M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt.

Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet.

Vi utfärdar internationellt körkort. 

Lokalklubb Östergötland

klubb.ostergotland@msverige.se  

Besök oss på Linköpings Motorstadion

Lokalklubben Östergötland finns i lokaler på Linköpings Motorstadion, en av Europas mest kompletta motoranläggningar med banor för all motorsport och stora möjligheter till övningsytor för bilförare och mc-förare.

Vägbeskrivning: Ta riksväg 35 mot Åtvidaberg, Västervik, höger mot Hackefors från Braskens Bro följ skylt Motorstadion.
GPS adress Lat N 58° 23′ 45″ Lon E 15° 43′ 11″  

Lokalklubb Östergötland
Sviestad 1
585 93 Linköping

Besöksadress:
Linköpings Motorstadion
079-348 64 89 

Ordförande:
Hans Sävenhed
073-539 27 13
hans.savenhed@gmail.com

Vice ordförande: 
Lars Karlsson
070-5852115
loggoland@yahoo.com

Kassör:
Bo Wistrand
070-398 59 84
bo.wistrand@gmail.com  

Sekreterare: 
Sven Milered
070-6164524
sven@milered.se

Ledamot:
Göran Svennar
073-1611826
gsvennar@gmail.com

Övriga frågor

Hänvisas till klubbens telefon 079-348 64 89 eller till Riksförbundet M Sverige, telefon 020-21 11 11. 

Internationellt körkort/Närservice

Behöver du internationellt körkort? Obs! foto krävs. Vi ordnar även medlemsansökan och tillhandahåller kartböcker med mera. Betala gärna med kort.

Postadress: Sviestad 1, 585 93 Linköping
Besöksadress: Linköpings Motorstadion

             

Vid eventuella frågor ring 079-348 64 89 

Frågor om och beställning av internationella körkort:

Bo Wistrand
070-398 59 84

bo.wistrand@gmail.com

Här finns ansökningsblankett för internationellt körkort

Du kan också beställa ditt internationella körkort direkt här

Aktiviteter 2024

 

7 mars: Ordinarie föreningsmöte (årsmöte) 

Plats: Vidingsjö Motionscentrum

 

 

Aktiviteter 2023

16-17 juni: Vätternrundan

Under ledning av Klubb Östergötland deltog fyra klubbar traditionsenligt som funktionärer vid Vätternrundan. Utöver Östergötland var det också klubb Skaraborg, Eskilstuna-Strängnäs och Stockholm.

Det var totalt 16 000 startande cyklister från 69 nationer. Första start i Motala var klockan 19.30 och därefter 50 startande per minut med målsättning att köra Vättern runt – 315 km. M Sveriges funktionärer körde flera skadade till sjukhus, hämtade på sjukhus samt gav transport till cyklister som av olika anledningar tvingades bryta loppet.

M Sveriges funktionärers insats är mycket uppskattad och värdefull för organisationen bakom Vätternrundan.

16-17  juni 2023: Funktionärer från M Sverige på Vätternrundan, från vänster är det Bo Wistrand, klubb Östergötland, Håkan Lindbergh och Jan Björklund Klubb Stockholm.
16-17 juni 2023: Funktionärer från M Sverige på Vätternrundan, från vänster är det Bo Wistrand, klubb Östergötland, Håkan Lindbergh och Jan Björklund Klubb Stockholm.
16-17 juni 2023: Samarbete mellan fyra lokalklubbar, Östergötland, Skaraborg, Stockholm och Eskilstuna-Strängnäs vid Vätternrundan. Foto: Jacqueline Tjällman
16-17 juni 2023: Samarbete mellan fyra lokalklubbar, Östergötland, Skaraborg, Stockholm och Eskilstuna-Strängnäs vid Vätternrundan. Foto: Jacqueline Tjällman9 mars: Årsmötet 

Vid årsmötet beslutades om nya normalstadgar för klubben.

 

1 februari: Medlemsmöte med M Försäkring 

Den 1 februari var klubb Östergötland första klubb eller avdelning att erbjuda medlemmar i sitt geografiska område ett medlemsmöte med fokus på M Försäkring. Mattias Strömqvist, chef M Försäkring informerade om olika försäkringar, gjorde en gedigen genomgång av M Väghjälp och svarade på frågor. 15 intresserade medlemmar kom till mötet där det också erbjöds möjlighet att få offert på försäkringar med exklusiv rabatt om 15 %.

 

februari 2023: Medlemsmöte med M Försäkring. Ofta kan det vara svårt att veta vad som gäller och vad som ingår i en försäkring. Mattias Strömqvist, chef för M Försäkring gav introduktion i ämnet vid medlemsmötet.
1 februari 2023: Medlemsmöte med M Försäkring. Ofta kan det vara svårt att veta vad som gäller och vad som ingår i en försäkring. Mattias Strömqvist, chef för M Försäkring gav introduktion i ämnet vid medlemsmötet.


Aktiviteter 2022

10 mars: Årsmöte

 

7 december: Medlemskväll om Elbilar på Bilbörsen.
I samarbete med Bilbörsen i Linköping bjöd klubb Östergötland in till ett mycket uppskattat medlemsmöte hos Bilbörsen. Huvudtemat för kvällen var elbilar. 

 

2022: Medlemsmöte på Bilbörsen –En mycket intressant rundvandring i bilhallen, verkstaden och i rekondavdelningen där vi fick möjlighet att se en elbil underifrån samtidigt som en tekniker berättade om bilen och dess teknik.
2022: Medlemsmöte på Bilbörsen –En mycket intressant rundvandring i bilhallen, verkstaden och i rekondavdelningen där vi fick möjlighet att se en elbil underifrån samtidigt som en tekniker berättade om bilen och dess teknik.

Mötet inleddes med att de ca 60 närvarande bjöds på en värmande gulaschsoppa och hälsades välkomna av klubbordförande Hans Sävenhed. Hans berättade kort om M Sverige, klubbens verksamhet och kommande medlemsmöte 1 februari med information om M Försäkring.

Därefter hälsades alla välkomna ytterligare en gång av Bilbörsens försäljningschef Victor Farray. Eftersom vi var så många deltagare delades vi upp i tre grupper som turades om att lyssna på intressanta föredrag och få en rundvandring i bilhallen.

Bilbörsen är ett familjeföretag som säljer KIA, Subaru och begagnade bilar. 2019 invigde de sina nya lokaler om ca 6000 kvadratmeter. De har byggt resurseffektivt och använder taket som depå för framför allt nya bilar som ska levereras till kund.

På utsidan finns en ramp med in/utkörning till våning två i bilhallen och fortsättning upp till taket. På taket finns också en modern solpanelsanläggning som vissa perioder på året gör anläggningen självförsörjande på el.

Bilbörsens målsättning är att 2024 ska all nybilsförsäljning vara laddbar (plug-in hybrid eller el-bil). Det är ett framgångsrikt företag som redan har växt ur sina lokaler och kommer från årsskiftet ha ytterligare 3000 kvadratmeter i intilliggande byggnad.

Ett av föredragen höll PPAM, ett lokalt solpanelsföretag, som berättade om solpaneler, tekniken, kostnader och ladda hemma.

Stort tack till alla som kom och stort tack till Bilbörsen som så generöst bjöd in oss och ställde upp med så mycket personal.

 

Medlemsmöte på Bilbörsen: Det var ett mycket intressant medlemsmöte som också gav möjlighet att ställa alla möjliga (och omöjliga) frågor om eldrift och laddning.
Medlemsmöte på Bilbörsen: Det var ett mycket intressant medlemsmöte som också gav möjlighet att ställa alla möjliga (och omöjliga) frågor om eldrift och laddning.

2022: Vätternrundan

Traditionsenligt deltog flera klubbar, under ledning av klubb Östergötland, som funktionärer vid Vätternrundan. Det var klubb Eskilstuna-Strängnäs, Skaraborg och Stockholm som tillsammans med klubb Östergötland hjälpte till att köra skadade cyklister till och från sjukhus.

Vår insats är mycket uppskattad och värdefull för organisationen bakom Vätternrundan som vid funktionärutvärderingen framförde att vi inom M Sverige utförde uppdraget förnämligt.

Aktiviteter 2021

9 mars: Årsmöte

12 maj var det officiellt startdatum för vägombudsverksamheten inom Riksförbundet M Sverige. Vi är 21 klubbar och avdelningar som bemannar 12 bilar mellan 12 maj och 30 september. Här i M Sverige lokalklubb Östergötland bemannar vi i klubben årets bil, en Peugeot 3008 och ansvarigt vägombud är Hans Sävenhed som också är klubbens ordförande. Som vanligt kommer vi att genomföra vägkvalitetsmätning och bedöma rastplatser här i Östergötlands samt delar av Jönköpings län.

Dessutom ska vi genomföra tre olika trafiksäkerhetsundersökningar - efterlevnad av att stanna vid rött, hastighet vid vägarbeten samt efterlevnad av att inte använda handhållen kommunikationsutrustning (rattsurf).

Om du vill veta mer om oss i M Sverige lokalklubb Östergötland är du välkommen att kontakta vägombud/ordförande Hans Sävenhed eller någon annan i styrelsen (se kontaktuppgifter ovan).

2021 Vägombudsverksamhet. En av klubbens förare, Lars Karlsson, och årets vägombudsbil - Peugeot 3008
2021 Vägombudsverksamhet. En av klubbens förare, Lars Karlsson, och årets vägombudsbil - Peugeot 3008
2021: Sven Milered, Lars Karlsson och Hans Sävenhed vid årets vägombudsbil (fotot är taget av Västra Hargs IF)
2021: Sven Milered, Lars Karlsson och Hans Sävenhed vid årets vägombudsbil (fotot är taget av Västra Hargs IF)

19 september var vi i M Sverige lokalklubb Östergötland på Familjerally i Västra Harg utanför Linköping. Där deltog vi med vår Vägombudsbil och delade ut påsar med diverse M-material samt pratade om vår verksamhet och trafiksäkerhet mm.

Rallyt ordnades av två lokala idrottsföreningar Västra Hargs IF och Gammalkils IF och på deras respektive hemsidor finns foton från rallyt där vi även vi finns med.

2020: Vägombud Sven Milered och Susanne Pettersson, ansvarig köpman på Herrbeta som sätter upp skylten "Länets bästa rastplats"
2020: Vägombud Sven Milered och Susanne Pettersson, ansvarig köpman på Herrbeta som sätter upp skylten "Länets bästa rastplats"

Herrbeta ligger längs med E4 norr om Linköping. Rastplatserna bedöms två gånger per säsong utifrån kriterier som som t ex skötsel, städning, trygghet och trafiksäkerhet.

På bilden ses Sven Milered från lokalklubben Östergötland som ska montera upp beviset ihop med Susanne Pettersson som är ansvarig köpman för rastplatsen.

2020: Årets vägombudsbil - en Peugeot 3008
2020: Årets vägombudsbil - en Peugeot 3008

Nu har 2020 års vägombudssäsong startat. Vägombuden och bilarna är oerhört uppskattade inslag på vägarna och uppmärksammas av både medlemmar, andra trafikanter och media runt om i landet. Ansvarigt vägombud här i klubb Östergötland är Hans Sävenhed.

Precis som tidigare år genomförs rastplatsundersökningen och en omfattande mätning av kvaliteten på länets vägar. Dessutom kommer vi att genomföra olika trafiksäkerhetsundersökningar som t ex efterlevnad av att stanna vid stopp och hastighet tung trafik. Årets vägombudsbil är en Peugeot 3008.

Tveka inte att kontakta vägombud eller annan person i lokalstyrelsen om du vill veta mer om vår verksamhet lokalt och regionalt.

2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Östergötland är Hans Sävenhed. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.

2019: Länets bästa rastplats i Östergötland 2018 är Herrbeta, längs med E 4 norr om Linköping. På bilden ses Sven Milered från lokalklubb Östergötland som just monterat skylten på Herrbeta rastplats.
2019: Länets bästa rastplats i Östergötland 2018 är Herrbeta, längs med E 4 norr om Linköping. På bilden ses Sven Milered från lokalklubb Östergötland som just monterat skylten på Herrbeta rastplats.
2019: På bilden ses bl a klubbordförande Hans Sävenhed tillsammans med förtroendevalda från klubb Östergötland, Motorcamping Götaland samt avdelning Västmanland. Dessutom deltog representanter från klubb Skaraborg, klubb Stockholm, klubb Eskilstuna-Strängnäs samt avdelning Jönköping
2019: På bilden ses bl a klubbordförande Hans Sävenhed tillsammans med förtroendevalda från klubb Östergötland, Motorcamping Götaland samt avdelning Västmanland. Dessutom deltog representanter från klubb Skaraborg, klubb Stockholm, klubb Eskilstuna-Strängnäs samt avdelning Jönköping

För 24:e gången deltog representanter från M Sveriges lokalklubbar som funktionärer på Vätternrundan. En av de viktigaste uppgifterna för M Sverige är att med hjälp av vägombudsbilarana och inhyrda bilar erbjuda de som av någon anledning hamnar på sjukhus transport därifrån och vid enklare skador också till sjukhuset. Det är en service som är mycket uppskattad och om upplevelsen av Vätternrundan inte blev som deltagaren hade tänkt sig kanske den här hjälpen gjorde upplevelsen lite ljusare.

I samband med Vätternrundan arrangerades en seminariedag av Vätternrundans ledning med deltagare från bl. a Trafikverket, VTI, Folksam, Motala kommun, politiker från riksdagens trafikutskott och socialutskott samt Motala AIF Cykelklubb och Riksförbundet M Sverige.

Där presenterades ett samverkansprojekt mellan MAIF CK och lokalklubben i Östergötland där syftet är bättre samverkan (förståelse) cyklister/bilister samt ökad respekt och hänsyn till varandra i trafiken.


Integritetspolicy

För att kunna erbjuda produkter och tjänster och i övrigt bedriva vår verksamhet behöver vi, lokalklubb M Sverige Östergötland, behandla dina personuppgifter och detta gör vi i enlighet med gällande lagstiftning samt med största möjliga hänsyn till din personliga integritet. Läs policyn här