M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

Klubb Östra Skåne

klubb.ostraskane@msverige.se 

Lokalklubb Östra Skåne
c/o Gert Jakobsson
Kometvägen 7
281 43 Hässleholm

Bankgiro: 5977-3473

Ordförande (tf)
Tommy Nordén
Estrids väg 3
291 65 Kristianstad
070-7319970
kviab@telia.com

Vice Ordförande
Lars-Anders Göransson
044-31 08 54, 070-788 63 74
lag310854@gmail.com

Kassör
Willy Wehlin
0451-210 55, 070-911 23 23
wehlinbus@gmail.com

Sekreterare Kontaktperson för Internationellt körkort
Gert Jakobsson
0451-841 27, 073-201 13 89
jakobssongert@gmail.com

Övriga Ledamöter
Åsa Gripner Båvmark
0456-292 10, 070-5629210.
gripner.bavmark@gmail.com

Mikael Kullberg
0451-466 53, 070-541 16 84
m.kullberg@eurokomb.se

Tommy Lilja
073-312 81 00
tommy.vaggarp@gmail.com

Paul Persson
044-23 24 19, 073-906 05 81
perspaul2@hotmail.se

Roland Wendel
044-23 94 00, 070-394 08  96
roland.wendel@abk.se

Vägombud
Mikael Kullberg
0451-466 53, 070-541 16 84
m.kullberg@eurokomb.se

Vice Vägombud
Lars Anders Göransson
044-31 08 54, 070-788 63 74
lag310854@gmail.com

Internationellt körkort/Närservice

Behöver du Internationellt körkort?

Kontakta

Gert Jakobsson

0451-841 27, 073-201 13 89

jakobssongert@gmail.com

Du kan även beställa ditt internationella körkort direkt här

Här finns ansökningsblankett för internationellt körkort

 

Aktiviteter

Studiebesök Dahlqvists Bil 22 april kl 18.00

Plats: Blekingevägen 6, Kristianstad.

Efter studiebesöket blir det förtäring.

Anmälan senast den 10 april till Gert Jakobsson, 073-201 13 89 eller  

jakobssongert@gmail.com

Välkomna!

Reflexkampanj

På bilden kan man se när vi i lokalklubb Skåne öst måndag 27 november  hade en mycket uppskattad  reflexutdelning på City Gross och Kvantum i Hässleholm. Reflexerna hade en strykande åtgång och vi fick tillfälle att berätta om oss som organisation och vårt trafiksäkerhetsarbete
Måndag 27 november hade vi i Skåne Öst en mycket uppskattad reflexutdelning på City Gross och Kvantum i Hässleholm. Reflexerna hade en strykande åtgång och vi fick tillfälle att berätta om oss som organisation och vårt trafiksäkerhetsarbete

2019 års vägombudssäsong

På bilden ses årets vägombudsbil som är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och anvarigt vägombud Mikael Kullberg.
2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Skåne Öst är Mikael Kullberg. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.
Vägombud Mikael Kullberg och Gert Jacobsson under en rastplatsinspektion
På bilden ses Åsa Gripner Båvmark och Lars-Göran Andersson från lokalklubb Skåne öst som samtalar med entreprenör Kristian Johansson på rastplats Brofästet Senoren. Bilden är tagen när utmärkelsen "Länets bästa rastplats" uppmärksammades och en av årets rastplatsinspektioner genomfördes. Brofästet Senoren har blivit länets bästa rastplats 8 gånger.
Åsa Gripner Båvmark och Lars-Göran Andersson från lokalklubb Skåne öst samtalar med entreprenör Kristian Johansson på rastplats Brofästet Senoren. Bilden är tagen när utmärkelsen "Länets bästa rastplats" uppmärksammades och en av årets rastplatsinspektioner genomfördes. Brofästet Senoren har blivit länets bästa rastplats 8 gånger.