Styrelse för Riksförbundet M Sverige.

Ordförande

Ulf Blomgren

Ulf Blomgren Stockholm, omval 2 år

Jag har hunnit bli 69 år. Civilekonom, Stockholm, född och uppvuxen i Karlstad.

Yrkeskarriären ligger huvudsakligen inom försäkringsbranschen. Varit anställd i Länsförsäkringar 1975–1995, bl. a som chef för Motorförsäkringar, divisionschef för Privatförsäkringar och VD i Länsförsäkringar Liv och Fondliv. VD i de branschgemensamma företagen Trafikförsäkringsföreningen, Larmtjänst och Patientförsäkringsföreningen 1995–2008. Avslutade yrkeslivet 2010 som President i Council of Bureaux i Bryssel, samarbetsorganet för internationell trafikförsäkring i 46 länder i Europa, Mellanöstern och Nordafrika.

Arbetade som konsult och förhandlare med omregleringen av den svenska marknaden för kontrollbesiktning 2010–15. Var en av två förhandlare för de 12 minoritetsägarna, varav Motormännen var en, med den statlige majoritetsägaren och var samtidigt styrelseledamot i AB Svensk Bilprovning och senare Besikta AB. Har varit styrelseledamot i ett 25-tal företag, organisationer och arbetsgivarförbund.

Ledamot i Riksförbundet M Sveriges styrelse sedan 2010. Medlem i M Sverige sedan 1993.

Maria Plass

Vice ordförande

Maria Plass Ljungskile, omval 2 år

Född 1953. Jag bor på landet i Bohuslän, där bilen är ett måste.

Jag är civilingenjör, i väg- och vattenbyggnad, är f.n. riksdagsledamot och har en bakgrund bl.a. som företagare. Har varit aktiv i M Sverige i flera år, både som kongressledamot och styrelseledamot och vice ordförande. Jag är engagerad i frågor som höjd trafiksäkerhet och förbättrad infrastruktur i hela Sverige. Det måste vara enkelt att kunna ta sig till jobbet, affären och fritidsaktiviteten.

Ledamöter

Sten-Olov Altin

Sten-Olov Altin Härnösand, omval 2 år

Född 1953. Bor sedan 1984 i Härnösand, uppväxt i Klockestrand, Kramfors kommun.

Studerat vid Umeå Universitet, förvaltningssocionom, examen 1978. Yrkeskarriären ligger inom offentlig sektor.
1978–1979: Umeå, handläggare vid Lokala skattemyndigheten.
1979–1981: Ludvika kommun, projektledare för ett nordiskt trafikprojekt.
1981–1984: AB Dalatrafik, trafikplanerare.
1984–1985: Landstinget Västernorrland, organisationssekreterare.
1985–1988: Kommunförbundet Västernorrland, handläggare.
1988–1990: Komrev (Kommunförbundets Revisionsavdelning) organisationssekreterare.
1990–2000: Timrå kommun, socialchef.
2000–2005: Sundsvalls kommun, socialdirektör.
2005–2016: Länsstyrelsen i Västernorrlands län, länsråd.
2017–: Senior rådgivare, olika styrelseuppdrag, bland annat Motormännens lokalklubb i Sundsvall och projektledarskap.

Jag har stor erfarenhet av att arbeta i ledande befattning inom politiskt styrd verksamhet och har fortfarande många värdefulla kontakter. Enligt min uppfattning har M Sverige en viktig roll att spela i form av bland annat opinionsbildning avseende hållbart och trafiksäkert resande, där bilen inom överskådlig tid kommer att vara en viktig del för att tillgodose framtida transportbehov där kollektiva transporter inte finns eller är otillräckliga.

Billy Bergåker

Billy Bergåker Västerås, omval 2 år

Född 1954. Västeråsare sedan mitten av 80-talet, uppväxt i Västergötland (Tidaholm)

Yrkesmässigt har jag halva min karriär i bank och lämnade Götabanken, då som kontorschef i Västerås. Därefter VD koncernchef i bolag som underleverantör till bilbranschen och enbart export med produktion i Västerås och monteringsfabrik i Frankrike, byggde upp säljorganisation i USA under 4–5 år. Därefter VD för Volvo återförsäljare i Västmanland med ansvar för lastbilar, bussar och transportbilar under 10 år. Sedan blev det personbilar som VD med ansvar att bygga upp en återförsäljarorganisation med uppköpta anläggningar för BMW i Skövde, Växjö, Kristianstad samt ett HK i Linköping. Nu VD för Almi Företagspartner Mälardalen sedan drygt 7 år. Har arbetat i ett 15-tal styrelser och är idag aktiv i 4, varav 2 som ordförande (samt ytterligare några kopplade till mitt VD-skap i Almi).

Leif Björklund

Leif Björklund Vendelsö, omval 2 är

Jur kand, 65 år, Haninge, född och uppvuxen i Stockholm.

Efter tingsnotarietjänst arbetade jag som polischef och åklagare för att 1988 börja inom försäkringsbranschen där jag sedan arbetat fram till pensionen. Arbetat som utredningsansvarig i Länsförsäkringar, skadechef i Trafikförsäkringsföreningen, utredningschef och VD för Larmtjänst AB. Skadechef och chefsjurist för Dina Försäkring AB. Europapresident för International Association of Auto Theft Investigators (IAATI) samt ordförande i arbetsgrupp mot försäkringsbedrägerier inom det internationella försäkringsförbundet.

Elin Hiller

Elin Hiller Malmö, omval 2 år

39-årig civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad.

Arbetar som uppdragsledande konstruktör på Skanska i Malm och ansvarar ofta för de mer utmanande projekten, där nytänkande, lyhördhet och samarbete blir avgörande för resultatet. Kommer ursprungligen från Hässleholm. Har förutom civilingenjörsstudierna studerat ett år inom arbetspsykologi. Under ungdomsåren varit aktiv i föreningar och där haft olika styrelseuppdrag samt personalansvar. Var styrelseledamot i Skånska Tidningsföreningen i 16 år, varav de sista tio åren som vice ordförande (Skånska Tidningsföreningen representerar ägarna för koncernen Skånska Dagbladet som då hade ca 100 anställda och en upplaga på ca 60 000 ex.) Arbetspolicyn att ”jobba säkert eller inte alls” har blivit en självklarhet. Önskar samma självklarhet i trafiken, dvs. att köra säkert eller inte alls. Det ställer höga krav på riskmedvetenhet och att eliminera risker. Vistas dagligen i trafiken, ofta som cyklist d. det blir drygt en mil dagligen i Malmös rusningstrafik, och ser följaktligen stora behov av att trafikmedvetenheten behöver stärkas. Detta var anledningen till medlemskapet och engagemanget i M Sverige. Blev vald kongressledamot inför kongressen 2016.

De årliga sommarsemestrarna spenderas i Alperna, med man och två små pojkar. Bilen är det självklara färdmedlet som tar familjen överallt och organisationen av de tyska vägarbetena imponerar var gång.

Pernilla Larsson, nyval 2 år

Pernilla Larsson

48 år, egen företagare sedan 2002, Gotland.

Driver ett bussbolag på Gotland och brinner för att få logistiken att bli så miljö- och kostnadseffektiv som möjligt. Har studerat ledarskap ett år i USA och har även arbetat hos olika företag i Stockholm som säljare. Jag tycker att det är roligt att få vara med på stora projekt och jobba sig framåt genom samarbeten mellan både företag och region. Tycker om att ha många bollar i luften och är bra på problemlösning. Då jag bor på Gotland brinner jag lite extra för dom frågorna som gäller glesbygdstrafik och andra utmaningar som finns i en glesbygd. I övrigt så tycker jag om att träna, umgås med familjen och att resa.

Tora Holst, nyval 2 år

Tora Holst

Jag är 69 år och pensionerad åklare, boende i Stockholm.

När jag gick i pension 2017 var min tjänstetitel chefsåklagare och jag arbetade med specialiserade brottmål bland annat grov organiserad brottslighet. Jag är nu aktiv i frågor som gäller att stärka kvinnor i yrkeslivet och angående mänskliga rättigheter i ett par ideella föreningar. I mitt hem har, sedan barnsben, alltid Motormännens, numera Ms, tidning kommit i brevlådan. Bilintresset har funnits som en självklar del i min familj. Vi reser fortfarande gärna utomlands med bil. Mina främsta intressen inom M:s sfär för närvarande är omställningen till fossilfritt och alla frågor som gäller tillgänglighet. Flera av mina familjemedlemmar har rörelsebegränsningar. Deras problem måste tas tillvara vid stadsplanering, bilen är fortfarande det bästa alternativet för dem.