M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt.

Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet.

Vi utfärdar internationellt körkort. 

Lokalklubb Östergötland

klubb.ostergotland@msverige.se  

Besök oss på Linköpings Motorstadion

Lokalklubben Östergötland finns i lokaler på Linköpings Motorstadion, en av Europas mest kompletta motoranläggningar med banor för all motorsport och stora möjligheter till övningsytor för bilförare och mc-förare.

Vägbeskrivning: Ta riksväg 35 mot Åtvidaberg, Västervik, höger mot Hackefors från Braskens Bro följ skylt Motorstadion.
GPS adress Lat N 58° 23′ 45″ Lon E 15° 43′ 11″  

Lokalklubb Östergötland
Sviestad 1
585 93 Linköping

Besöksadress:
Linköpings Motorstadion
079-348 64 89 

Ordförande:
Hans Sävenhed
073-539 27 13
hans.savenhed@gmail.com

Vice ordförande: 
Owe Nilsson
070-310 64 98
owe.nilsson771@gmail.com

Kassör:
Bo Wistrand
070-398 59 84
bo.wistrand@gmail.com  

Sekreterare: 
Sven Milered
070-6164524
sven@milered.se

Ledamot:
Lars Karlsson
070-5852115

Internationellt körkort/Närservice

Behöver du internationellt körkort? Obs! foto krävs. Vi ordnar även medlemsansökan och tillhandahåller kartböcker med mera. Betala gärna med kort.

Postadress: Sviestad 1, 585 93 Linköping
Besöksadress: Linköpings Motorstadion
Öppet: Under rådande omständigheter är kontoret tills vidare stängt.
             Vid eventuella frågor ring 079-348 64 89 

Frågor om och beställning av internationella körkort:

Bo Wistrand
070-398 59 84

bo.wistrand@gmail.com

Här finns ansökningsblankett för internationellt körkort

Du kan också beställa ditt internationella körkort direkt här

Övriga frågor

Hänvisas till klubbens telefon 079-348 64 89 eller till Riksförbundet M Sverige, telefon 020-21 11 11. 

Aktiviteter 2022

Medlemskväll om Elbilar på Bilbörsen onsdag 7 december

Vi får en rundvandring i Bilbörsens lokaler och föreläsning om elbilar, solceller och framtid
Bilbörsen bjuder på tilltugg samt kaffe och kaka
Tid: Onsdag 7 december klockan 17:30 – 19:30
Plats: Tjälvegatan 2, Linköping
Anmälan senast 27 november till hans.savenhed@gmail.com eller 073-5392713
Välkommen!

 

Vätternrundan 2022

Traditionsenligt deltog flera klubbar, under ledning av klubb Östergötland, som funktionärer vid Vätternrundan. Det var klubb Eskilstuna-Strängnäs, Skaraborg och Stockholm som tillsammans med klubb Östergötland hjälpte till att köra skadade cyklister till och från sjukhus.

Vår insats är mycket uppskattad och värdefull för organisationen bakom Vätternrundan som vid funktionärutvärderingen framförde att vi inom M Sverige utförde uppdraget förnämligt.

 

Årsmötet avhölls 10 mars.

 

På bilden ses funktionärer från tre klubbar
Funktionärer från 3 klubbar

 

Aktiviteter 2021

Årsmötet hölls tisdag 9 mars 2021 klockan 19.00.


Vägombudsverksamhet 2021

12 maj var det officiellt startdatum för vägombudsverksamheten inom Riksförbundet M Sverige. Vi är 21 klubbar och avdelningar som bemannar 12 bilar mellan 12 maj och 30 september. Här i M Sverige lokalklubb Östergötland bemannar vi i klubben årets bil, en Peugeot 3008 och ansvarigt vägombud är Hans Sävenhed som också är klubbens ordförande. Som vanligt kommer vi att genomföra vägkvalitetsmätning och bedöma rastplatser här i Östergötlands samt delar av Jönköpings län. Dessutom ska vi genomföra tre olika trafiksäkerhetsundersökningar - efterlevnad av att stanna vid rött, hastighet vid vägarbeten samt efterlevnad av att inte använda handhållen kommunikationsutrustning (rattsurf).

Om du vill veta mer om oss i M Sverige lokalklubb Östergötland är du välkommen att kontakta vägombud/ordförande Hans Sävenhed eller någon annan i styrelsen (se kontaktuppgifter ovan).

 

På bilden ses en av klubbens förare, Lars Karlsson, och årets vägombudsbil - Peugeot 3008
En av klubbens förare, Lars Karlsson, och årets vägombudsbil - Peugeot 3008


Familjerally i Västra Harg

19 september var vi i M Sverige lokalklubb Östergötland på Familjerally i Västra Harg utanför Linköping. Där deltog vi med vår Vägombudsbil och delade ut påsar med diverse M-material samt pratade om vår verksamhet och trafiksäkerhet mm.

Rallyt ordnades av två lokala idrottsföreningar Västra Hargs IF och Gammalkils IF och på deras respektive hemsidor finns foton från rallyt där vi även vi finns med.

 

På bilden ses Sven Milered, Lars Karlsson och Hans Sävenhed vid årets vägombudsbil
Sven Milered, Lars Karlsson och Hans Sävenhed vid årets vägombudsbil (fotot är taget av Västra Hargs IF)

 

Länets Bästa Rastplats Östergötland 2020 - Herrbeta

Herrbeta ligger längs med E4 norr om Linköping. Rastplatserna bedöms två gånger per säsong utifrån kriterier som som t ex skötsel, städning, trygghet och trafiksäkerhet.

På bilden ses Sven Milered från lokalklubben Östergötland som ska montera upp beviset ihop med Susanne Pettersson som är ansvarig köpman för rastplatsen.

Foto: Roland Johansson

På bilden ses  vägombud Sven Milered och Susanne Pettersson, ansvarig köpman på Herrbeta som sätter upp skylten "Länets bästa rastplats"
Vägombud Sven Milered och Susanne Pettersson, ansvarig köpman på Herrbeta som sätter upp skylten "Länets bästa rastplats"

Vägombudssäsong 2020

Nu har 2020 års vägombudssäsong startat. Vägombuden och bilarna är oerhört uppskattade inslag på vägarna och uppmärksammas av både medlemmar, andra trafikanter och media runt om i landet. Ansvarigt vägombud här i klubb Östergötland är Hans Sävenhed.
Precis som tidigare år genomförs rastplatsundersökningen och en omfattande mätning av kvaliteten på länets vägar. Dessutom kommer vi att genomföra olika trafiksäkerhetsundersökningar som t ex efterlevnad av att stanna vid stopp och hastighet tung trafik. Årets vägombudsbil är en Peugeot 3008.

Tveka inte att kontakta vägombud eller annan person i lokalstyrelsen om du vill veta mer om vår verksamhet lokalt och regionalt.

På bilden ses årets vägombudsbil - en Peugeot 3008 Årets vägombudsbil - en Peugeot 3008

 

2019 års vägombudssäsong

På bilden ses årets vägombudsbil som är en Mitsubishi Outlander laddhybrid med klubb Östergötlands huvudvägombud Hans Sävenhed. 2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Östergötland är Hans Sävenhed. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.
På bilden ses Sven Milered från lokalklubb Östergötland som har monterat skylten på Herrbeta rastplats som utsågs till länets (Östergötlands) bästa rastplats 2018. Länets bästa rastplats i Östergötland 2018 är Herrbeta, längs med E 4 norr om Linköping. På bilden ses Sven Milered från lokalklubb Östergötland som just monterat skylten på Herrbeta rastplats.

Lokalklubben i Östergötland deltog för 24:e gången som funktionärer på Vätternrundan

För 24:e gången deltog representanter från M Sveriges lokalklubbar som funktionärer på Vätternrundan. En av de viktigaste uppgifterna för M Sverige är att med hjälp av vägombudsbilarana och inhyrda bilar erbjuda de som av någon anledning hamnar på sjukhus transport därifrån och vid enklare skador också till sjukhuset. Det är en service som är mycket uppskattad och om upplevelsen av Vätternrundan inte blev som deltagaren hade tänkt sig kanske den här hjälpen gjorde upplevelsen lite ljusare.

I samband med Vätternrundan arrangerades en seminariedag av Vätternrundans ledning med deltagare från bl. a Trafikverket, VTI, Folksam, Motala kommun, politiker från riksdagens trafikutskott och socialutskott samt Motala AIF Cykelklubb och Riksförbundet M Sverige. Där presenterades ett samverkansprojekt mellan MAIF CK och lokalklubben i Östergötland där syftet är bättre samverkan (förståelse) cyklister/bilister samt ökad respekt och hänsyn till varandra i trafiken.

På bilden ses bl a klubbordförande Hans Sävenhed tillsammans med förtroendevalda från klubb Östergötland, Motorcamping Götaland samt avdelning Västmanland. Dessutom deltog representanter från klubb Skaraborg, klubb Stockholm, klubb Eskilstuna-Strängnäs samt avdelning Jönköping