mycket dyra komponenter kan behöva bytas ut. Dieselbilens högtryckspump till exempel, den som sitter monterad på motorn, är byggd enligt mycket små toleranser, för mycket höga tryck och smörjs av bränslet. Bensin fungerar istället som ett lösningsmedel, och bortfallen smörjning orsakar skador på pumpen genom kontakt metall mot metall. Partiklar sprids sen och kan förstöra även andra delar av bränslesystemet.

Då man ofta bara har sig själv att skylla känns det ju givetvis både retligt, och kanske mer påtagligt - i plånboken, om man inte sett till att vara rätt försäkrad

I förebyggande syfte

  • Ta för vana att alltid kasta ett öga på dekalen som normalt sitter innanför tanklocket, där framgår det vilket bränsle den aktuella bilen är avsedd för.
  • Se över dina försäkringar, speciellt om du har en dieselbil. Du själv kanske har full kontroll, men om något händer när du lånar ut bilen? Har du en bensinbil föreligger kanske inte samma risk. Prata med ditt försäkringsbolag om vilka villkor som gäller.
  • Gör som hyrbilsföretagen, sätt klisterlappar på nycklar, instrumentpanel eller vid tanklocket. Tänk på att aldrig sätta klisterlappar på ratten eller i närheten av andra krockkuddar då det i så fall är hög risk att de inte blåses upp på rätt sätt vid en eventuell olycka. Vissa nyare bilar har inbyggt feltankningsskydd från fabrik.
  • Har din bil inte det kan du använda ett hjälpmedel som heter SoloDiesel. Det ersätter tanklocket och förhindrar mekaniskt att man fyller bensin i sin dieselbil. Du hittar SoloDiesel i M-shoppen där du även kan läsa mer om hur det fungerar.