M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

Klubb Nordvästra Skåne 

klubb.nordvastraskane@msverige.se

 

Ordförande
Peter Kruse
Lingongatan 16 
267 37 Bjuv
042-812 91, 070-417 62 45
peterkruse85@gmail.com

Kassör - vice ordförande
Marja Mattsson
Kranföraregatan 1
252 67 Helsingborg
076-886 82 10
marja.mattsson@telia.com

Sekreterare - vägombud
Ingmar Nilsson
Osavägen 20
263 71 Jonstorp
070-610 20 20
inilsson@live.se

Internationellt körkort

Kontakta

Christer Österbom
Sadelvägen 17
254 83 Helsingborg
070-467 05 21
lage44rita@gmail.com


Följ oss på Facebook: M Sverige Skåne Nordväst


Vägombudsverksamhet 2021

12 maj var det officiellt startdatum för vägombudsverksamheten inom Riksförbundet M Sverige. Vi är 21 klubbar och avdelningar som bemannar 12 bilar mellan 12 maj och 30 september. Här i M Sverige lokalklubb Skåne Nordväst bemannar vi i klubben årets bil, en Peugeot 3008 21 juli till 30 september och ansvarigt vägombud är Ingmar Nilsson. Som vanligt kommer vi att genomföra vägkvalitetsmätning och bedöma rastplatser här i Skåne läns nordvästra delar samt hela Hallands län. Dessutom ska vi genomföra tre olika trafiksäkerhetsundersökningar - efterlevnad av att stanna vid rött, hastighet vid vägarbeten samt efterlevnad av att inte använda handhållen kommunikationsutrustning (rattsurf).

Om du vill veta mer om oss i M Sverige lokalklubb Skåne Nordväst är du välkommen att kontakta vägombud Ingmar Nilsson, ordförande Peter Kruse eller någon annan i styrelsen (se kontaktuppgifter ovan).

På bilden ses vägombud Ingmar Nilsson och årets vägombudsbil - Peugeot 3008
Vägombud Ingmar Nilsson och årets vägombudsbil - Peugeot 3008


Länets bästa rastplats 2020 - Ekerödsrasten

M Sveriges vägombud bedömer rastplatser två gånger per säsong utifrån kriterier som som t ex skötsel, städning, trygghet och trafiksäkerhet samt möjlighet till att göra något mer än att bara ta en fika, till exempel promenadstråk, lekplats för barnen eller dylikt. Skåne läns bästa rastplats 2020 blev återigen Ekerödsrasten och uppsättning av skylten sker i början av säsongen 2021

 


Aktiviteter 2021

Årsmötet hölls tisdag 16 mars 2021 klockan 18.00

Från o med 1 januari gäller vårt nya klubbnamn M Sverige lokalklubb Skåne Nordväst