Sedan 2019 så heter vi Riksförbundet M Sverige. Vårt tidigare namn var Motormännens Riksförbund.

– Vi lämnar vårt otidsenliga namn för att markera att vi är en mötesplats för alla Sveriges bilister, säger Heléne Lilja, chef kommunikation och samhälle på M Sverige.

Riksförbundet M Sverige grundades 1922. Medlemsorganisationen har under alla år arbetat för säkra förare, i säkra bilar, på säkra vägar.

För att se innehållet behöver du acceptera att marknadsföringscookies får användas.

Organisationen har drivit frågor som att använda säkerhetsbälte och tog också fram en egen M-sele under 50-talet, förespråkat högertrafik och granskat vägkvaliteten. Under senare år har vi drivit kravet på förbud mot rattsurf, krav på vinterdäck för tung trafik och nu senast krav på att kvinnliga krockdockor används i säkerhetstester.

– Vi fortsätter oförtrutet arbetet för trafiksäkerheten samtidigt som vi bevakar våra medlemmars intressen som bilister. Vi är med i debatten och har en expertroll i många frågor som rör bilister och trafik.

Riksförbundet M Sverige logotype

Bakgrund till namnbytet

Diskussioner om ett namnbyte har pågått i flera år. Första gången frågan kom upp på en kongress var 2003. Kongressen 2016 gav i uppdrag åt förbundsstyrelsen att utreda frågan om att byta namn på organisationen. Frågan om namnbyte lyftes även i en motion till kongressen 2018.

Under 2018 genomfördes en kvalitativ varumärkesundersökning bland medlemmar och potentiella medlemmar. Samtidigt deltog klubbar och avdelningar i workshops för att aktivt bidra i utvecklingen av den nya varumärkesplattformen. Undersökningen och resultatet av klubbarnas arbete samstämmer i bilden av Motormännen i dag och i vad som krävs av organisationen för att uppfattas som den optimala intresseorganisationen för bilister i framtiden. Slutsatsen är att vi behöver behålla de värden som gör oss starka, som att vi är trovärdiga, pålitliga och trygga. Samtidigt behöver vi tona ner och ta bort de värden som gör att många potentiella medlemmar inte känner att vårt erbjudande tilltalar dem.

Något som klart framkom i detta arbete var att ett namnbyte var nödvändigt för att attrahera fler och yngre målgrupper. Namnet Motormännen i sig upplevs exkluderande för många potentiella medlemmar. Vi behöver bli mer inkluderande och ha större spridning i ålder, kön, geografisk hemvist och bakgrund.

Samtidigt framhölls vikten av att behålla den gamla logotypen. M-märket står för alla de värden som gör organisationen tilltalande. Den röda färgen symboliserar passion, de tre kronorna visar på tradition och trovärdighet samt att vi är en svensk organisation. Utformningen av logotypen som smalnar uppåt och de vita kantlinjerna visar en väg som leder framåt. Själva bokstaven ”M” symboliserar inte bara Motor, utan också Mötesplats på vägen. Organisationen blir därmed en mötesplats för alla Sveriges bilister.

Vi måste fortsätta utvecklas för att upplevas som en av Sveriges viktigaste intresseorganisationer även i framtiden. På så sätt kan vi göra skillnad för alla Sveriges trafikanter.