Vårt klubbområde består av Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län. Du som är eller vill bli medlem i Motor Camping hälsas välkommen till vår verksamhet.

Motorcamping Mitt

Kontaktuppgifter Klubb Motorcamping Mitt

camping.mitt@msverige.se

Klubbens postgiro: 697601-3

 

Ordförande: Mats Edlund
Seminariegatan 9
791 36 Falun
070-607 32 39
mats.edlund.falun@telia.com

Vice Ordförande: Lars Agerberg 
Hägnarvägen 6 
791 98 Norrtälje 
lasse.agerberg@hotmail.com

Sekreterare: Elsy Andersson
Lindesnäsgatan 2
784 43 Borlänge
070-5670402
elsy46@icloud.com

 

Aktiviteter 2022

13-15 maj, Dalarna Älv Camping (Sifferbo) med årsmöte

Fredag: Välkomstfika på kvällen.

Lördag: Årsmöte klockan 10:00.

Gemensamt knytis på kvällen.

Anmälan senast 2022-05-06

 

Lördag 14 maj klockan 10.00 Årsmöte, Dalarna Älv Camping (Sifferbo)

Alla M Sverige medlemmar är välkomna. 

Klubben bjuder på enklare förtäring.

Anmälan senast 2022-05-06

 

3-5 juli, Nås-träffen

Söndag ankomst campingen i Nås, gemensam knytis.

Måndag den 4 juli tittar vi på Ingmarspelet.

Dagen börjar med besök på festplatsen där vi tittar på hantverkare

och äter lunchbuffé innan föreställningen börjar klockan 19:00.

Gångavstånd från campingen.

 

OBS Anmälan senast 2022-06-20 då också avgiften 400:-/ person ska vara

betald till postgiro 69 76 01-3. I avgiften, som är subventionerad, ingår biljett

till föreställningen och lunchen.

Campingavgift för träffen tillkommer.

 

Anmälan till träffarna:

Elsy Andersson  Telefon 070-567 04 02

Mats Edlund       Telefon 070-607 32 39


Aktiviteter 2021

Årsmöte 

Årsmötet hölls 8 maj 2021 i samband med Älvträffen


Extra årsmöte

Extra årsmöte hölls 17 februari för att fastställa nytt namn och nya stadgar. Nu heter vi M Sverige klubb Motorcamping Mitt.

 

Anmälan och förfrågningar till träffarna:

Karl-Erik Persson:
070-567 04 02   
070-691 77 50   
elsy46@icloud.com

Mats Edlund:       
070-607 32 39                            
mats.edlund.falun@telia.com


Klubbens verksamhet ska främst syfta till:

  • att ta tillvara campingfamiljens konsumentintressen mot myndigheter och organisationer
  • att vidareutveckla medlemmarnas kunskap om teknik, miljö och trafiksäkerhet
  • att främja nyrekrytering av nya medlemmar