M Sverige har fått tillfälle att lämna synpunkter på Transportstyrelsens uppdrag att föreslå åtgärder mot fusk vid förarprov och illegal utbildningsverksamhet.

Kommentarer till förslagen

Transportstyrelsen har presenterat en rad åtgärder som kan bidra till att motverka illegal verksamhet i samband med trafikutbildning samt fusk vid prov för förarbehörigheter eller yrkesbehörigheter på väg. Då förslagen ska ses som en del av en helhet kommer detta remissvar att besvara förslagen samlat.

Riksförbundet M Sverige tillstyrker förslagen och välkomnar att Transportstyrelsen har föreslagit ett paket med åtgärder. Dessa åtgärder bör samlat innebära att utvecklingen där fusk har ökat under flera år kan brytas.  

En grundläggande förutsättning för att vägtrafiken ska vara säker är att de som kör bil har de kunskaper som erfordras. Det är därför och självklart ett allvarligt problem med fusk och illegal utbildningsverksamhet.

För att de åtgärder som Transportstyrelsen föreslår ska fungera krävs såväl att risken för upptäckt är stor för den som fuskar och att den som avslöjas får tydliga konsekvenser av detta i en rättsprocess. Detta förutsätter i sin tur att denna typ av brott prioriteras av rättsvårdande myndigheter och att det bedrivs en systematisk kontrollverksamhet från berörda myndigheter.

 

Riksförbundet M Sverige

 

Caroline Drabe, vd                                                                                     

Heléne Lilja, chef kommunikation och samhälle