M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

Tack för din röst!

Nu är valet av ledamöter till Riksförbundet M Sveriges kongress avslutat. De nya kongressledamöterna presenteras på msverige.se i månadsskiftet januari-februari.

Aktiviteter

Årsmöte lördagen den 21 mars klockan 13.00

Plats: Berners person- och transportbilar, Birstavägen 17, Sundsbruk

Mötet inleds med en presentation av Berners och därefter årsmötesförhandlingar

Vi bjuder på kaffe

2019 års vägombudssäsong

På bilden ses årets vägombudsbil som är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och biträdande vägombud Rolf Mattsson
2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Sundsvall är Rune Larsson. På bilden ses biträdande vägombud Rolf Mattsson. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.

Trafiksäkerhetsutbildning för elever i årskurs fem i Sundsvall

M Sveriges lokalklubb i Sundsvall genomför varje år ett antal trafiksäkerhetsutbildningar på skolor i Sundsvalls kommun. Målgruppen är elever i årskurs fyra och fem och fokus är i första hand på trafiksäkerhet när man cyklar. Sju medlemmar från lokalklubben organiserade både teoretiska och praktiska moment där eleverna fick gedigen utbildning i trafikregler, vägmärken, lagar och regler samt olika balansövningar och körövningar. Dessutom fick alla elever med cykel en säkerhetsgenomgång av både cykel och cykelhjälm. Både elever och lärare uttryckte sin uppskattning och en avslutande kommentar från en av eleverna var ”jätteroligt”.

På bilden ses lokalklubbens instruktörer utanför Sundsvalls Montessoriskola.
På bilden ses lokalklubbens instruktörer utanför Sundsvalls Montessoriskola.
På bilden ses Rune Larsson ordförande samt Rolf Mattsson från lokalklubb Sundsvall som genomförde kampanj på Birsta City.
Lördagen 20 juli genomförde vi i lokalklubb Sundsvall en kampanj på Birsta City tillsammans med Sofia Paulsson från Riksförbundet M Sverige. På bilden ses Rune Larsson ordförande samt Rolf Mattsson från klubben. Tillsammans presenterade vi klubben, riksförbundet M Sverige och hade många intressanta och givande samtal.

Årsmöte

Årsmötet genomfördes lördag den 16 mars kl 15.00 hos Toyota i Birsta.

Internationellt körkort/närservice

Behöver du Internationellt körkort? Vi säljer också alla M Sveriges kartböcker och reseguider. Dessutom kan vi hjälpa dig med övriga medlemsärenden.

Kontakta

Rune Larsson

Tfn: 070-653 38 05

Roland Lundberg

Tfn: 070-625 26 09

Du kan även beställa ditt internationella körkort direkt här

Här finns ansökningsblankett för internationellt körkort

Kontaktuppgifter Klubb Sundsvall

Klubblokal:
Tallvägen 3B
854 66 Sundsvall
Tfn: 060-56 91 80
Klubbens e-post: klubb.sundsvall@msverige.se

Ordförande

Rune Larsson

Tisdagsvägen 10
863 34 Sundsbruk
Tfn: 060-53 65 32, 070-653 38 05
E-post: rune.larsson02@gmail.com

Vice Ordförande

Gunnar Rhodin

Dressyrvägen 23
857 52 Sundsvall
Tfn: 060-55 22 56, 070-663 84 29
E-post: gunnar.rhodin@gmail.com

Sekreterare

Roland Lundberg

Ludvigsbergsvägen 3
852 54 Sundsvall
Tfn: 060-15 20 25, 070-625 26 09
E-post: roland.lundberg@gmail.com

Kassör

Claes-Håkan Sjölund

Koltrastvägen 10
856 53 Sundsvall
Tfn: 060-12 68 77, 070-661 77 55
E-post: chs.montana@telia.com