Det är på kongressen som riktlinjerna för M Sveriges verksamhet dras upp: hur vi ställer oss i olika frågor, vilka av dem som ska prioriteras och hur styrelsen ska se ut.

 

Fakta om M Sveriges kongress

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och genomförs varje år. På kongressen deltar medlemmarnas valda ledamöter. Förbundsstyrelsen redovisar M Sveriges verksamhet och ekonomiska resultat. Medlemmarnas motioner behandlas och val sker till förbundsstyrelse och valberedning. Kongressen ger sedan förbundsstyrelsen i uppdrag att, utifrån stadgar och kongressens beslut, leda kommande verksamhetsår samt att redovisa resultatet vid nästa kongress.

Kongressens ledamöter

Kongressen har 85 valda ledamöter samt förbundsstyrelsens ledamöter. De ledamöter som närvarar vid kongressen är valda av medlemmarna. Förbundet är indelat i 29 valkretsar enligt samma modell som vid allmänna val till riksdagen. Mandaten i varje valkrets fördelas i förhållande till medlemsantalet. Varje registrerad medlem kan föreslås till ledamot och varje medlem har, inom aktuell valkrets, en röst till ledamotsvalet. De personer som har fått högst antal medlemsröster är valda kongressledamöter och de följande är, i turordning, ersättare till de ordinarie ledamöterna.

 1. Stockholms kommun

  Charlie Magnusson
  Lars Olsson
  Ulf Blomgren
  Johan Ånäs
  Olov Lindquist
  Sten-Erik Håkansson


 2. Stockholm län

  Ulf Bosson
  Tommy Blomster
  Tarja Lindell
  Anders Paulsson
  Jerry Gabrielsson
  Arne Ekstrand
  Mats Linder
  Jan Björklund
  Magnus Hultgren
  Kent Andersson
  Håkan Lindbergh


 3. Uppsala län

  Christer Olofsson
  Fredrik Gustafsson
  Jon Stenbeck
  Torbjörn Löfgren


 4. Södermanlands län

  Jörgen Caceres
  Lars-Gösta Bergström
  Sten Pettersson


 5. Östergötlands län

  Hans Sävenhed
  Lars Karlsson
  Magnus Öman
  Micael Edlund
  Lars Cronwall (ersättare)


 6. Jönköpings län

  Jan-Olof Svensson
  Ingemar Wänebring


 7. Kronobergs län

  Björn Holmgren (avgått)


 8. Kalmar län

  Lars-Erik Borggren


 9. Gotlands län

  Karl-Johan Broberg
  Staffan Bark (ersättare)
  Kurt Grönhagen (ersättare)


 10. Blekinge län

  David Altefur
  Sivert Rosander (ersättare)


 11. Malmö kommun

  Roland Hellborg


 12. Skåne län västra

  Walter Steffert


 13. Skåne län södra

  Anita Holmberg
  Hans Richter
  Lennart Andersson
  Yvonne Jandreus
  Sune Cederpil
  Ulf Carlsten (ersättare)
  Knut Nilsson (ersättare)


 14. Skåne län norra och östra

  Mikael Kullberg
  Tommy Nordén


 15. Hallands län

  Kim Johansen
  René Nicolaisen


 16. Göteborgs kommun

  Glenn Gustavsson
  Lennart Söderberg
  Osman Gûl
  Mart Saar (ersättare)
  Lars-Göran Holmsten (ersättare)


 17. Västra Götaland västra

  Ann Bergström
  Carl Olsson
  Torleif Bergendalh


 18. Västra Götaland norra

  Jan Hognert
  Glen Röstberg
  Lars Hultberg (ersättare)
  Håkan Dahlqvist (ersättare)


 19. Västra Götaland södra

  Pia Johansson
  Ingemar Gustafsson
  Falco Güldenpfenning (ersättare)


 20. Västra Götalands östra

  Jacqueline Tjällman
  Anne Johansson


 21. Värmlands län

  Claes-Göran Ekeberg
  Lars-Johan Sahlin
  Kenneth Larsson (ersättare)


 22. Örebro län

  Joakim Roman
  Lennart Svensson
  Peter Björkman (ersättare,avgått)


 23. Västmanlands län

  Clas Blomberg
  Anders Björk
  Maria Bergström


 24. Dalarnas län

  Mikael Kembe
  Anders Torby
  Johan Granlund (ersättare)
  Stefan Kembe (ersättare)
  Karl-Inge Werkelin (ersättare)
  Tore Sjöblom (ersättare)


 25. Gävleborgs län

  Inger Ahlqvist
  Ann-Charlotte Bålman
  Kent Jonelind (ersättare)


 26. Västernorrlands län
  Leif Eriksson
  Roland Lundberg


 27. Jämtlands län

  Mats E Nilsson


 28. Västerbottens län

  Christer Nyberg
  Pär Ericson (ersättare)
  Ulf Björnstig (ersättare)


 29. Norrbottens län

  Wolfgang Mäkitalo
  Ivar Sallkvist (ersättare)