M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

Klubb Nordvästra Skåne 

klubb.nordvastraskane@msverige.se

Ordförande

Lennart Svensson
Möllhultsvägen 41
269 93 Båstad
0431-36 61 86, 070-895 51 99
bjarestugan@bjarenet.com

Vice Ordförande

Peter Kruse
Lingonvägen 16 
267 37 Bjuv
042-812 91, 070-417 62 45
kruse.peter@telia.com

Kassör
Marja Mattsson
Kranföraregatan 1
252 67 Helsingborg
076-886 82 10
marja.mattsson@telia.com

Sekreterare

Ingmar Nilsson
Osavägen 20
263 71 Jonstorp
070-610 20 20
inilsson@live.se

Internationellt körkort

Kontakta

Christer Österbom

Sadelvägen 17
254 83 Helsingborg
070-467 05 21
lage44rita@gmail.com

Tack för din röst!

Nu är valet av ledamöter till Riksförbundet M Sveriges kongress avslutat. De nya kongressledamöterna presenteras på msverige.se i månadsskiftet januari-februari.

Aktiviteter 2020


Årsmötet den 18 mars 2020 är inställt 

Vid eventuella frågor kontakta ordförande Lennart Svensson

 

Studiebesök onsdag 27 maj klockan 15.00 på Bil Gården 

Adress: Vantingevägen 294, Förslöv

Många intressanta veteranbilar t ex hundkojor mer information finns på https://bilgarden-karstorp.se/
Entré 50 kronor.

Anmälan senast 25 maj till Lennart Svensson bjarestugan@bjarenet.com
eller 070-8955199 

Vi bjuder på kaffe.

Välkomna!2019 års vägombudssäsong

På bilden ses årets vägombudsbil som är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud Lennart Svensson
2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Skåne nordväst är Lennart Svensson. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.

 

Studiebesök på Motorbanan Ring Knutstorp 13 november

Onsdagen den 13 november klockan 15.30 gör vi studiebesök på Motorbanan Ring Knutstorp i Kågeröd nordvästra Skåne. Vi får höra om historiken och hur en motorbana sköts. Föranmälan till Kristianhesselmark@gmail.com