M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet.

Klubb Skaraborg

klubb.skaraborg@msverige.se

Ordförande
Torbjörn Forsell
070-667 46 91
torbjorn@efftec.se

Vice ordförande
Bertil Andersson
072-715 55 57
bertil.andersson48@outlook.com

Sekreterare
Mona Johansson
070-693 06 64
mona.g.johansson2@gmail.com

Kassör
Ulla-Britt Hagström
070-555 39 43

Ledamöter
Per-Olof Stenström
070-662 19 45

Anders Edeskär-Wennberg
070-295 17 62

Patrik Gustafsson
073-072 10 10

Sigward Eriksson
072-722 44 55

Jacqueline Tjällman
070-525 86 77

Karin Ågren

Revisorer
Stig-Olov Unger
073-505 37 92

Bengt Sjöberg
070-585 04 20

Annika Carp
073-673 92 70


Valberedning
Lennart Falegård
070-461 01 59

Anne Johansson
070-265 18 45

 

Aktiviteter

Vägombudssäsong 2020

Nu har 2020 års vägombudssäsong startat. Vägombuden och bilarna är oerhört uppskattade inslag på vägarna och uppmärksammas av både medlemmar, andra trafikanter och media runt om i landet. Ansvarigt vägombud här i klubb Skaraborg är Ulla-Britt Hagström.
Precis som tidigare år genomförs rastplatsundersökningen och en omfattande mätning av kvaliteten på vägarna här i Västergötland. Dessutom kommer vi att genomföra olika trafiksäkerhetsundersökningar som t ex efterlevnad av att stanna vid stopp och hastighet tung trafik. Årets vägombudsbil är en Peugeot 3008.

Om ni vill veta mer om klubb Skaraborg eller vägombudsverksamheten så tveka inte att kontakta huvudvägombud Ulla-Britt Hagström eller någon i lokalklubbens styrelse

På bilden ses vägombuden Patrik Gustafsson och Ulla-Britt Hagström och årets vägombudsbil - en Peugeot 3008 laddhybrid
Vägombuden Patrik Gustafsson och Ulla-Britt Hagström och årets vägombudsbil - en Peugeot 3008 laddhybrid


Trafiksäkerhetsundersökningar 2020

Under årets vägombudssäsong har vi klubb Skaraborg deltagit i riksförbundets trafiksäkerhetsundersökningar som i år är efterlevnad stanna vid stopp och hastighet tung trafik.

 

På bilden ses Torbjörn Forsell vid hastighetsmätning tung trafik
Torbjörn Forsell vid hastighetsmätning tung trafik


Årsmöte 2020


Extra årsmöte 26 maj är inställt. Nytt datum kommer att publiceras här inom kort.

 

Årsmöte torsdag 20 februari

Torbjörn Forsell – ny ordförande för M Sverige/Skaraborgsklubben

Ulla-Britt Hagström Skövde avtackades efter drygt elva år som ordförande för M Sverige Skaraborgsklubben som tills nu hetat Motormännens Lokalklubb Skaraborg. Namnbytet för klubben sker vid två årsmöten, då riksförbundet under året bytt namn till M Sverige – mötesplats för bilister. Det extra årsmötet bestämdes till den 26 maj. Till detta hör också beslut om ändrade stadgar.

Under årsmötet som kombinerades med studiebesök hos Åkessons bil i Götene valdes Torbjörn Forsell Mariestad till ny ordförande. Torbjörn har en gedigen erfarenhet inom sin yrkesprofession. Han är nu fordonslärare, har arbetat som trafikingenjör och haft chefsbefattningar inom Trafikverket och NTF. Ulla-Britt Hagström är förtroendevald revisor för riksförbundet M Sverige. Hon kommer också att fortsätta som vägombud i Skaraborg

Bröderna Christer och Jerry Åkesson berättade om sitt genuina familjeföretag där hela familjen är engagerad i verksamheten och ständigt utvecklar med nya mål och utmaningar. På ena sidan i bilsalongen finns märket Honda som företaget har stor framgång med. På andra sidan finns Mazdabilarna och nu har också ett område med Opelbilar tillskapats.

Vid årsmötet informerade styrelseledamot och fordonslärare Patrik Gustafsson om nya trafikregler, trafikmärken och anpassningar. Den nya lagen för körkortsverksamheten berördes. Sofia Paulsson, nationell organisationsombudsman talade om vikten av starka lokalklubbar.
Den nya styrelsen består av Torbjörn Forsell Mariestad, ordförande, Bertil Andersson Lundsbrunn, vice ordförande, Mona Johansson, Patrik Gustafsson, Sigward Eriksson, Jacqueline Tjällman, Karin Ågren, Eben Johnson, Anders Edeskär-Wennberg, alla från Skövde samt Per-Olof Stenström Stenstorp och Stig Mathiason Mariestad.

Nationell organisationsombudsman Sofia Paulsson årsmötets talare. Ulla-Britt Hagström överlämnar klubban till nye ordföranden Torbjörn Forsell.

Nationell organisationsombudsman Sofia Paulsson årsmötets talare. Ulla-Britt Hagström överlämnar klubban till nye ordföranden Torbjörn Forsell.


Årets Hjulklapp

17 december delade vi i M Skaraborg ut 2019 års hjulklapp till Ann-Charlotte Eriksson, Trafikverket. Hon är projketkedare för planering av ombyggnad av väg 49 för bättre infrstruktur och högre trafiksäkerhet i Skaraborg. Årets hjulklapp gick också till Harald Bouma fär insatsen med vätgas i Mariestad för ett hållbart samhälle. Mariestad har nu en betydande roll med vätgasproduktion för bilism. Diplom, blommor och (h)julklappar delades ut av ordförande Ulla-Britt Hagström och vice ordförande Bertil Andersson.

Caroline Drabe, nytillträdd VD fö M Sverige - Mötesplats för bilister gorde därefter en presentation. Hon framhöll vikten av bilen som symbol för frihet. Hon lyfte särskilt fram FN:s 2030-mål "hållbar energi för alla", "hållbara städer och samhällen", hållbar konsumtion" samt "bekämpa klimatförändringarna". Hon berörde även ämnesområden som Bonus-Malus-systemet, reduktionsplikten, bränslebytet, klimatklivet och bidrag till laddinfrastruktur. Hon visade på behovet av en stark konsumentorganisation och gav sina framtidsvisioner för M Sverige som också har flera internationella kontakter vilket gäller såväl för trafiksäkerhet, reserådgivning, teknisk rådgivning och juridisk rådgivning. Utveckling sker kontinuerlig för att ge medlemmar mer värde för sin medlemsinsats där också M Försäkring är en viktig del av verksamheten. Caroline uttryckte också den stora vikten av att ha närhet och samverka med lokalklubbarna.

Hon avslutade genom att redovisa resultatet av den enkät som varit ute hos medlemmarna.

På bilden ses Ulla-Britt Hagström, Harald Bouma, Ann-Charlotte Eriksson, Bertil Andersson samt Caroline Drabe
På bilden ses Ulla-Britt Hagström, Harald Bouma, Ann-Charlotte Eriksson, Bertil Andersson samt Caroline Drabe

Kulturupplevelser i bilismens anda

Gruppen möttes av en tvåsitsig sportbil med två bensintankar för att snabbt kunna fylla på vid racertävlingar – en MGTA 38 Special som Ingvar började bygga 2007. Delarna levererades från England och själva pumpen hade funnits i ett jaktflygplan. Nu stod bilen där med en handhamrad aluminiumkaross och med en Volumexkompressor direktkopplad till motoraxeln.

Ingvars bilar har vunnit förstapris vid utställningar i London, Bristol och på flera andra platser. En vacker gul Class 15 Miscellaneous stod som en prydnad och väckte stort intresse – en 2/5 skalmodell T35. På en bana i Örebro provkör han modellbilar i upp till 329 kilometer i timmen. Ingvar Dahlberg har en ordning och struktur som är få förunnad. Han har hela sin uppfinningsrikedom i fotografier och på youtube.

Ingvar berättade att han gjorde en tvåtaktsmotor redan vi 14 års ålder. Sedan har det bara fortsatt. Som lärare utvecklade han elektroniska bygglådor till skolorna med stor efterfrågan. Vid den tid hans pappa tog över Ford i Skara var det inte ovanligt att bilarna fick byggas ihop från lådor. Redan Ingvars farfar var inspiratören som byggde järnvägsstationen och museet i Skara. Flera intressanta nyproduktioner är på gång. Skaraborgsklubben kan lägga till ett område i opinionsplattformen för M Sverige – Kultur för bilister.

Friskvårdens dag 1 september på Billingen.

Vi i lokalklubben deltog med ett utställningsbord och berättade om vår organisation och vårt trafiksäkerhetsarbete. Vi har bl a under sommaren genomfört en undersökning hur färdriktningsvisare används i korsningar och rondeller.

7-8 september Speed Art Design i Mariestad

Lokalklubben M Sverige-Skaraborg  Mötesplats för Sveriges bilister ställde ut på Speed Art Design och informerade om organisationen och vårt viktiga trafiksäkerhetsarbete

 

2019 års vägombudssäsong
Ordförande Ulla-Britt Hagström var ansvarigt vägombud. Årets vägombudsbil var en Mitsubishi Outlander laddhybrid.

Studiebesök hos TestLab i Tibro måndag 3 juni.

Myndigheterna bör ta emot smarta lösningar

 

Det allmänna intrycket när M Sverige – Mötesplats för bilister (tidigare Motormännen) besökte  MHF:s Testlab i Tibro var att myndigheterna måste bli bättre på att ta emot smarta lösningar. I Tibro finns ett världsledande företag med kunskap och produkter för alkoholmätning. Härifrån kan alkobommar styras, bilbarnstolar testas, alkolås utvecklas osv. 

 

Tomas Jonsson berättade med inlevelse om vad som fått honom att satsa på utvecklingen för att förhindra trafikolyckor orsakade av alkohol. I sin historik uttalade han ofta: - Hade bilen varit utrustad med alkolås hade Erik levt idag. Han menade att 25 procent av alla arbetsplatsolyckor orsakas av alkohol liksom 25 procent av alla sjukskrivningar.

 

Att alkoholbommar vid hamnar inte är igång idag handlar om negativ regelstyrning. Trafikverket saknar mandat att beställa alkobommar. Trafikförordningen, polis, tull, kustbevakningen fastnar i regelträsket. Om Transportmyndigheten tar in möjligheten i tullförordningen måste rederierna betala.

 

Men Tomas Jonsson ger sig inte. Nu har sju campingplatser på frivillig basis infört alkotest vid utfart. M Sverige – Mötesplats för bilister ser med oro på att allt färre poliser finns ute vid vägarna för att kontrollera nykterheten. När poliserna inte räcker till måste smarta lösningar tas till. Det är viktigt att kunna åka bil säkert på vägarna. Testlab i Tibro är värt all uppmärksamhet.

 

 


Medlemsmöte/studiebesök hos Gulf Timmersdala

Motormännens Lokalklubb Skaraborg (M Sverige – Mötesplats för bilister Skaraborg) besökte nyligen bensinmacken Gulf i Timmersdala och möttes av en intressant berättelse. Ägaren Björn Lundkvist stod inför nedläggning av sin mack. Då kom fantasiverksamheten att prövas på sin spets. BöjaBagarns fastighet stod ledig och kunde köpas in tillsammans med Jättadalen som köpte en del.

Det fantastiska är Timmersdalabornas delaktighet och känsla för sin bygd. 36 personer kom ideellt och hjälpte till med flytten. 1 500 timmars arbete för medhjälp till en bensinmack i Timmersdala och gissa om de också tankar och byter däck där!

Björn Lundkvist har cafeteria i en museiliknande miljö med mängder av historiska produkter.

Samlingen inleddes av Ulla-Britt Hagström, ordförande som informerade om fyra bilrelaterade styrmedel, ökning av skatter för drivmedel, ny kilometerskatt samt ökad koldioxidrelaterad skatt för bilägande. Skillnaden mellan landsbygd och glesbygd kommenterades liksom skillnaden mellan större städer, förorter och mindre orter. Ulla-Britt refererade också till en forskningsuppgift – 1980 fick en genomsnittlig industriarbetare 11,60 liter bensin för en timlön. 1990 blev det 11,49 liter, 2000 11,18 liter och 2018 11,28 liter. Samtidigt drar bilarna nu mindre drivmedel.

_____________________________________________________________________

Motormännen informerades om projekt Vallsängens laddstolpar

2019-03-26

När Skövde kommun är i startgroparna för att få till laddstolpar på olika platser har HSB-föreningen tagit saken i egna händer och placerat ut tolv laddstolpar i Hentorp vid Gröna vägen. Här informerades Motormännen om praktiska frågor som hur det går till att koppla in kabel, ladda med egen kabel, sköta betalningen per individnivå osv. Detta har lett till att bostäderna blivit mer attraktiva och att flera väljer elbil. Patrik Gustafsson, styrelserepresentant hos Motormännen och boende i Vallsängen hade tagit initiativet till träffen.

Jimmy Ingvarsson och Edward Forsberg från Holmgrens bil bjöd på provkörning med tre olika biltyper från hybrid till ren elbil. Flera frågor om elbilar och miljö ventilerades med fokus på miljövänligt material i biltillverkningen och lägre milkostnader. Ekonomin framstod som en viktig fråga både för kostnader för bilkörning och för laddeffekt och säkerhet.

Johan Hedsjö, från Kjellströms som är verksamma i Skövde, Tibro och Mariestad, beskrev beskrev tillsammans med Niclas von Shrenk från Rexel framtiden. Morgondagens bensinstation blir en elstation hemma och bilisten "småladdar" vid olika tankställen när bilen parkeras. Deras vision var tre laddstolpar per bil med en fossilfri fordonsflotta .

Självstyrande bilar teknisk eller politisk fråga

2019-02-19

Temaföreläsningen vid årsmötet för Motormännens Lokalklubb Skaraborg handlade om framtiden och självkörande bilar. Gästföreläsare Helena Gellerman, riksdagsledamot i Trafikutskottet menar att Sverige ligger långt fram i den tekniska utvecklingen. Kvar är den detaljerade karta som behövs för att bilarna ska fungera. Här ligger Finland långt fram. Helena Gellerman konstaterar ändå att frågan om självkörande bilar är en politisk fråga, en utmaning hur samhället utvecklas. År 2025 förväntas hälften av Volvos personvagnars bilar vara elektriska och en tredjedel självkörande.

Bilarna måste kunna kommunicera med varandra för att undvika olyckor. Trots olycksrisken är detta ändå argumentet för att självkörande bilar gör trafiken mera säker. Antalet döda och skadade beror ofta på ouppmärksamhet hos föraren. Framtidens utmaningar handlar om trygghet och säkerhet. Hur ska alla som arbetar som förare av olika slag finna andra yrkesroller i framtiden? Var ska bilarna parkera främst nattetid? Behövs våra pendelparkeringar och parkeringshus? Hur tar vi hand om personer med olika funktionsnedsättningar?

Holmgrens bil presenterade i sin redovisning trender för framtida köpmönster av bilar. Kunders intresse för drivmedel har ökat – bensin, diesel, hybrid, laddhybrid, mildhybrid, vätgas – till bilpool. I framtiden ökar kraven att ”paketera” bil enkelt för kunden.

Ulla-Britt Hagström, Skövde och Bertil Andersson, Lundsbrunn omvaldes till ordförande respektive vice ordförande för lokalklubben. I styrelsen nyvaldes Patrik Gustafsson och Sigvard Eriksson Skövde. Ledamöter i styrelsen är Per-Olof Stenström Stenstorp, Stig Mathiason Lyrestad, Kristian Ribberheim Götene samt Sara Girma, Mona Johansson, Eben Johnson och Anders Edeskär-Wennberg från Skövde.


Lokalklubben besökte Mariestad för att informera sig om vätgas

2018-11-01

För tio år sedan var bränslecellsbilen inte mycket mer än ett dyrt experiment och sågs som en utopi. Men nu börjar det hända ­saker och Toyota, Honda och Hyundai serietillverkar bilar, Mercedes är på gång och Volkswagen väntar bara på marknaden för att sedan trycka på startknappen. I Japan pågår en bredare omvandling av energi­systemet där vätgas ska bli en av de viktigaste energibärarna och Toyota har för­utom bilmodellen Mirai även gaffel­truckar och bussar som tankas med vätgas.

Motormännens Lokalklubb Skaraborg besökte vätgasprojektet i Mariestad. Harald Bouma för VänerEnergi informerade om ElectriVillage – för ett hållbart samhälle. Mariestad har en betydande roll för att vätgasproduktion för bilism sker i Sverige. Genom Mariestads läge mellan Stockholm och Göteborg finns möjlighet att tanka vätgas som i dagsläget räcker till 50 mil. Annars är det Gävle och Malmö som har vätgasstationer. I Danmark, Tyskland och Norge är vätgas vanlig.

I Sverige idag finns endast 32 vätgasbilar. I Sverige har 32 kommuner visat intresse.

Ett lämpligt objekt för vätgas skulle Kinnekullebanan kunna vara.

Motormännens Lokalklubb Skaraborg ser stora fördelar med att avgaser inte bildas när vätgasens energi bildas till el, bara värme och vatten.