M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt.

Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet.

Vi utfärdar internationellt körkort.

Klubb Sundsvall

klubb.sundsvall@msverige.se

Klubblokal:
Tallvägen 3B
854 66 Sundsvall
060-56 91 80

Ordförande: Rune Larsson
Tisdagsvägen 10
863 34 Sundsbruk 
070-653 38 05
rune.larsson02@gmail.com  

Vice Ordförande: Leif Eriksson
Skomakargränd 4
856 53 Sundsvall
070-664 82 22
leiferik@telia.com

Sekreterare: Rolf Mattsson
Champinjonvägen 6
863 34 Sundsbruk
070-308 99 73
rolf.mattson@gmail.com

Kassör: Claes-Håkan Sjölund
Koltrastvägen 10
856 53 Sundsvall
070-661 77 55
chs.montana@telia.com

Internationellt körkort/närservice

Behöver du Internationellt körkort? Vi säljer också alla M Sveriges kartböcker och reseguider.  Dessutom kan vi hjälpa dig med övriga medlemsärenden.

Kontakta 

Rune Larsson
070-653 38 05  

 

Här finns ansökningsblankett för internationellt körkort

Du kan också beställa ditt internationella körkort direkt här

Aktiviteter 2022

 

Årsmötet avhölls 23 april 

 

Aktiviteter 2021

Årsmötet hölls måndag 3 maj 

 

Vid extra årsmöte 1 februari 2021 fastställdes klubbens nya namn som nu är M Sverige Lokalklubb SundsvallVägombudsverksamhet 2021

12 maj var det officiellt startdatum för vägombudsverksamheten inom Riksförbundet M Sverige. Vi är 21 klubbar och avdelningar som bemannar 12 bilar mellan 12 maj och 30 september. Här i M Sverige lokalklubb Sundsvall bemannar vi i klubben årets bil, en Peugeot 3008 och ansvarigt vägombud är Rune Larsson. Som vanligt kommer vi att genomföra vägkvalitetsmätning och bedöma rastplatser här i Västernorrlands län och delar av Gävleborgs län. Dessutom ska vi genomföra tre olika trafiksäkerhetsundersökningar - efterlevnad av att stanna vid rött, hastighet vid vägarbeten samt efterlevnad av att inte använda handhållen kommunikationsutrustning (rattsurf).

Om du vill veta mer om oss i M Sverige lokalklubb Sundsvall är du välkommen att kontakta vägombud/ordförande Rune Larsson eller någon annan i styrelsen (se kontaktuppgifter ovan).


Vägombudssäsong 2020

Nu har 2020 års vägombudssäsong startat. Vägombuden och bilarna är oerhört uppskattade inslag på vägarna och uppmärksammas av både medlemmar, andra trafikanter och media runt om i landet. Ansvarigt vägombud här i klubb Sundsvall är Rune Larsson. 
Precis som tidigare år genomförs rastplatsundersökningen och en omfattande mätning av kvaliteten på vägarna här i Västernorrlands län. Dessutom kommer vi att genomföra olika trafiksäkerhetsundersökningar som t ex efterlevnad av att stanna vid stopp och hastighet tung trafik. Årets vägombudsbil är en Peugeot 3008.

Tveka inte att kontakta vägombud eller annan person i lokalstyrelsen om du vill veta mer om vår verksamhet lokalt och regionalt.

 

På bilden ses årets vägombudsbil - Peugeot 3008
Årets vägombudsbil - Peugeot 3008

 

 

 

2019 års vägombudssäsong

På bilden ses årets vägombudsbil som är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och biträdande vägombud Rolf Mattsson 2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Sundsvall är Rune Larsson. På bilden ses biträdande vägombud Rolf Mattsson. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.

Trafiksäkerhetsutbildning för elever i årskurs fem i Sundsvall

M Sveriges lokalklubb i Sundsvall genomför varje år ett antal trafiksäkerhetsutbildningar på skolor i Sundsvalls kommun. Målgruppen är elever i årskurs fyra och fem och fokus är i första hand på trafiksäkerhet när man cyklar. Sju medlemmar från lokalklubben organiserade både teoretiska och praktiska moment där eleverna fick gedigen utbildning i trafikregler, vägmärken, lagar och regler samt olika balansövningar och körövningar. Dessutom fick alla elever med cykel en säkerhetsgenomgång av både cykel och cykelhjälm. Både elever och lärare uttryckte sin uppskattning och en avslutande kommentar från en av eleverna var ”jätteroligt”.

På bilden ses lokalklubbens instruktörer utanför Sundsvalls Montessoriskola. På bilden ses lokalklubbens instruktörer utanför Sundsvalls Montessoriskola.
På bilden ses Rune Larsson ordförande samt Rolf Mattsson från lokalklubb Sundsvall som genomförde kampanj på Birsta City. Lördagen 20 juli genomförde vi i lokalklubb Sundsvall en kampanj på Birsta City tillsammans med Sofia Paulsson från Riksförbundet M Sverige. På bilden ses Rune Larsson ordförande samt Rolf Mattsson från klubben. Tillsammans presenterade vi klubben, riksförbundet M Sverige och hade många intressanta och givande samtal.