Motormännens Riksförbund är, med cirka 100 000 familjer som medlemmar, Sveriges största konsumentorganisation för bilister. Motormännen arbetar på medlemmarnas uppdrag för en hållbar, säker och tillgänglig mobilitet i hela landet.

Inblandning av förnyelsebara drivmedel i fossila bränslen är nödvändigt för att Sverige ska klara målet om en fossiloberoende fordonsflotta, beaktat att flertalet av de bilar som säljs idag måste kunna rulla vidare flera år efter 2030. Att i sin befintliga bil kunna tanka ett mer klimatsmart drivmedel ger fler bilister förutsättning att bidra till omställningen. Alla har inte råd att köpa en ny bil.

Motormännen vill med anledning av remissens innehåll särskilt framhålla vikten av att introducera E10 på bred front. Precis så som målsättningen varit sedan 2010 bör all 95-oktanig bensin ersättas av E10. De få procent av fordonsflottan som inte klarar inblandningen hänvisas samtidigt till 98-oktanig bensin.

Drivmedelsbranschen anser att övergången till E10 skulle innebära problem då ett ”stort antal cisterner” behöver bytas ut för att klara den högre etanolinblandningen. Detta vill Motormännen mena inte är ett godtagbart skäl.

Ställ krav på bränsleleverantörer att införa E10 så snart som möjligt. I detta ligger sannolikt en stor vinst då det skulle vara möjligt för ett stort antal bilar att minska sitt beroende av fossilt drivmedel.

Motormännens Riksförbund

Christer B. Andersson, Stf VD

Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig