M Sverige har fått tillfälle att lämna synpunkter på promemorian Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgifter. Riksförbundet M Sverige tillstyrker förslaget med följande motivering.

Vid utebliven betalning av felparkeringsavgift får ett fordon inte användas om skulden överstiger ett visst belopp. Om ett fordon brukas i strid med användningsförbudet, ska en polisman eller en bilinspektör avskylta fordonet.

Riksförbundet M Sverige tillstyrker förslagen som är en del i arbetet med att motverka så kallade fordonsmålvakter och att minska restföringen av fordonsrelaterade skulder. M Sverige ser allvarligt på dessa företeelser eftersom det har visat sig att dessa bilförare ofta påverkar trafiksäkerheten i negativ riktning.

 

Förslagen i sak

Promemorian rör kompletterande bestämmelser gällande användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgifter. Konkret föreslås att Transportstyreslen ska vara den myndighet som prövar frågan om undantag från användningsförbudet. Dessutom föreslås regler gällande hanteringen av ett fordons registreringsskyltar vid avskyltning.

Riksförbundet M Sverige tillstyrker förslagen. Promemorians förslag kompletterar den nuvarande lagstiftningen med specifika regler. Eftersom M Sverige stödjer lagstiftningen som sådan tillstyrker vi även dessa kompletterande föreskrifter.