Vissa av Audis motorer drar mer olja än de ska, ibland är det på grund av tillverkningsfel.

M Sverige har de senaste åren noga följt utvecklingen inom flera områden som rör tekniska problem på specifika bilmodeller. Ett av dessa är problemet med att kolvar, kolvringar, vevstakar eller komponenter i motorns vevhusventilation orsakar onormalt hög oljeförbrukning hos flera bilar inom Volkswagenkoncernens märken. Vi har fått flest samtal angående Audis motormodell 2.0 TFSI. Enligt en bedömning baserat på vad våra medlemmar redogjort för drabbas bilar av 2009-2011 års modeller oftare än andra.

Bakgrund

Moderna motorer drar ofta ingen eller mycket liten mängd olja. Trots detta anges ofta i instruktionsbokens tekniska data att bilen kan dra uppemot 0.5-0.6 liter olja per 100 mil. Det är en relativt hög förbrukning även det, men anses okej då det är tillverkarens tolerans. Därför är det extra anmärkningsvärt att det trots uppenbart stora avvikelser inom en så specifik motorfamilj som Audis inte är möjligt att åtgärda dessa på ett mer fördelaktigt sätt för kunden. Tillverkaren bör ta ansvar istället för att konsumenter och försäkringsbolag ska drabbas av stora kostnader för brister som kan visas bero på fel i tillverkningen.

I andra länder

I USA har Audi gått med på en förlikning rörande närmare 126 000 fordon, enligt hemsidan Class-action News, vilket beräknas kosta miljontals dollar i reparationskostnader för bilmärket. I England och Nederländerna har olika konsument-TV-program också uppmärksammat problemet. På liknande sätt som i vissa medier i Sverige uppger representanter för bilmärket att goodwill tillämpas individuellt för denna typ av ärenden.

Oklar goodwill

Det finns inga fasta riktlinjer för vad goodwill innebär. Som namnet antyder är goodwill att verkstadens goda vilja blir avgörande för ifall en del av reparationskostnaden täcks. När det gäller mer frekventa fel innebär kostnadsupplägget ofta att biltillverkaren eller importören tar en del av kostnaden förutsatt att verkstaden tar en lika stor del.

Det innebär också att den bilägare som servat sin bil hos auktoriserade verkstäder har större chans att få hjälp genom goodwill. Finns det luckor i servicehistoriken eller ifall bilen bara servats på fristående verkstäder kan det bli svårare att få hjälp.

Hur kan jag få hjälp?

Det beror på flera saker. Ifall du nyligen köpt bilen av en bilhandlare kan du reklamera ett ursprungligt fel till bilhandlaren. Har du haft bilen en längre tid, försök att få ut goodwill av verkstaden.

Och går inte det, kontakta bilimportörens kundtjänst och kräv goodwill från dem. Ofta hänvisas man då tillbaka till verkstaden, som väntas hantera ärendet. Poängtera i så fall att verkstaden kanske inte velat ta kostnaden men att du som kund ändå vill kräva hjälp. Ibland är det på gott och ont så att den som skriker högst också får hjälp.

Oavsett om det rör sig om en reklamation eller ett goodwill-ärende så är det viktigt att kunna visa att bilen faktiskt har ett fel. För det krävs i det här fallet att förbrukningen överstiger det som anges i instruktionsboken.

Detta görs genom att verkstaden utför ett oljeförbrukningstest. Då vägs motoroljan, motorn plomberas, körs och sedan vägs oljan igen. Det är inte ovanligt att testet får avbrytas i förtid för att oljenivån blivit för låg.

Ifall verkstaden av olika skäl inte är villiga att bekosta ett sådant test så kan det vara en idé att betala ur egen ficka. I många processer är det konsumenten som ska visa att det finns ett fel. Att till Allmänna Reklamationsnämnden hänvisa till antal oljeflaskor och egna anteckningar om när motorn fyllts på räcker sannolikt inte, för att nämna ett exempel.

Du som medlem i M Sverige är välkommen att höra av dig till oss tekniker eller jurister om du har frågor kring hur just ditt reklamations- eller goodwillärende hanterats. Eller om du vill ha mer information om hur du kan gå tillväga för att försöka få hjälp med att avhjälpa felet.