M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt.

Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet.

Vi utfärdar internationellt körkort.

klubb.ostraskane@msverige.se 

Lokalklubb Östra Skåne
c/o Gert Jakobsson
Kometvägen 7
281 43 Hässleholm

Bankgiro: 5977-3473


Ordförande:
Tommy Nordén
Estrids väg 3
291 65 Kristianstad
070-7319970
kviab@telia.com

Vice Ordförande: Lars-Anders Göransson
044-31 08 54, 070-788 63 74
lag310854@gmail.com

Sekreterare/Kontaktperson för internationellt körkort:
Gert Jakobsson
0451-841 27, 073-201 13 89
jakobssongert@gmail.com

Ledamot: Åsa Gripner Båvmark
0456-292 10, 070-5629210.
gripner.bavmark@gmail.com

Ledamot: Mikael Kullberg
0451-466 53, 070-541 16 84
m.kullberg@eurokomb.se

Ledamot: Tommy Lilja
073-312 81 00
tommy.vaggarp@gmail.com

Ledamot: Paul Persson
044-23 24 19, 073-906 05 81
perspaul2@hotmail.se

Ledamot: Roland Wendel
044-23 94 00, 070-394 08  96
roland.wendel@abk.se

Vägombud: Mikael Kullberg
0451-466 53, 070-541 16 84
m.kullberg@eurokomb.se

Vice Vägombud: Lars Anders Göransson
044-31 08 54, 070-788 63 74
lag310854@gmail.com

Aktiviteter 2024

Ordinarie föreningsmöte 16 april

Vid mötet får vi ett föredrag av Mattias Strömqvist, chef för M Försäkring, som berättar om olika försäkringar och villkor. 

Tid: tisdag 16 april klockan 18.00

Plats: Kristianstad Kartingklubbs lokal, Åsum Ring, Förrådsvägen 10 i Norra Åsum.

Anmälan: Anmälan till Åsa Båvmark på 073-309 20 01 senast 14 april.

Klubben bjuder på mat.

Alla medlemmar är VÄLKOMNA!!"

 

 

Bussresa för medlemmar till Danmark 7 juli 

Vi besöker Sommers Automobilmuseum i Naerum och Haaing Collection i Bagevaeld där vi även blir guidade.

Pris: 995 kronor per person

Avreseorter: Hässleholm - Höör - Hörby - Eslöv - Lund - Malmö

Bindande anmälan till Willy Wehlin senast 6 juni på 070-9112323 

Välkommen!

 

 

Aktiviteter 2023

9 november: Trafikafton 

Välkommen till trafikafton i Kartingklubbens lokaler

Tid: Tisdagen den 9 november klockan 18:30
Plats: Kartingklubbens lokaler, Norra Åsum.


28 oktober: Studiebesök hos Moses Bil & Lack

Vi i lokalklubbens styrelse har glädjen att bjuda in medlemmar till studiebesök hos den rikskända firman Moses Bil & Lack i Sätaröd mellan Tollarp och Linderöd. Vi bjuder på fika. Välkommen! Läs mer om Moses Bil & Lack

 

18 april: Årsmöte  

Aktiviteter 2022

12 november: Utdelning av reflexer på City Gross

Oktober: Utdelning av viltremsor

20-22 maj: Bussresa till Linköping och Motala

Bussresa till Linköping och Motala där vi besökte Flygmuseet, Brunneby Musteri, Heidenstams Övralid, Motormuseum och Industrimuseum. 


15 mars: Årsmöte

12 november 2022 –Reflexkampanj med utdelning, p-skivor och viltremsor på City Gross.
12 november 2022 –Reflexkampanj med utdelning av reflexer, p-skivor och viltremsor på City Gross.
Oktober 2022. Utdelning av viltremsor med påminnelse om trafiksäkerhet i köpcentrum med Mikael Kullberg och Tommy Lilja.  Stor succé, alla remsor delades ut tillsammans med p-skivor, reflexer, och våtservetter.
Oktober 2022: Utdelning av viltremsor med påminnelse om trafiksäkerhet i köpcentrum med Mikael Kullberg och Tommy Lilja. Stor succé, alla remsor delades ut tillsammans med p-skivor, reflexer, och våtservetter.

P g a rådande pandemi har vi den här gången valt att hålla oss inom Sveriges gränser. Bussen avgår från Hässleholm och färden går till bl a Linköping och Motala. Vi välkomnar alla M-medlemmar, främst från "Skåne-klubbarna".

PROGRAM:

Dag 1, 20/5:
Avresa från Hässleholm, McDonalds, 07.00, Magasinsgatan 07.10. Tågresenärer ansluter på Magasinsgatan. Parkeringsmöjligheter finns på båda platserna. 12.00 Lunch på Flygmuséet, Malmslätt. Efter lunchen besöker vi muséet. 17.00 besök på Brunneby musteri. 19.00 (ca) ankomst till Hotell Nostalgi City i Motala. För de som så önskar finns möjlighet att äta middag på hotellet eller någon av de närliggande restaurangerna.

Dag 2, 21/5:
10.00 avresa med bussen till Heidenstams Övralid. Därefter återvänder vi till Motala. Här finns möjlighet att äta lunch eller ta en fika på Motormuséets restaurang (ingår ej). Efter lunch får vi en visning på Motormuséet. 18.00 bjuder vi på middag på Restaurang Öltappen.

Dag 3, 22/5:
10.00 gör vi ett besök på Industrimuséet (alt radiomuséet) i Motala. 12.00 äntrar vi bussen för hemfärd. Vi kommer att stanna för lunch (eller fika) på hemvägen (ingår ej). Beräknad ankomst till Hässleholm ca 18.00.

Kostnad för resan 2 995 kr/person. Enkelrumstillägg 900 kr. I priset ingår bussresa t o r, två övernattningar, lunch, middag och samtliga entréer.

Anmälan senast den 10 april 

Aktiviteter 2021

17 juni: Årsmöte på Gocart-banan i Åsumring, N Åsum.


På bilden ses vägombud Mikael Kullberg och årets vägombudsbil - Peugeot 3008
Vägombud Mikael Kullberg och årets vägombudsbil - Peugeot 3008

12 maj var det officiellt startdatum för vägombudsverksamheten inom Riksförbundet M Sverige. Vi är 21 klubbar och avdelningar som bemannar 12 bilar mellan 12 maj och 30 september.

Här i M Sverige lokalklubb Skåne Öst bemannar vi i klubben årets bil, en Peugeot 3008 och ansvarigt vägombud är Mikael Kullberg. Som vanligt kommer vi att genomföra vägkvalitetsmätning och bedöma rastplatser här i Skåne läns östra delar, Blekinge samt delar av Kronobergs län Dessutom ska vi genomföra tre olika trafiksäkerhetsundersökningar - efterlevnad av att stanna vid rött, hastighet vid vägarbeten samt efterlevnad av att inte använda handhållen kommunikationsutrustning (rattsurf).

Om du vill veta mer om oss i M Sverige lokalklubb Skåne Öst är du välkommen att kontakta vägombud Mikael Kullberg, ordförande Tommy Norden eller någon annan i styrelsen (se kontaktuppgifter ovan).

Bilden återger ett besök i Vittfarnas kafé
På besök i Vittfarnas kafé som är helt i "vikingastil"

Nu har 2020 års vägombudssäsong startat. Vägombuden och bilarna är oerhört uppskattade inslag på vägarna och uppmärksammas av både medlemmar, andra trafikanter och media runt om i landet. Ansvarigt vägombud här i klubb Skåne Öst är Mikael Kullberg.

Precis som tidigare år genomförs rastplatsundersökningen och en omfattande mätning av kvaliteten på vägarna här i Östra Skåne. Dessutom kommer vi att genomföra olika trafiksäkerhets-undersökningar som t ex efterlevnad av att stanna vid stopp och hastighet tung trafik.

Årets vägombudsbil är en Peugeot 3008

Tveka inte att kontakta vägombud eller annan person i lokalstyrelsen om du vill veta mer om vår verksamhet lokalt och regionalt.

På bilden ses vägombud Mikael Kullberg och årets vägombudsbil - en Peugeot 3008
Vägombud Mikael Kullberg och årets vägombudsbil - en Peugeot 3008
På bilden ses hur Lars-Anders Göransson tillsammans med representant från Ekerödsrasten monterar skylten Länets bästa rastplats 2019
Här ses hur Lars-Anders Göransson tillsammans med representant från Ekerödsrasten monterar skylten

Varje år utses Länets bästa rastplats. Utmärkelsen 2020 baseras på undersökningar utförda under sommarsäsongen 2019.

I Skåne län var det för sjätte gången som Ekerödsrasten i Hörby kommun fick utmärkelsen, vilket uppmärksammades stort med representanter från lokalklubbarna Skåne nordväst och öst samt representanter från Ekerödsrasten.

2019 Aktiviteter

22 april: Studiebesök Dahlqvists Bil

Efter studiebesöket blir det förtäring. 
Plats: Blekingevägen 6, Kristianstad. 


27 november: Reflexkampanj

Den 27 november hade vi i Skåne Öst en mycket uppskattad reflexutdelning på City Gross och Kvantum i Hässleholm. Reflexerna hade en strykande åtgång och vi fick tillfälle att berätta om oss som organisation och vårt trafiksäkerhetsarbete.

2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Skåne Öst är Mikael Kullberg.

Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitets-undersökningar samt olika trafiksäkerhets-undersökningar och kampanjer.

Vägombud Mikael Kullberg och Gert Jacobsson under en rastplatsinspektion
Vägombud Mikael Kullberg och Gert Jacobsson under en rastplatsinspektion
Åsa Gripner Båvmark och Lars-Göran Andersson från lokalklubb Skåne öst samtalar med entreprenör Kristian Johansson på rastplats Brofästet Senoren. Bilden är tagen när utmärkelsen "Länets bästa rastplats" uppmärksammades och en av årets rastplatsinspektioner genomfördes. Brofästet Senoren har blivit länets bästa rastplats 8 gånger.
Åsa Gripner Båvmark och Lars-Göran Andersson från lokalklubb Skåne öst samtalar med entreprenör Kristian Johansson på rastplats Brofästet Senoren. Bilden är tagen när utmärkelsen "Länets bästa rastplats" uppmärksammades och en av årets rastplatsinspektioner genomfördes. Brofästet Senoren har blivit länets bästa rastplats 8 gånger.


Integritetspolicy

För att kunna erbjuda produkter och tjänster och i övrigt bedriva vår verksamhet behöver vi, lokalklubb M Sverige Skåne Öst, behandla dina personuppgifter och detta gör vi i enlighet med gällande lagstiftning samt med största möjliga hänsyn till din personliga integritet. Läs policyn här