M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

Klubb Sundsvall

klubb.sundsvall@msverige.se

Klubblokal:
Tallvägen 3B
854 66 Sundsvall
060-56 91 80

Ordförande

Rune Larsson
Tisdagsvägen 10
863 34 Sundsbruk 
060-53 65 32, 070-653 38 05
rune.larsson02@gmail.com  

Vice Ordförande

Gunnar Rhodin
Dressyrvägen 23
857 52 Sundsvall
060-55 22 56, 070-663 84 29
gunnar.rhodin@gmail.com  

Sekreterare

Roland Lundberg
Ludvigsbergsvägen 3
852 54 Sundsvall
060-15 20 25, 070-625 26 09
roland.lundberg@gmail.com  

Kassör

Claes-Håkan Sjölund
Koltrastvägen 10
856 53 Sundsvall
060-12 68 77, 070-661 77 55
chs.montana@telia.com

Internationellt körkort/närservice

Behöver du Internationellt körkort? Vi säljer också alla M Sveriges kartböcker och reseguider.  Dessutom kan vi hjälpa dig med övriga medlemsärenden.

Kontakta 

Rune Larsson
070-653 38 05  

Roland Lundberg
070-625 26 09

Du kan även beställa ditt internationella körkort direkt här

Här finns ansökningsblankett för internationellt körkort


Aktiviteter

Datum för extra årsmöte med anledning av namnbyte och nya stadgar kommer inom kort.


Vägombudssäsong 2020

Nu har 2020 års vägombudssäsong startat. Vägombuden och bilarna är oerhört uppskattade inslag på vägarna och uppmärksammas av både medlemmar, andra trafikanter och media runt om i landet. Ansvarigt vägombud här i klubb Sundsvall är Rune Larsson. 
Precis som tidigare år genomförs rastplatsundersökningen och en omfattande mätning av kvaliteten på vägarna här i Västernorrlands län. Dessutom kommer vi att genomföra olika trafiksäkerhetsundersökningar som t ex efterlevnad av att stanna vid stopp och hastighet tung trafik. Årets vägombudsbil är en Peugeot 3008.

Tveka inte att kontakta vägombud eller annan person i lokalstyrelsen om du vill veta mer om vår verksamhet lokalt och regionalt.

 

På bilden ses årets vägombudsbil - Peugeot 3008
Årets vägombudsbil - Peugeot 3008

 

 

 

2019 års vägombudssäsong

På bilden ses årets vägombudsbil som är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och biträdande vägombud Rolf Mattsson
2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Sundsvall är Rune Larsson. På bilden ses biträdande vägombud Rolf Mattsson. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.

Trafiksäkerhetsutbildning för elever i årskurs fem i Sundsvall

M Sveriges lokalklubb i Sundsvall genomför varje år ett antal trafiksäkerhetsutbildningar på skolor i Sundsvalls kommun. Målgruppen är elever i årskurs fyra och fem och fokus är i första hand på trafiksäkerhet när man cyklar. Sju medlemmar från lokalklubben organiserade både teoretiska och praktiska moment där eleverna fick gedigen utbildning i trafikregler, vägmärken, lagar och regler samt olika balansövningar och körövningar. Dessutom fick alla elever med cykel en säkerhetsgenomgång av både cykel och cykelhjälm. Både elever och lärare uttryckte sin uppskattning och en avslutande kommentar från en av eleverna var ”jätteroligt”.

På bilden ses lokalklubbens instruktörer utanför Sundsvalls Montessoriskola.
På bilden ses lokalklubbens instruktörer utanför Sundsvalls Montessoriskola.
På bilden ses Rune Larsson ordförande samt Rolf Mattsson från lokalklubb Sundsvall som genomförde kampanj på Birsta City.
Lördagen 20 juli genomförde vi i lokalklubb Sundsvall en kampanj på Birsta City tillsammans med Sofia Paulsson från Riksförbundet M Sverige. På bilden ses Rune Larsson ordförande samt Rolf Mattsson från klubben. Tillsammans presenterade vi klubben, riksförbundet M Sverige och hade många intressanta och givande samtal.