Det är på kongressen som riktlinjerna för M Sveriges verksamhet dras upp: hur vi ställer oss i olika frågor, vilka av dem som ska prioriteras och hur styrelsen ska se ut.

 

Fakta om M Sveriges kongress

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och genomförs varje år. På kongressen deltar medlemmarnas valda ledamöter. Förbundsstyrelsen redovisar M Sveriges verksamhet och ekonomiska resultat. Medlemmarnas motioner behandlas och val sker till förbundsstyrelse och valberedning. Kongressen ger sedan förbundsstyrelsen i uppdrag att, utifrån stadgar och kongressens beslut, leda kommande verksamhetsår samt att redovisa resultatet vid nästa kongress.

Kongressens ledamöter

Kongressen har 85 valda ledamöter samt förbundsstyrelsens ledamöter. De ledamöter som närvarar vid kongressen är valda av medlemmarna. Förbundet är indelat i 29 valkretsar enligt samma modell som vid allmänna val till riksdagen. Mandaten i varje valkrets fördelas i förhållande till medlemsantalet. Varje registrerad medlem kan föreslås till ledamot och varje medlem har, inom aktuell valkrets, en röst till ledamotsvalet. De personer som har fått högst antal medlemsröster är valda kongressledamöter och de följande är, i turordning, ersättare till de ordinarie ledamöterna.

Stockholms kommun - Distrikt 1
Charlie Magnusson
Ing-Marie Björkman
Birger Tellmann
Niklas Andersson
Sten Broman
Johan Ånäs
 
Stockholms läns valkrets - Distrikt 2
Micael Edlund
Hans Andersson
Tommy Blomster
Tarja Lindell
Anders Paulsson
Jerry Gabrielsson
Thord Johansson
Arne Ekstrand
Mats Linder
Tomas Koepke
Jan Björklund
Lena Koepke Holmvall
Sven Henrik Spens
 
Uppsala län - Distrikt 3
Olle Furåker
Sisko Käll
 
Södermanlands län - Distrikt 4
Jörgen Caceres
Lars-Gösta Bergström
Eija Lauronen
 
Östergötlands län - Distrikt 5
Hans Sävenhed
Lars Karlsson
Magnus Öman
Siewert Johnsson
 
Jönköpings län - Distrikt 6
Jan-Olof Svensson
Ingemar Wänebring
Leif Tellfjord
 
Kronobergs län - Distrikt 7
Anne-Li Persson
 
Kalmar län - Distrikt 8
Robert Andersch
Wilhelm Alström
 
Gotlands län - Distrikt 9
Göran Erickson
 
Blekinge län - Distrikt 10
David Altefur
 
Malmö kommun - Distrikt 11
Roland Hellborg
 
Skåne läns västra - Distrikt 12
Maria Jönsson
Peter Kruse
Walter Steffert
 
Skåne läns södra - Distrikt 13
Leif Widmark
Anita Holmberg
Eva-Lena Kristoffersson
Lennart Andersson
Yvonne Jandréus
 
Skåne läns norra och östra - Distrikt 14
Willy Wehlin
Lennart Svensson
Lars Åke Löv
 
Hallands län - Distrikt 15
Petra Mattila
 
Göteborgs kommun - Distrikt 16
Glenn Gustavsson
Lennart Söderberg
Lars-Göran Holmsten
 
Västra Götalands västra - Distrikt 17
Stefan Werner
Ann Bergström
Kurt Fredriksson
 
Västra Götalands norra - Distrikt 18
Jan Hognert
Dan Åberg
Annelie Grönberg
 
Västra Götalands södra - Distrikt 19
Pia Johansson
Ingemar Gustafsson
 
Västra Götalands östra - Distrikt 20
Ulla-Britt Hagström
Anne Johansson
 
Värmlands län - Distrikt 21
Marita Björn
Jan-Erik Jönsson
 
Örebro län - Distrikt 22
Marianne Larsson
 
Västmanlands län - Distrikt 23
Clas Blomberg
Alexandra Kivelä
 
Dalarnas län - Distrikt 24
Johan Granlund
Lena Nordenmark
Karl-Inge Werkelin
 
Gävleborgs län - Distrikt 25
Ann-Charlotte Båhlman
Camilla Vestlund
 
Västernorrlands län - Distrikt 26
Monica Wernberg
Roland Lundberg
 
Jämtlands län - Distrikt 27
Mats E Nilsson
 
Västerbottens län - Distrikt 28
Pär Ericson
Kjell Jonsson
 
Norrbotttens län - Distrikt 29
Wolfgang Mäkitalo
Ivar Sallkvist