Vårt klubbområde består av Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län. Du som är eller vill bli medlem i Motor Camping hälsas välkommen till vår verksamhet.

Motorcamping Mitt

Kontaktuppgifter Klubb Motorcamping Mitt

camping.mitt@msverige.se

Klubbens postgiro: 697601-3

 

Ordförande

Mats Edlund
Seminariegatan 9
791 36 Falun
070-607 32 39
mats.edlund.falun@telia.com

Vice Ordförande

Karl-Erik Persson
Lindesnäsgatan 2
784 43 Borlänge
070-691 77 50
elsy46@icloud.com

Kassör

Lennart Kjellin
Rådmansvägen 1
791 66 Falun
073-801 81 69

Sekreterare

Elsy Andersson
Lindesnäsgatan 2
784 43 Borlänge
070-5670402
elsy46@icloud.com

 

 

Aktiviteter 2021

 

Älvträff med årsmöte 7-9 maj 2021

Coronasäker träff vid Dalarna Älv-Camping fd Sifferbo Camping

 

Årsmöte lördag den 8 maj klockan 11.00

Klubben bjuder på enklare förtäring

Förfrågan om träffen och anmälan senast den 30 april till

Mats Edlund 070-6073239 mats.edlund.falun@telia.com eller
Elsy Andersson 070-5670402 elsy46@icloud.com

 

Välkomna!


Extra årsmöte 17 februari klockan 18.00

På ordinarie årsmötet 2020-11-05 beslutade årsmötet att godkänna styrelsens förslag om namnbyte samt stadgeförändringar.
För att beslutet skall vara giltigt krävs att ett extra årsmöte hålls för att fastställa beslutet.
Med anledning av Covid-19 kommer det extra årsmötet att hållas som ett telefonmöte.
Anmälan till mats.edlund.falun@telia.com eller 070-607 32 39 senast 10 februari.
Vid anmälan ges instruktion hur telefonmötet genomförs.

Välkomna! 

 

Anmälan och förfrågningar till träffarna:

Karl-Erik Persson: 070-567 04 02   070-691 77 50    elsy46@icloud.com

Mats Edlund:        070-607 32 39                            mats.edlund.falun@telia.com
Klubbens verksamhet ska främst syfta till:

  • att ta tillvara campingfamiljens konsumentintressen mot myndigheter och organisationer
  • att vidareutveckla medlemmarnas kunskap om teknik, miljö och trafiksäkerhet
  • att främja nyrekrytering av nya medlemmar