Den 3 april 2019, samlades organisationens kongressledamöter till en extrakongress för att ta beslut om ett nytt namn.

Extrakongress 2019

På bordet fanns förbundsstyrelsens förslag till nytt organisationsnamn.

Extrakongressen beslutade att organisationens byter namn till: Riksförbundet M Sverige.

Ordförande Ulf Blomgren