M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt.

Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet.

 

Klubb Stockholm

klubb.stockholm@msverige.se 

Ordförande: Jan Björklund
070-549 63 29
jan@janbjorklund.se

Sekreterare & kassör: Elisabet Liljendahl
070-766 23 38
estalhem@gmail.com

Följ klubb Stockholm på Facebook

 

Beställa internationellt körkort inom Stockholms län:

Lokalklubben har tyvärr ingen möjlighet att utfärda internationellt körkort.

Aktiviteter 2024

 

23 mars: Ordinarie föreningsmöte (årsmöte) 

Utöver ordinarie årsmötesförhandlingar deltog riksförbundets ordförande Jan Sandberg som årsmötestalare. 

Vid föreningsmötet valdes sittande ordförande Jan Björklund om för ytterligare ett år som ordförande.

Plats: Hotell Plus Park City Solna Centrum
Tid: Lördag 23 mars klockan 11.00

23 mars 2024: Till vänster: deltagare från årsmötet i lokalklubb Stockholm.  Till höger: Vid mötet valdes Jan Björklund till ordförande, här bredvid M Sveriges styrelseordförande Jan Sandberg.
23 mars 2024: Till vänster: deltagare från årsmötet i lokalklubb Stockholm. Till höger: Vid mötet valdes Jan Björklund till ordförande, här bredvid M Sveriges styrelseordförande Jan Sandberg.

 

Aktiviteter 2023

16 september: Trafiksäkerhetsdag på Test Track Arlanda Stad

Med din egen bil kunde du öva trafiksäkerhetskörning, slalomkörning, panikbromsning och andra säkerhetsfärdigheter och manövrar. Det blev en rolig och fartfylld körning på en ny bana (Polisens övningsbana) kompletterad med trafiksäkerhets och försäkringsinformation i Check Point. Kaffe, läsk, smörgås och korvgrillning till självkostnadspris. Hela familjen var givetvis välkommen att följa med för att titta på, fika och ha trevligt!

5 augusti: Stockholm Car Meet Solvalla

Stockholm Car Meet är en bilfest för alla som älskar entusiastfordon. Traditionsenligt var vi i M Sverige lokalklubb Stockholm där och ställde ut. Det var många intresserade som ville prata om försäkringsfrågor, körkort, bilar, motorer, drivmedelspriser, rabatter och mycket annat. Samtidigt informerade vi om kommande trafiksäkerhetsövning på Test Track Arlanda stad den 16:e september 2023.

5 augusti 2023: Lördag 5 augusti 2023 Stockholm Car Meet Solvalla  Stockholm Car Meet är en bilfest för alla som älskar entusiastfordon och traditionsenligt var vi i M Sverige lokalklubb Stockholm på plats!
5 augusti 2023: Lördag 5 augusti 2023 Stockholm Car Meet Solvalla Stockholm Car Meet är en bilfest för alla som älskar entusiastfordon och traditionsenligt var vi i M Sverige lokalklubb Stockholm på plats!

16-17 juni: Vätternrundan 2023

Under ledning av Klubb Östergötland deltog 4 klubbar traditionsenligt som funktionärer vid Vätternrundan. Utöver Östergötland var det också klubb Skaraborg, Eskilstuna-Strängnäs och Stockholm.

Det var totalt 16 000 startande cyklister från 69 nationer. Första start i Motala var klockan 19.30 och därefter 50 startande per minut med målsättning att köra Vättern runt – 315 km. M Sveriges funktionärer körde flera skadade till sjukhus, hämtade på sjukhus samt gav transport till cyklister som av olika anledningar tvingades bryta loppet.

M Sveriges funktionärers insats är mycket uppskattad och värdefull för organisationen bakom Vätternrundan.

16-17  juni 2023: Funktionärer från M Sverige på Vätternrundan, från vänster är det Bo Wistrand, klubb Östergötland, Håkan Lindbergh och Jan Björklund Klubb Stockholm.
16-17 juni 2023: Funktionärer från M Sverige på Vätternrundan, från vänster är det Bo Wistrand, klubb Östergötland, Håkan Lindbergh och Jan Björklund Klubb Stockholm.
14–15 juni 2023: Samarbete mellan fyra lokalklubbar, Östergötland, Skaraborg, Stockholm och Eskilstuna-Strängnäs vid Vätternrundan. Foto: Jacqueline Tjällman
14–15 juni 2023: Samarbete mellan fyra lokalklubbar, Östergötland, Skaraborg, Stockholm och Eskilstuna-Strängnäs vid Vätternrundan. Foto: Jacqueline Tjällman

7 maj: Veteranmopedens dag vid Hässelby museum

 

7 maj 2023: Traditionsenligt var vi i M Sverige lokalklubb Stockholm återigen funktionärer vid det nu smått klassiska veteranmopedrallyt Harald Nielsen Memorial. I årets upplaga var det en uppvisning av mopeder från 1950-, 1960-, 1970- och 1980-talen och en mäktig parad genom Hässelby, Vällingby och Spånga.
7 maj 2023: Traditionsenligt var vi i M Sverige lokalklubb Stockholm återigen funktionärer vid det nu smått klassiska veteranmopedrallyt Harald Nielsen Memorial. I årets upplaga var det en uppvisning av mopeder från 1950-, 1960-, 1970- och 1980-talen och en mäktig parad genom Hässelby, Vällingby och Spånga.Årsmötet hölls 25 marsAktiviteter 2022

17 september: Trafiksäkerhetsdag Test Track 1, Arlandastad

Med din egen bil övade du trafiksäkerhetskörning, slalomkörning, panikbromsning och andra säkerhetsfärdigheter och manövrar. Det var en rolig och fartfylld körning på en ny bana kompletterad med trafiksäkerhetsinformation i Check Point. Kaffe, läsk, smörgås och korvgrillning till självkostnadspris. För mer om information om banan se https://www.trainingpartner.se/testtrack1

8 maj: Harald Nielsen Memorial, Jubileumsparaden vid Hässelby museum

Traditionsenligt var vi i M Sverige lokalklubb Stockholm återigen funktionärer vid Harald Nielsen Memorial, Jubileumsparaden 2022. Här kunde du träffa oss och se veteranmopeder av alla de sorter.

26 mars: Årsmöte 

Lördag 6 augusti 2022 Stockholm Car Meet Solvalla Vi i M Sverige lokalklubb Stockholm gjorde nytta för hela M Sverige då de bilanknutna och bilintresserade besökarna kom från hela landet. Det var många intresserade som ville prata om försäkringsfrågor, körkort, bilar, motorer, drivmedelspriser, cykelfrågor, rabatter och mycket annat. Samtidigt informerade vi om kommande trafiksäkerhetsövning den 17:e september.
Lördag 6 augusti 2022 Stockholm Car Meet Solvalla Vi i M Sverige lokalklubb Stockholm gjorde nytta för hela M Sverige då de bilanknutna och bilintresserade besökarna kom från hela landet. Det var många intresserade som ville prata om försäkringsfrågor, körkort, bilar, motorer, drivmedelspriser, cykelfrågor, rabatter och mycket annat. Samtidigt informerade vi om kommande trafiksäkerhetsövning den 17:e september.
Vätternrundan 2022: Traditionsenligt deltog vi tillsammans med flera klubbar, under ledning av klubb Östergötland, som funktionärer vid Vätternrundan. Det var klubb Eskilstuna-Strängnäs, Skaraborg och vi i Stockholm som tillsammans med klubb Östergötland hjälpte till att köra skadade cyklister till och från sjukhus.  Vår insats är mycket uppskattad och värdefull för organisationen bakom Vätternrundan som vid funktionärutvärderingen framförde att vi inom M Sverige utförde uppdraget förnämligt.
Vätternrundan 2022: Traditionsenligt deltog vi tillsammans med flera klubbar, under ledning av klubb Östergötland, som funktionärer vid Vätternrundan. Det var klubb Eskilstuna-Strängnäs, Skaraborg och vi i Stockholm som tillsammans med klubb Östergötland hjälpte till att köra skadade cyklister till och från sjukhus. Vår insats är mycket uppskattad och värdefull för organisationen bakom Vätternrundan som vid funktionärutvärderingen framförde att vi inom M Sverige utförde uppdraget förnämligt.

Aktiviteter 2021

Årsmöte hölls 30 mars  

Extra årsmöte 26 januari. Här fastställdes att klubbens nya namn nu är M Sverige Lokalklubb Stockholm

2020 års vägombudsbil - Peugeot 3008, fotograferad utanför Nynäshamn
2020 års vägombudsbil - Peugeot 3008, fotograferad utanför Nynäshamn

12 maj var det officiellt startdatum för vägombudsverksamheten inom Riksförbundet M Sverige. Vi är 21 klubbar och avdelningar som bemannar 12 bilar mellan 12 maj och 30 september. Här i M Sverige lokalklubb Stockholm bemannar vi i klubben årets bil, en Peugeot 3008 och ansvarigt huvudvägombud är Jan Björklund. Som vanligt kommer vi att genomföra vägkvalitetsmätning och bedöma rastplatser Stockholms och Uppsala län. Dessutom ska vi genomföra tre olika trafiksäkerhetsundersökningar - efterlevnad av att stanna vid rött, hastighet vid vägarbeten samt efterlevnad av att inte använda handhållen kommunikationsutrustning (rattsurf).

Om du vill veta mer om oss i M Sverige lokalklubb Stockholm är du välkommen att kontakta ordförande/vägombud Jan Björklund eller någon annan i styrelsen (se kontaktuppgifter ovan).

2021:Årets Bästa rastplats 2020 - Mora Stenar. Vägombud Hans Liljedahl från lokalklubb Stockholm monterar skylten Länets Bästa Rastplats 2020 vid Rastplats Mora Stenar, Uppsala län. Rastplatserna bedöms två gånger per säsong utifrån kriterier som som t ex skötsel, städning, trygghet och trafiksäkerhet.
2021:Årets Bästa rastplats 2020 - Mora Stenar. Vägombud Hans Liljedahl från lokalklubb Stockholm monterar skylten Länets Bästa Rastplats 2020 vid Rastplats Mora Stenar, Uppsala län. Rastplatserna bedöms två gånger per säsong utifrån kriterier som som t ex skötsel, städning, trygghet och trafiksäkerhet.
Vägombuden i Stockholm ute på vägkvalitetsmätning en regnig dag i början av juli. Här på rast vid Ankarudden, Torö i Nynäshamns kommun
Vägombuden i Stockholm ute på vägkvalitetsmätning en regnig dag i början av juli. Här på rast vid Ankarudden, Torö i Nynäshamns kommun

Nu har 2020 års vägombudssäsong startat. Vägombuden och bilarna är oerhört uppskattade inslag på vägarna och uppmärksammas av både medlemmar, andra trafikanter och media runt om i landet. Ansvarigt vägombud här i lokalklubb Stockholm är Jan Björklund. Precis som tidigare år genomförs rastplatsundersökningen och en omfattande mätning av kvaliteten på länets vägar.

Dessutom kommer vi att genomföra olika trafiksäkerhetsundersökningar som t ex efterlevnad av att stanna vid stopp och hastighet tung trafik. Årets vägombudsbil är en Peugeot 3008.Tveka inte att kontakta oss i lokalklubben om du vill veta mer om vår verksamhet lokalt och regionalt.

Årets vägombudsbil som är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud Jan Björklund. 2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Stockholm är Jan Björklund.

Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.

2019: 3 augusti Wheels Nationals på Solvalla och 4 augusti Nynäshamns folkracefestival. Helgen den 3-4 augusti har vi i lokalklubb Stockholm deltagit i två olika evenemang. Wheels Nationals Stockholm Vintage & Sport Car Meet på Solvalla och Nynäshamns Folkracefestival. Vi har presenterat Riksförbundet M Sverige, lokalklubben, årets vägombudsbil och berättat om vårt viktiga trafiksäkerhetsarbete. Det har varit många givande samtal.
2019: 3 augusti Wheels Nationals på Solvalla och 4 augusti Nynäshamns folkracefestival. Helgen den 3-4 augusti har vi i lokalklubb Stockholm deltagit i två olika evenemang. Wheels Nationals Stockholm Vintage & Sport Car Meet på Solvalla och Nynäshamns Folkracefestival. Vi har presenterat Riksförbundet M Sverige, lokalklubben, årets vägombudsbil och berättat om vårt viktiga trafiksäkerhetsarbete. Det har varit många givande samtal.

Trafiksäkerhetsövning på Test Track 1 vid Arlanda avfarten. Med din egen bil övar du trafiksäkerhetskörning, slalomkörning, panikbromsning och andra säkerhetsfärdigheter och manövrar. Det blir en rolig och fartfylld körning på en ny bana kompletterad med trafiksäkerhetsinformation i Check Point, läs mer om Check Point här.  Kaffe, läsk, smörgås och korvgrillning till självkostnadspris.

Tid: Välj förmiddagspass kl. 09.30–12.00 eller eftermiddagspass kl. 13.00–15.30.
Avgift: M-medlemmar 500 kr/förare, icke medlemmar 750 kr/förare – Swish 1233576550 eller kontant på plats. Ordinarie pris är drygt 1.900 kr. Medlemsansökan kan tecknas på plats.
Anmälan till: klubb.stockholm@msverige.se

Hela familjen är givetvis välkommen att följa med för att titta på, fika och ha trevligt. 

Vid frågor kontakta Åke Nyberg på 070-8407407

På bilden ses Jan Björklund, klubbordförande och Mats Linde från lokalklubb Stockholm samt Owe Nilsson från lokalklubb Östergötland. Dessutom deltog förtroendevalda från avdelning Jönköping, klubb Skaraborg, klubb Eskilstuna-Strängnäs samt avdelning Västmanland
På bilden ses Jan Björklund, klubbordförande och Mats Linde från lokalklubb Stockholm samt Owe Nilsson från lokalklubb Östergötland. Dessutom deltog förtroendevalda från avdelning Jönköping, klubb Skaraborg, klubb Eskilstuna-Strängnäs samt avdelning Västmanland

För 24:e gången deltog representanter från M Sveriges lokalklubbar som funktionärer på Vätternrundan. En av de viktigaste uppgifterna för M Sverige är att med hjälp av vägombudsbilarana och inhyrda bilar erbjuda de som av någon anledning hamnar på sjukhus transport därifrån och vid enklare skador också till sjukhuset.

Det är en service som är mycket uppskattad och om upplevelsen av Vätternrundan inte blev som deltagaren hade tänkt sig kanske den här hjälpen gjorde upplevelsen lite ljusare.


Integritetspolicy

För att kunna erbjuda produkter och tjänster och i övrigt bedriva vår verksamhet behöver vi, lokalklubb M Sverige Stockholm, behandla dina personuppgifter och detta gör vi i enlighet med gällande lagstiftning samt med största möjliga hänsyn till din personliga integritet. Läs policyn här