M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

Klubb Nordvästra Skåne 

klubb.nordvastraskane@msverige.se

 

Vice Ordförande
Peter Kruse
Lingongatan 16 
267 37 Bjuv
042-812 91, 070-417 62 45
peterkruse85@gmail.com

Kassör
Marja Mattsson
Kranföraregatan 1
252 67 Helsingborg
076-886 82 10
marja.mattsson@telia.com

Sekreterare
Ingmar Nilsson
Osavägen 20
263 71 Jonstorp
070-610 20 20
inilsson@live.se

Internationellt körkort

Kontakta

Christer Österbom
Sadelvägen 17
254 83 Helsingborg
070-467 05 21
lage44rita@gmail.comKlubbens högst värderade ordförande Lennart Svensson har hastigt lämnat oss. Lennart har varit medlem sedan 1970 och klubbens ordförande i många år. 

Våra tankar går nu till Lennarts närstående.


Styrelsen M Sverige Lokalklubb Skåne Nordväst

 
på bilden ses Lennart Svensson
Lennart Svensson


Aktiviteter 2021

Årsmöte tisdag 16 mars 2021 klockan 18.00

Plats: På grund av rådande omständigheter kommer mötet att avhållas som ett telefonmöte.
Anmälan till Peter Kruse på peterkruse85@gmail.com eller 070-417 62 45

Välkomna!

Från o med 1 januari gäller vårt nya klubbnamn.


Vägombudssäsong 2020

Nu har 2020 års vägombudssäsong startat. Vägombuden och bilarna är oerhört uppskattade inslag på vägarna och uppmärksammas av både medlemmar, andra trafikanter och media runt om i landet. Ansvarigt vägombud här i klubb Skåne Nordväst är Lennart Svensson.
Precis som tidigare år genomförs rastplatsundersökningen och en omfattande mätning av kvaliteten på vägarna här i nordvästra Skåne och Hallands län. Dessutom kommer vi att genomföra olika trafiksäkerhetsundersökningar som t ex efterlevnad av att stanna vid stopp och hastighet tung trafik. Årets vägombudsbil är en Peugeot 3008.

Tveka inte att kontakta vägombud eller annan person i lokalstyrelsen om du vill veta mer om vår verksamhet lokalt och regionalt.

 

 

Vägombud Ingmar Nilsson

Länets bästa rastplats 2019

Varje år utses Länets bästa rastplats. Utmärkelsen 2020 baseras på undersökningar utförda under sommarsäsongen 2019. I Skåne län var det för sjätte gången som Ekerödsrasten i Hörby kommun fick utmärkelsen, vilket uppmärksammades stort med representanter från lokalklubbarna Skåne nordväst och öst samt representanter från Ekerödsrasten.

Studiebesök onsdag 27 maj klockan 15.00 på Bil Gården 

Adress: Vantingevägen 294, Förslöv

Många intressanta veteranbilar t ex hundkojor mer information finns på https://bilgarden-karstorp.se/
Entré 50 kronor.

Anmälan senast 25 maj till Lennart Svensson bjarestugan@bjarenet.com
eller 070-8955199 

Vi bjuder på kaffe.

Välkomna!

 

Kampanjer och aktiviteter 2019
På bilden ses årets vägombudsbil som är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud Lennart Svensson
2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Skåne nordväst är Lennart Svensson. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.

 

Studiebesök på Motorbanan Ring Knutstorp 13 november

Onsdagen den 13 november klockan 15.30 gör vi studiebesök på Motorbanan Ring Knutstorp i Kågeröd nordvästra Skåne. Vi får höra om historiken och hur en motorbana sköts. Föranmälan till Kristianhesselmark@gmail.com