I en artikel i tidningen Motor 1969 skrev Motormännens tekniska direktör Bertil Björkman: ”Elbilar går tyst och alstrar inga avgaser. Därför måste vi snarast få fram elbilar och förbjuda bensin- och dieseldrivna fordon ...”

Tidig förhoppning om elbilen

Under sextiotalet fanns fortfarande en förhoppning hos motorintresserade om en snabb utveckling av elbilen.

Hur trodde man 1973 att framtidens bil skulle se ut?. Illustratör: Ivarsson, Värilds

1983 ansåg Motors tekniska expert Staffan Ulvönäs att tekniken var på plats men efterlyste en fungerande laddinfrastruktur, då elbilens begränsade räckvidd krävde laddstolpar.

Det gjordes tidiga försök med elbil, som hos Televerket 1983.

1988 tryckte Motormännen upp sitt nya miljöprogram. Riksförbundet menade att det måste bli billigare och enklare att byta till en bil med bättre och renare motor.

Ett alternativ till bensin som M ville prova var gasdrift.

M uppvaktade även miljö-och energidepartementet med en begäran om stöd till bilindustrin för att utveckla ny motorteknik som

eliminerar problemet med koldioxid

Senare, 1997, samarbetade M och Naturskyddsföreningen för att Sverige skulle bibehålla sina tuffa hållbarhetskrav angående nya bilars avgasrening. 

En närbesläktad fråga gällde bilindustrins ansvar för de delar av motorn som kan orsaka för höga avgasutsläpp. Riksförbundet drev frågan ända upp till Högsta domstolen och vann.

M arbetade tidigt för avgasrening, och krävde ansvar av industrin.
M stöder målet om en fossilfri fordonsflotta

När M nu firar hundraårsjubileum är elbilar inte längre en utopi utan en realitet. I M Sveriges remissvar på Trafikverkets inriktning de närmaste åren poängteras det som alltid varit organisationens prioritet, större anslag till vägar och trafiksäkerhet, samt att man står bakom riksdagens mål om en fossilfri fordonsflotta.

Vill du läsa mer?

Du har just läst en nedkortad version av en artikel ur M Sveriges Jubileumsbok. Vill du läsa mer om bilismens och M Sveriges historia så kan du beställa boken här nedanför. Lös gärna vårt historiequiz också.

Testa dina kunskaper med våra quiz om M:s och bilismens historia!