Motormännens Riksförbund är, med cirka 100 000 familjer som medlemmar, Sveriges största konsumentorganisation för bilister. Motormännen arbetar på medlemmarnas uppdrag för en hållbar, säker och tillgänglig mobilitet i hela landet.

Förslaget innebär förenklingar för processen att kunna registrera ett fordon som passerat tidsramen för registrering enligt sin tekniska specifikation. Det kan beskrivas som att de passerat ”bäst före”-datum. Av förståeliga skäl är förfarandet redan idag begränsat till ett relativt litet antal bilar, en EU-förordning ser till att det förblir så.

Enligt remissen har förslaget ingen påverkan på medborgare. Men Motormännen ser att förenklingarna av regelverket ändå kan innebära försämringar jämfört med nuvarande situation. Framförallt gäller detta vid köp och försäljning av ett fordon samt vid besiktning av ett fordon.

Ofta är fordonets utrustning olika mellan olika årsmodeller. Valet av modell påverkas vanligtvis av att köpare tar för givet att sådan utrustning införts vid en särskild brytpunkt, vilket kan vara även mitt under ett kalenderår. Dagens dispens T14E signalerar tydligt att fordonet avviker, och tillhör en ”slutserie”, vilket blir ett skäl för bland annat bilhandlare att i enlighet med upplysningsplikten i sin roll som näringsidkare närmare förvissa sig om fordonets skick och egenskaper.

Bilköpare riskerar därmed att erhålla ett fordon som saknar exempelvis den säkerhetsutrustning eller utsläppsbegränsande system som andra bilar av samma årgång, men som ändå tas för givet i samband med val av årsmodell. Ifall säljaren är näringsidkare blir denne ansvarig.

En annan uppenbar risk är att information om avvikande utrustning inte uppfattas av de olika besiktningsföretagen. Med dagens dispens skulle avvikelser lätt kunna identifieras som tydligt reglerade undantag. Med Transportstyrelsens förslag skulle den uteblivna dispensen riskera att leda till att myndighetsutövningen leder till felaktiga anmärkningar, och onödigt krångel för alla inblandade.

En bil kostar mycket pengar, och många hushåll är beredda att lägga stora delar av sina besparingar på den tillgängliga mobilitet som bilen ofta innebär. Risken är uppenbar att fordon utan medföljande dispens i registreringsbeviset/vägtrafikregistret blir mer problematisk än vad den skulle behöva vara.

Motormännen anser att det blir helt nödvändigt att i och med eventuella nya regleringar ändå behålla den nuvarande dispensen T14E.

Motormännens Riksförbund

Leif Naurin Stf VD

Carl-Erik Stjernvall Teknisk expert