M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

Klubb Östra Skåne

klubb.ostraskane@msverige.se 

Lokalklubb Östra Skåne
c/o Gert Jakobsson
Kometvägen 7
281 43 Hässleholm

Bankgiro: 5977-3473

Ordförande
Tommy Nordén
Estrids väg 3
291 65 Kristianstad
070-7319970
kviab@telia.com

Vice Ordförande
Lars-Anders Göransson
044-31 08 54, 070-788 63 74
lag310854@gmail.com

Kassör
Willy Wehlin
0451-210 55, 070-911 23 23
wehlinbus@gmail.com

Sekreterare Kontaktperson för Internationellt körkort
Gert Jakobsson
0451-841 27, 073-201 13 89
jakobssongert@gmail.com

Övriga Ledamöter
Åsa Gripner Båvmark
0456-292 10, 070-5629210.
gripner.bavmark@gmail.com

Mikael Kullberg
0451-466 53, 070-541 16 84
m.kullberg@eurokomb.se

Tommy Lilja
073-312 81 00
tommy.vaggarp@gmail.com

Paul Persson
044-23 24 19, 073-906 05 81
perspaul2@hotmail.se

Roland Wendel
044-23 94 00, 070-394 08  96
roland.wendel@abk.se

Vägombud
Mikael Kullberg
0451-466 53, 070-541 16 84
m.kullberg@eurokomb.se

Vice Vägombud
Lars Anders Göransson
044-31 08 54, 070-788 63 74
lag310854@gmail.com

Internationellt körkort/Närservice

Behöver du Internationellt körkort?

Kontakta

Gert Jakobsson

0451-841 27, 073-201 13 89

jakobssongert@gmail.com


Här finns ansökningsblankett för internationellt körkort

Du kan också beställa ditt internationella körkort direkt här

 

 

 

Aktiviteter 2021

Årsmötet hölls torsdag 17 juni kl 18.30 på Gocart-banan i Åsumring, N Åsum.Vägombudsverksamhet 2021

12 maj var det officiellt startdatum för vägombudsverksamheten inom Riksförbundet M Sverige. Vi är 21 klubbar och avdelningar som bemannar 12 bilar mellan 12 maj och 30 september. Här i M Sverige lokalklubb Skåne Öst bemannar vi i klubben årets bil, en Peugeot 3008 och ansvarigt vägombud är Mikael Kullberg. Som vanligt kommer vi att genomföra vägkvalitetsmätning och bedöma rastplatser här i Skåne läns östra delar, Blekinge samt delar av Kronobergs län Dessutom ska vi genomföra tre olika trafiksäkerhetsundersökningar - efterlevnad av att stanna vid rött, hastighet vid vägarbeten samt efterlevnad av att inte använda handhållen kommunikationsutrustning (rattsurf).

Om du vill veta mer om oss i M Sverige lokalklubb Skåne Öst är du välkommen att kontakta vägombud Mikael Kullberg, ordförande Tommy Norden eller någon annan i styrelsen (se kontaktuppgifter ovan).

På bilden ses vägombud Mikael Kullberg och årets vägombudsbil - Peugeot 3008
Vägombud Mikael Kullberg och årets vägombudsbil - Peugeot 3008
Bilden återger ett besök i Vittfarnas kafé
På besök i Vittfarnas kafé som är helt i "vikingastil"


Vägombudssäsong 2020

Nu har 2020 års vägombudssäsong startat. Vägombuden och bilarna är oerhört uppskattade inslag på vägarna och uppmärksammas av både medlemmar, andra trafikanter och media runt om i landet. Ansvarigt vägombud här i klubb Skåne Öst är Mikael Kullberg.
Precis som tidigare år genomförs rastplatsundersökningen och en omfattande mätning av kvaliteten på vägarna här i Östra Skåne. Dessutom kommer vi att genomföra olika trafiksäkerhetsundersökningar som t ex efterlevnad av att stanna vid stopp och hastighet tung trafik. Årets vägombudsbil är en Peugeot 3008.

Tveka inte att kontakta vägombud eller annan person i lokalstyrelsen om du vill veta mer om vår verksamhet lokalt och regionalt.

 

På bilden ses vägombud Mikael Kullberg och årets vägombudsbil - en Peugeot 3008
Vägombud Mikael Kullberg och årets vägombudsbil - en Peugeot 3008

Länets bästa rastplats 2019

Varje år utses Länets bästa rastplats. Utmärkelsen 2020 baseras på undersökningar utförda under sommarsäsongen 2019. I Skåne län var det för sjätte gången som Ekerödsrasten i Hörby kommun fick utmärkelsen, vilket uppmärksammades stort med representanter från lokalklubbarna Skåne nordväst och öst samt representanter från Ekerödsrasten.

På bilden ses hur Lars-Anders Göransson tillsammans med representant från Ekerödsrasten monterar skylten Länets bästa rastplats 2019
Här ses hur Lars-Anders Göransson tillsammans med representant från Ekerödsrasten monterar skylten

Aktiviteter

Studiebesök Dahlqvists Bil 22 april kl 18.00

Plats: Blekingevägen 6, Kristianstad.

Efter studiebesöket blir det förtäring.

Anmälan senast den 10 april till Gert Jakobsson, 073-201 13 89 eller  

jakobssongert@gmail.com

Välkomna!

Reflexkampanj

På bilden kan man se när vi i lokalklubb Skåne öst måndag 27 november  hade en mycket uppskattad  reflexutdelning på City Gross och Kvantum i Hässleholm. Reflexerna hade en strykande åtgång och vi fick tillfälle att berätta om oss som organisation och vårt trafiksäkerhetsarbete
Måndag 27 november hade vi i Skåne Öst en mycket uppskattad reflexutdelning på City Gross och Kvantum i Hässleholm. Reflexerna hade en strykande åtgång och vi fick tillfälle att berätta om oss som organisation och vårt trafiksäkerhetsarbete

2019 års vägombudssäsong

På bilden ses årets vägombudsbil som är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och anvarigt vägombud Mikael Kullberg.
2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Skåne Öst är Mikael Kullberg. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.
Vägombud Mikael Kullberg och Gert Jacobsson under en rastplatsinspektion
På bilden ses Åsa Gripner Båvmark och Lars-Göran Andersson från lokalklubb Skåne öst som samtalar med entreprenör Kristian Johansson på rastplats Brofästet Senoren. Bilden är tagen när utmärkelsen "Länets bästa rastplats" uppmärksammades och en av årets rastplatsinspektioner genomfördes. Brofästet Senoren har blivit länets bästa rastplats 8 gånger.
Åsa Gripner Båvmark och Lars-Göran Andersson från lokalklubb Skåne öst samtalar med entreprenör Kristian Johansson på rastplats Brofästet Senoren. Bilden är tagen när utmärkelsen "Länets bästa rastplats" uppmärksammades och en av årets rastplatsinspektioner genomfördes. Brofästet Senoren har blivit länets bästa rastplats 8 gånger.