M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt.

Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet.

Vi utfärdar internationellt körkort.

Klubb Nordvästra Skåne

klubb.nordvastraskane@msverige.se

 

Ordförande:
Peter Kruse
Lingongatan 16 
267 37 Bjuv
042-812 91, 070-417 62 45
peterkruse85@gmail.com

Sekreterare - vägombud:
Ingmar Nilsson
Garvaregatan 4 A, lgh 1203
262 63 Ängelholm
070-610 20 20
inilsson@live.se

Kassör:
Marja Mattsson
Kranföraregatan 1
252 67 Helsingborg
076-886 82 10
marja.mattsson@telia.com

Vice Ordf.- Vice Vägombud                                                 
Kristian Hesselmark                                                        
Karossvägen 5                                                
26431 Klippan
073-667 70 18

Ledamöter:
Hans Eriksson
070-548 37 24  
hekonsult@hotmail.com

Gunnar Dyberg
070-402 76 40
gunnar.dyberg@gmail.com

 

Följ oss på Facebook: M Sverige Skåne Nordväst

Aktiviteter 2023

Årsmöte onsdag 22 mars klockan 18.30

Plats: HEDIN BIL, Garnisonsgatan 6, Helsingborg
Hedin Bil är återförsäljare för Mercedes, Nissan, Kia & AMG. Kom gärna i god tid så har ni möjlighet att titta på alla frestelser som finns i bilhallen. Representant från Hedin Bil kommer att berätta lite om deras verksamhet och visioner.

Utöver sedvanliga årsmötespunkter föreslår styrelsen årsmötet att besluta om nya normalstadgar för lokalklubben. Förslaget hittar du här


Det kommer även att bjudas på förtäring.  

Anmälan senast den 15 mars till Gunnar Dyberg 070-402 76 40, eller via epost gunnar.dyberg@gmail.com


Välkommen!

 

 

Aktiviteter 2022

Välkommen till öppet-hus-dagen 15 oktober i Klippan

Tegelbruksskolan är ett stort gymnasium med bara yrkesförberedande program och fokus på fordon, transport samt bygg och anläggning.
Det kommer ett flertal åkerier som visa upp sig och flera företag från bygg och anläggningsindustrin.

M Skåne NV kommer närvara i en egen monter. Det bjuds på förtäring!

Var: Tegelbruksskolan i Klippan
När: den 15 oktober 2022 mellan kl 10.00 och 13.00.

Välkommen!

Välkommen till studiebesök hos Bengt i Örkelljunga 29 juni

Husvagnar & Husbilar samt privata Veteranbilar. Vi kan vara max 30 personer! Vi bjuder på förtäring. 
Info även på Facebook!

Tid: onsdag den 29 juni klockan 17:45
Plats: Skåneporten 2, 286 38 Örkelljunga.
Anmälan: senast 23 juni 

Välkommen!

 

Årsmöte 2022 hölls den 21 mars.

På bilden ses Peter Kruse och Ingmar Nilsson från lokalklubb Skåne Nordväst samt Knut-Arne Nilsson och Anita Holmberg från lokalklubb Skåne Sydväst
På elbilsmässan i Lund deltog Peter Kruse och Ingmar Nilsson från lokalklubb Skåne Nordväst samt Knut-Arne Nilsson och Anita Holmberg från lokalklubb Skåne Sydväst

Lördagen den 14 maj kl 10.00-17.00 deltog vi tillsammans med lokalklubb Skåne Sydväst på 2022 års elbilsmässa på Nova Lund. Vi hade många intressanta samtal med besökare och utställare.

Studiebesök hos CARESTO ”Drömfabriken”

Leif Tufvesson i Ängelholm förvandlar vilda fantasier till verkliga bilar.

Vi kan vara max 30 personer på studiebesöket och alla deltagare måste vara vaccinerade samt kunna visa upp detta för att skydda CARESTOS vidare verksamhet! Vi bjuder på fika. Info finns också på Facebook! Välkommen!

Tid: 27 oktober klockan 17:00
Plats: Rodervägen 14, 26294 Ängelholm – Utvälinge OBS, väg 112 är stängt från Varalövs hållet!
Anmälan: senast 24 oktober

På bilden ses ett exempel på hur väl reflexerna syns i mörker när de belyses
Reflexkampanj 2021

2021: Reflexkampanj

En årlig återkommande kampanj för alla oss i klubbar och avdelningar är att dela ut reflexer och informera om betydelsen av att använda reflex. De flesta trafikolyckor där fotgängare skadas, sker i mörker och orsaken är ofta att oskyddade trafikanter upptäcks för sent.

En mörkklädd person utan reflexer syns först på 20–30 meter avstånd från en bil med halvljus. Med bra reflexer kan en person upptäckas på cirka 125 meters håll.

I år när vi delade ut reflexer utanför en skola illustrerade vi detta genom att lägga ut reflexerna och belysa dem. Vi fick mycket uppmärksamhet och delade ut många reflexer.

På bilden ses utställningsmontern på mässan och vi i lokalklubben tillsammans med Sofia Paulsson från förbundskansliet
Delar av styrelsen i lokalklubb Skåne NV tillsammans med Sofia Paulsson från riksförbundets kansli vid utställningsmontern på Tegelbruksskolans öppet hus.

2021: Öppet-hus-dagen på Tegelbruksskolan i Klippan 

Vi i M Sverige lokalklubb Skåne Nordväst träffade 9 oktober många intresserade och informerade om vår verksamhet och allt det trafiksäkerhetsarbete som vi gör på Öppet hus på Tegelbruksskolan i Klippan.

Tegelbruksskolan är ett stort gymnasium med bara yrkesförberedande program och fokus på fordon, transport samt bygg- och anläggning. 2019 utsågs Tegelbruksskolan till ”årets transportskola” av TYA (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd).

Det var flertalet åkerier som var där och visade upp sig och flera företag från bygg- och anläggningsindustrin. Bl a var Swerock på plats med Sveriges största betongpump som är hela 63 meter hög och har en pumpkapacitet på 160 m3 per timme.

På bilden ses vägombud Ingmar Nilsson och årets vägombudsbil - Peugeot 3008
Vägombud Ingmar Nilsson och årets vägombudsbil - Peugeot 3008

12 maj var det officiellt startdatum för vägombudsverksamheten inom Riksförbundet M Sverige. Vi är 21 klubbar och avdelningar som bemannar 12 bilar mellan 12 maj och 30 september.

Här i M Sverige lokalklubb Skåne Nordväst bemannar vi i klubben årets bil, en Peugeot 3008 21 juli till 30 september och ansvarigt vägombud är Ingmar Nilsson. Som vanligt kommer vi att genomföra vägkvalitetsmätning och bedöma rastplatser här i Skåne läns nordvästra delar samt hela Hallands län.

Dessutom ska vi genomföra tre olika trafiksäkerhetsundersökningar - efterlevnad av att stanna vid rött, hastighet vid vägarbeten samt efterlevnad av att inte använda handhållen kommunikationsutrustning (rattsurf).

Om du vill veta mer om oss i M Sverige lokalklubb Skåne Nordväst är du välkommen att kontakta vägombud Ingmar Nilsson, ordförande Peter Kruse eller någon annan i styrelsen (se kontaktuppgifter ovan).

Vid starten av årets vägombudsverksamhet här i Skåne NV träffades alla vi som kör bilen för en genomgång och prova årets M Sverige kläder.


Integritetspolicy

För att kunna erbjuda produkter och tjänster och i övrigt bedriva vår verksamhet behöver vi, lokalklubb M Sverige Skåne Nordväst, behandla dina personuppgifter och detta gör vi i enlighet med gällande lagstiftning samt med största möjliga hänsyn till din personliga integritet. Läs policyn här