M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt.

Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet.

Vi utfärdar internationellt körkort.

Klubb Sundsvall

klubb.sundsvall@msverige.se

Klubblokal:
Tallvägen 3B
854 66 Sundsvall
060-56 91 80

Ordförande:
Leif Eriksson
Skomakargränd 4
856 53 Sundsvall
070-664 82 22
leiferik@telia.com

Vice Ordförande: 
Rune Larsson
Tisdagsvägen 10
863 34 Sundsbruk 
070-653 38 05
rune.larsson02@gmail.com  

 

Sekreterare:

Kassör:
Claes-Håkan Sjölund
Koltrastvägen 10
856 53 Sundsvall
070-661 77 55
chs.montana@telia.com

Internationellt körkort/närservice

Behöver du Internationellt körkort? Vi säljer också alla M Sveriges kartböcker och reseguider.  Dessutom kan vi hjälpa dig med övriga medlemsärenden.

Kontakta 

Rune Larsson
070-653 38 05  

Här finns ansökningsblankett för internationellt körkort

Du kan också beställa ditt internationella körkort direkt här

Aktiviteter 2024

Sommarerbjudande på Härnösands Bilmuseum till medlemmar

Erbjudandet gäller från den 13 juni till den 31 augusti 2024.

M Sveriges Lokalklubb Sundsvall erbjuder under sommaren alla sina medlemmar GRATIS entré till Härnösands Bilmuseum
mot uppvisande av giltigt medlemskort.

Härnösands Bilmuseum är med över 200 bilar ett av Sveriges största och är synnerligen sevärt.

 

 

20 april: Ordinarie föreningsmöte (årsmöte) 

Plats: Berners Person- och Transportbilar AB, Gesällvägen 12, SundsvallAktiviteter 2023


22 april: Föreningsmöte på Bilbolaget, Sundsvall 

Representant från Bilbolaget (Volvo) berättade om sina bilar vid mötet. Utöver sedvanliga årsmötespunkter även beslut om nya normalstadgar för klubben.  Verksamhetsberättelse för 2022 och här finns normalstadgarna (bilaga 4) som ska beslutas om. Bilaga 3 som nämns i verksamhetsberättelsen är endast förslag till beslut så den presenteras på föreningsmötet. I samband med årsmötet deltog även Mattias Strömqvist, chef M Försäkringar och berättade om M Försäkringar. Aktiviteter 2022


23 april: Årsmöte Aktiviteter 2021


3 maj: Årsmöte 

1 februari: Extra årsmöte.

Här fastställdes att klubbens nya namn nu är M Sverige Lokalklubb Sundsvall

12 maj var det officiellt startdatum för vägombudsverksamheten inom Riksförbundet M Sverige. Vi är 21 klubbar och avdelningar som bemannar 12 bilar mellan 12 maj och 30 september. Här i M Sverige lokalklubb Sundsvall bemannar vi i klubben årets bil, en Peugeot 3008 och ansvarigt vägombud är Rune Larsson. Som vanligt kommer vi att genomföra vägkvalitetsmätning och bedöma rastplatser här i Västernorrlands län och delar av Gävleborgs län. Dessutom ska vi genomföra tre olika trafiksäkerhetsundersökningar - efterlevnad av att stanna vid rött, hastighet vid vägarbeten samt efterlevnad av att inte använda handhållen kommunikationsutrustning (rattsurf).

Om du vill veta mer om oss i M Sverige lokalklubb Sundsvall är du välkommen att kontakta vägombud/ordförande Rune Larsson eller någon annan i styrelsen (se kontaktuppgifter ovan).

Nu har 2020 års vägombudssäsong startat. Vägombuden och bilarna är oerhört uppskattade inslag på vägarna och uppmärksammas av både medlemmar, andra trafikanter och media runt om i landet. Ansvarigt vägombud här i klubb Sundsvall är Rune Larsson. 
Precis som tidigare år genomförs rastplatsundersökningen och en omfattande mätning av kvaliteten på vägarna här i Västernorrlands län. Dessutom kommer vi att genomföra olika trafiksäkerhetsundersökningar som t ex efterlevnad av att stanna vid stopp och hastighet tung trafik. Årets vägombudsbil är en Peugeot 3008.

Tveka inte att kontakta vägombud eller annan person i lokalstyrelsen om du vill veta mer om vår verksamhet lokalt och regionalt.

2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Sundsvall är Rune Larsson. Biträdande vägombud är Rolf Mattsson.

Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.

2019: Trafiksäkerhetsutbildning för elever i årskurs fem. Vi har årligen trafiksäkerhetsutbildningar på skolor i Sundsvalls kommun. Målgruppen är elever i årskurs fyra och fem. Fokus är trafiksäkerhet när man cyklar. Sju medlemmar från lokalklubben organiserade både teoretiska och praktiska moment där eleverna fick gedigen utbildning i trafikregler, vägmärken, lagar och regler samt olika balansövningar och körövningar. Alla elever fick också en säkerhetsgenomgång av både cykel och cykelhjälm.
2019: Trafiksäkerhetsutbildning för elever i årskurs fem. Vi har årligen trafiksäkerhetsutbildningar på skolor i Sundsvalls kommun. Målgruppen är elever i årskurs fyra och fem. Fokus är trafiksäkerhet när man cyklar. Sju medlemmar från lokalklubben organiserade både teoretiska och praktiska moment där eleverna fick gedigen utbildning i trafikregler, vägmärken, lagar och regler samt olika balansövningar och körövningar. Alla elever fick också en säkerhetsgenomgång av både cykel och cykelhjälm.
2019: Lördagen 20 juli genomförde vi i lokalklubb Sundsvall en kampanj på Birsta City tillsammans med Sofia Paulsson från Riksförbundet M Sverige. På bilden ses Rune Larsson ordförande samt Rolf Mattsson från klubben. Tillsammans presenterade vi klubben, riksförbundet M Sverige och hade många intressanta och givande samtal.
2019: Lördagen 20 juli genomförde vi i lokalklubb Sundsvall en kampanj på Birsta City tillsammans med Sofia Paulsson från Riksförbundet M Sverige. På bilden ses Rune Larsson ordförande samt Rolf Mattsson från klubben. Tillsammans presenterade vi klubben, riksförbundet M Sverige och hade många intressanta och givande samtal.


Integritetspolicy

För att kunna erbjuda produkter och tjänster och i övrigt bedriva vår verksamhet behöver vi, lokalklubb M Sverige Sundsvall, behandla dina personuppgifter och detta gör vi i enlighet med gällande lagstiftning samt med största möjliga hänsyn till din personliga integritet. Läs policyn här