M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

Klubb Nordvästra Skåne 

klubb.nordvastraskane@msverige.se

 

Ordförande
Peter Kruse
Lingongatan 16 
267 37 Bjuv
042-812 91, 070-417 62 45
peterkruse85@gmail.com

Kassör - vice ordförande
Marja Mattsson
Kranföraregatan 1
252 67 Helsingborg
076-886 82 10
marja.mattsson@telia.com

Sekreterare - vägombud
Ingmar Nilsson
Osavägen 20
263 71 Jonstorp
070-610 20 20
inilsson@live.se

Internationellt körkort

Kontakta

Christer Österbom
Sadelvägen 17
254 83 Helsingborg
070-467 05 21
lage44rita@gmail.com


Följ oss på Facebook: M Sverige Skåne Nordväst


Aktiviteter 2021


Studiebesök onsdag 27 oktober hos CARESTO ”Drömfabriken”

Leif Tufvesson i Ängelholm förvandlar vilda fantasier till verkliga bilar.

Tid: 27 oktober klockan 17:00
Plats: Rodervägen 14, 26294 Ängelholm – Utvälinge OBS, väg 112 är stängt från Varalövs hållet!
Vi kan vara max 30 personer på studiebesöket och alla deltagare måste vara vaccinerade samt kunna visa upp detta för att skydda CARESTOS vidare verksamhet!
Anmälan senast 24 oktober till Peter Kruse peterkruse85@gmail.com
eller 070-417 62 45.

Vi bjuder på fika.

Info finns också på Facebook!

Välkommen!Öppet-hus-dagen på Tegelbruksskolan i Klippan 9 oktober

Tegelbruksskolan är ett stort gymnasium med bara yrkesförberedande program och fokus på fordon, transport samt bygg- och anläggning. 2019 utsågs Tegelbruksskolan till ”årets transportskola” av TYA (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd).Det var flertalet åkerier som var där och visade upp sig och flera företag från bygg- och anläggningsindustrin. Bl a var Swerock på plats med Sveriges största betongpump som är hela 63 meter hög och har en pumpkapacitet på 160 m3 per timme.

Vi i M Sverige lokalklubb Skåne nordväst träffade många intresserade och informerade om vår verksamhet och allt det trafiksäkerhetsarbete som vi gör.

 

 

På bilden ses utställningsmontern på mässan och vi i lokalklubben tillsammans med Sofia Paulsson från förbundskansliet
Delar av styrelsen i lokalklubb Skåne NV tillsammans med Sofia Paulsson från riksförbundets kansli vid utställningsmontern på mässanElbilsmässa i Ystad 28 augusti och i Lund 18 september2021 

Tillsammans med lokalklubb Skåne SV ställde vi ut på Elbilsmässan i Ystad som gick av stapeln lördag den 28 augusti. Det var den första elbilsmässan som genomfördes i Ystad men planen är att det kommer att bli en årligen återkommande aktivitet. Vi var totalt 28 utställare och mässan besöktes uppskattningsvis av ett par tusen intresserade. 

Mässan invigdes med en uppvisning av elbilen Milburn Electric från 1919 (finns på Autoseum) som körde ett varv runt hela mässområdet.

Några veckor senare var det dags för motsvarande mässa i Lund på NovaLund köpcenter. Precis som i Ystad så samarbetade vi med lokalklubb Skåne Sydväst

Vi hade många bra samtal om oss i M Sverige och flertalet var intresserade och ville veta mer och några blev också medlemmar direkt.

Arrangörerna planerar att nästa års mässor blir 7 och 14 maj 2022

På bilden ses Lennart Andersson, Anita Holmberg och Knut-Arne Nilsson från lokalklubb Skåne Sydväst samt Marja Mattsson från Lokalklubb Skåne NV vid elbilsmässan i Lund
På bilden ses Lennart Andersson, Anita Holmberg och Knut-Arne Nilsson från lokalklubb Skåne Sydväst samt Marja Mattsson från Lokalklubb Skåne NV vid elbilsmässan i Lund
På bilden ses Ingmar Nilson och Peter Kruse från lokalklubb Skåne NV och Anita Holmberg från lokalklubb Skåne SV på elbilsmässan i Ystad
Ingmar Nilson och Peter Kruse från lokalklubb Skåne NV och Anita Holmberg från lokalklubb Skåne SV på elbilsmässan i Ystad
På bilden ses elbilen Milburn Electric från 1919 som invigde elbilsmässan i Ystad
Milburn Electric 1919 som invigde elbilsmässan i Ystad


Vägombudsverksamhet 2021

12 maj var det officiellt startdatum för vägombudsverksamheten inom Riksförbundet M Sverige. Vi är 21 klubbar och avdelningar som bemannar 12 bilar mellan 12 maj och 30 september. Här i M Sverige lokalklubb Skåne Nordväst bemannar vi i klubben årets bil, en Peugeot 3008 21 juli till 30 september och ansvarigt vägombud är Ingmar Nilsson. Som vanligt kommer vi att genomföra vägkvalitetsmätning och bedöma rastplatser här i Skåne läns nordvästra delar samt hela Hallands län. Dessutom ska vi genomföra tre olika trafiksäkerhetsundersökningar - efterlevnad av att stanna vid rött, hastighet vid vägarbeten samt efterlevnad av att inte använda handhållen kommunikationsutrustning (rattsurf).

Om du vill veta mer om oss i M Sverige lokalklubb Skåne Nordväst är du välkommen att kontakta vägombud Ingmar Nilsson, ordförande Peter Kruse eller någon annan i styrelsen (se kontaktuppgifter ovan).

Vid starten av årets vägombudsverksamhet här i Skåne NV träffades alla vi som kör bilen för en genomgång och prova årets M Sverige kläder

På bilden ses vägombud Ingmar Nilsson och årets vägombudsbil - Peugeot 3008
Vägombud Ingmar Nilsson och årets vägombudsbil - Peugeot 3008
Vi som kör vägombudsbilen 2021


Länets bästa rastplats 2020 - Ekerödsrasten

M Sveriges vägombud bedömer rastplatser två gånger per säsong utifrån kriterier som som t ex skötsel, städning, trygghet och trafiksäkerhet samt möjlighet till att göra något mer än att bara ta en fika, till exempel promenadstråk, lekplats för barnen eller dylikt. Skåne läns bästa rastplats 2020 blev återigen Ekerödsrasten och uppsättning av skylten sker i början av säsongen 2021.

 

Årsmötet hölls tisdag 16 mars 2021 klockan 18.00

Från o med 1 januari gäller vårt nya klubbnamn M Sverige lokalklubb Skåne Nordväst