Vårt klubbområde består av Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län. Du som är eller vill bli medlem i Motor Camping hälsas välkommen till vår verksamhet.

Motorcamping Mitt

Kontaktuppgifter Klubb Motorcamping Mitt

camping.mitt@msverige.se

Klubbens postgiro: 697601-3

Förfrågan och anmälan till träffarna kan göras till:

Karl-Erik Persson
070-567 04 02, 070-691 77 50   
elsy46@icloud.com

Mats Edlund        
070-607 32 39
mats.edlund.falun@telia.com

Ordförande

Mats Edlund
Seminariegatan 9
791 36 Falun
070-607 32 39
mats.edlund.falun@telia.com

Vice Ordförande

Karl-Erik Persson
Lindesnäsgatan 2
784 43 Borlänge
070-691 77 50
elsy46@icloud.com

Kassör

Lennart Kjellin
Rådmansvägen 1
791 66 Falun
073-801 81 69

Sekreterare

Elsy Andersson
Lindesnäsgatan 2
784 43 Borlänge
070-5670402
elsy46@icloud.com

 

Aktiviteter

Årsmöte torsdag 5 november klockan 18.00

Med anledning av rådande situation avseende Covid-19 kommer årsmötet i klubb Motorcamping Mitt att avhållas som ett telefonmöte.
Förutom årsmötesförhandlingar ska vi besluta om nytt namn, nya normalstadgar samt datum för extra årsmöte då detta fastställs.

Anmälan till mats.edlund.falun@telia.com eller 070-607 32 39 senast 30 oktober.

Vid anmälan ges instruktion hur telefonmötet genomförs och årsmöteshandlingar skickas via e-post.

Välkommen!


Anmälan och förfrågningar till träffarna:

Karl-Erik Persson: 070-567 04 02   070-691 77 50    elsy46@icloud.com

Mats Edlund:        070-607 32 39                            mats.edlund.falun@telia.com
Klubbens verksamhet ska främst syfta till:

  • att ta tillvara campingfamiljens konsumentintressen mot myndigheter och organisationer
  • att vidareutveckla medlemmarnas kunskap om teknik, miljö och trafiksäkerhet
  • att främja nyrekrytering av nya medlemmar

Du som inte är "medlem" i Camping och vill ha aktuell information meddela detta till M Service på service@msverige.se eller 020-21 11 11, så registreras du och får direkt information från Camping, utan kostnad.