Riksförbundet M Sveriges förbundsstyrelse 2022. Från vänster: Leif Björklund, Pernilla Swenson, Elin Hiller, Jan Sandberg, ordförande, Sten-Olov Altin, Maria Plass, fd vice ordförande, och Tora Holst (Patrik Gustafsson saknas på bilden).
Riksförbundet M Sveriges förbundsstyrelse 2022. Från vänster: Leif Björklund, Pernilla Swenson, Elin Hiller, Jan Sandberg, ordförande, Sten-Olov Altin, Maria Plass, fd vice ordförande, och Tora Holst (Patrik Gustafsson saknas på bilden).

Ordförande

Jan Strandberg förbundsordförande

Jan Sandberg, Stockholm, nyval 2 år

Företagare. Född 1958.

Naturvetenskaplig gymnasieutbildning i botten och har arbetat inom politik och intresseorganisationer samt i gränslandet däremellan.

Jag var ledamot av Riksdagen under åren 1986–95 (trafikutskott och EU-nämnd) samt har därefter haft ledande positioner hos trafiksäkerhetsorganisationen NTF, Branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag och Handelskammaren i Stockholm. Är nu verksam som konsult inom public affairs, dvs. informations- och påverkansarbete gentemot myndigheter och politiker. Arbetar också med utbildning i bl.a. mediehantering och styrelsearbete. Har och har haft styrelseuppdrag i bolag huvudsakligen verksamma på yrkestrafikområdet.

Har varit medlem i M till och från samt varit kongressledamot i mitten av 90-talet.

Jag anser att M Sverige har en extra viktigt uppgift att proaktivt visa på att bilen som transportmedel ger allt fler positiva effekter. Inte minst eftersom utmaningarna med exempelvis miljöpåverkan och trafiksäkerhet håller på att lösas. Den är också en förutsättning för att kunna leva ett fungerande och i övrigt rikt liv i alla delar av Sverige.

I övrigt är mina intressen bl.a. fiske och natur samt är touringmotorcyklist sedan unga år.

 

Ledamöter

Sten-Olov Altin

Sten-Olov Altin, Härnösand, omval 2 år

Bor sedan 1984 i Härnösand, uppväxt i Klockestrand, Kramfors kommun. Född 1953.

Studerat vid Umeå Universitet, förvaltningssocionom, examen 1978. Yrkeskarriären ligger inom offentlig sektor.
1978–1979: Umeå, handläggare vid Lokala skattemyndigheten.
1979–1981: Ludvika kommun, projektledare för ett nordiskt trafikprojekt.
1981–1984: AB Dalatrafik, trafikplanerare.
1984–1985: Landstinget Västernorrland, organisationssekreterare.
1985–1988: Kommunförbundet Västernorrland, handläggare.
1988–1990: Komrev (Kommunförbundets Revisionsavdelning) organisationssekreterare.
1990–2000: Timrå kommun, socialchef.
2000–2005: Sundsvalls kommun, socialdirektör.
2005–2016: Länsstyrelsen i Västernorrlands län, länsråd.
2017–: Senior rådgivare, olika styrelseuppdrag, bland annat Motormännens lokalklubb i Sundsvall och projektledarskap.

Jag har stor erfarenhet av att arbeta i ledande befattning inom politiskt styrd verksamhet och har fortfarande många värdefulla kontakter. Enligt min uppfattning har M Sverige en viktig roll att spela i form av bland annat opinionsbildning avseende hållbart och trafiksäkert resande, där bilen inom överskådlig tid kommer att vara en viktig del för att tillgodose framtida transportbehov där kollektiva transporter inte finns eller är otillräckliga.

 

 

Leif Björklund

Leif Björklund, Vendelsö, omval 2 är

Jur kand, Haninge, född och uppvuxen i Stockholm. Född 1953

Efter tingsnotarietjänst arbetade jag som polischef och åklagare för att 1988 börja inom försäkringsbranschen där jag sedan arbetat fram till pensionen. Arbetat som utredningsansvarig i Länsförsäkringar, skadechef i Trafikförsäkringsföreningen, utredningschef och VD för Larmtjänst AB. Skadechef och chefsjurist för Dina Försäkring AB. Europapresident för International Association of Auto Theft Investigators (IAATI) samt ordförande i arbetsgrupp mot försäkringsbedrägerier inom det internationella försäkringsförbundet.

 

 

Patrik Gustafsson

Patrik Gustafsson, Skövde, nyval 2 år

Gymnasielärare. Född 1967.

Som lärare på fordonstransportprogrammet träffar jag ungdomar och bidrar till deras utveckling till yrkesförare.

För övrigt har jag en bakgrund som officer i armén där jag arbetat med utbildning av soldater och kollegor i logistik och trafiksäkerhet. Jag har även under en tid arbetat för Sveriges åkeriföretag och har flerårig erfarenhet av styrelsearbete i HSB förening.

För mig är trafiksäkerhet ett viktigt område att utveckla liksom allt som kan kopplas till omställningen till en mer hållbar transportsektor. Det är en spännande och viktig utveckling med många utmaningar att lösa.

 

 

Elin Hiller

Elin Hiller, Malmö, omval 2 år

Civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad. Född 1978.

Arbetar som avdelningschef och husbyggnadskonstruktör på Tyréns i Malmö. Uppskattar variationen arbetet innebär. Allt från strategi och långsiktig verksamhetsplanering, personalfrågor, ekonomi och det innovativa att hitta lösningar till problem, ex. att kunna bygga utan nya utsläpp av växthusgaser.

Kommer ursprungligen från Hässleholm. Har förutom civilingenjörsstudierna studerat ett år inom arbetspsykologi. Under ungdomsåren varit aktiv i föreningar och där haft olika styrelseuppdrag samt personalansvar. Var exempelvis styrelseledamot i Skånska Tidningsföreningen i 16 år, varav de sista tio åren som vice ordförande (Skånska Tidningsföreningen representerar ägarna för koncernen Skånska Dagbladet). Arbetspolicyn att ”jobba säkert eller inte alls” har blivit en självklarhet. Önskar samma självklarhet i trafiken, dvs. att köra säkert eller inte alls. Det ställer höga krav på riskmedvetenhet och att eliminera risker. Vistas dagligen i trafiken, ofta som cyklist. Det blir drygt en mil dagligen i Malmös rusningstrafik, och ser följaktligen stora behov av att trafikmedvetenheten behöver stärkas, från alla trafikanter oavsett fordonslag. Detta var anledningen till medlemskapet och engagemanget i M Sverige. Blev vald kongressledamot inför kongressen 2016, och ett par år senare i förbundsstyrelsen.

De årliga sommarsemestrarna spenderas i Alperna, med man och två pojkar. Bilen är det självklara färdmedlet som tar familjen överallt och organisationen av de tyska vägarbetena imponerar var gång.

 

Tora Holst, omval 2 år

Tora Holst

Pensionerad åklagare, Stockholm. Född 1951.

När jag gick i pension 2017 var min tjänstetitel chefsåklagare och jag arbetade med specialiserade brottmål bland annat grov organiserad brottslighet. Jag är nu aktiv i frågor som gäller att stärka kvinnor i yrkeslivet och angående mänskliga rättigheter i ett par ideella föreningar. I mitt hem har, sedan barnsben, alltid Motormännens, numera Ms, tidning kommit i brevlådan.

Bilintresset har funnits som en självklar del i min familj. Vi reser fortfarande gärna utomlands med bil. Mina främsta intressen inom M:s sfär för närvarande är omställningen till fossilfritt och alla frågor som gäller tillgänglighet. Flera av mina familjemedlemmar har rörelsebegränsningar. Deras problem måste tas tillvara vid stadsplanering, bilen är fortfarande det bästa alternativet för dem.

 

Pernilla Swenson, omval 2 år

Pernilla Larsson

Egen företagare sedan 2002, Gotland. Född 1971

Jobbar idag som företagsrådgivare på Almi företagspartner Gotland. Innan dess har jag drivit ett bussbolag på Gotland i 20 år och brinner för att få logistiken att bli så miljö- och kostnadseffektiv som möjligt. Har studerat ledarskap ett år i USA och har även arbetat hos olika företag i Stockholm som säljare.

Jag tycker att det är roligt att få vara med på stora projekt och jobba sig framåt genom samarbeten mellan både företag och region. Tycker om att ha många bollar i luften och är bra på problemlösning. Då jag bor på Gotland brinner jag lite extra för dom frågorna som gäller glesbygdstrafik och andra utmaningar som finns i en glesbygd. I övrigt så tycker jag om att träna, umgås med familjen och att resa.