M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt.

Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet.

Vi utfärdar internationellt körkort.

Klubb Norrbotten

klubb.norrbotten@msverige.se

Ordförande: Agneta Eklund
070-692 67 34
agnetaeklundtvaran@gmail.com

Vice ordförande: Sune Alalehto
070-669 00 76
sune.ledhuset@gmail.com

Sekreterare: Lars Öystilä
072-208 79 04
lars.oystila@lulea.se

Kassör: Anton Jonsson
070-360 87 41
jonssontvaran@gmail.com

Internationellt körkort

Beställ internationellt körkort på hemmaplan. Vi hjälper dig så fort vi kan. Ring och boka tid före.

Kontakta  

Margaretha Olofsson
Köpmangatan 52 D
972 34 Luleå
070-671 59 88
olofsson.margaretha@gmail.com

Agneta Eklund
Tvärån 703
942 93 Älvsbyn
070-692 67 34
agnetaeklundtvaran@gmail.com

 

 

Här finns ansökningsblankett för internationellt körkort

Du kan också beställa ditt internationella körkort direkt här

 

Aktiviteter 2022

Årsmöte onsdag 12 oktober 2022
Tid: onsdag 12 oktober klockan 18.00
Plats: Zoom
Anmäl dig senast 2022-10-09 till agnetaeklundtvaran@gmail.com eller 070–6926734
(länk till mötet skickas ut några dagar före mötet)
Välkommen!

 

Nolia-mässan i Piteå 6-10 augusti

Kom och träffa oss i vår monter på mässan!

Vänliga hälsningar
STYRELSEN

Aktiviteter 2021

Årsmötet hölls onsdag 31 mars klockan 18.00

Vägombudsverksamhet 2021

12 maj var det officiellt startdatum för vägombudsverksamheten inom Riksförbundet M Sverige. Vi är 21 klubbar och avdelningar som bemannar 12 bilar mellan 12 maj och 30 september. Här i Norrbotten bemannar vi i klubben årets bil, en Peugeot 3008 och ansvarigt vägombud är Wolfgang Mäkitalo. Som vanligt kommer vi att genomföra vägkvalitetsmätning och bedöma rastplatser här i Norrbotten. Dessutom ska vi genomföra tre olika trafiksäkerhetsundersökningar - efterlevnad av att stanna vid rött, hastighet vid vägarbeten samt efterlevnad av att inte använda handhållen kommunikationsutrustning (rattsurf).

Om du vill veta mer om oss i M Sverige lokalklubb Norrbottens län är du välkommen att kontakta vägombud Wolfgang Mäkitalo, ordförande Agneta Eklund eller någon annan i styrelsen (se kontaktuppgifter ovan).

På bilden ses årets vägombudsbil - Peugeot 3008 - här vid Riksgränsen
Årets vägombudsbil - Peugeot 3008 - här vid Riksgränsen


Vägombudssäsong 2020

Nu har 2020 års vägombudssäsong startat. Vägombuden och bilarna är oerhört uppskattade inslag på vägarna och uppmärksammas av både medlemmar, andra trafikanter och media runt om i landet. Ansvarigt vägombud här i klubb Luleå är Sune Alalehto.
Precis som tidigare år genomförs rastplatsundersökningen och en omfattande mätning av kvaliteten på vägarna här i Norrbottens län. Dessutom kommer vi att genomföra olika trafiksäkerhetsundersökningar som t ex efterlevnad av att stanna vid stopp och hastighet tung trafik. Årets vägombudsbil är en Peugeot 3008.

Tveka inte att kontakta vägombud eller annan person i lokalstyrelsen om du vill veta mer om vår verksamhet lokalt och regionalt.

På bilden ses vägombud Sune Alalehto och årets vägombudsbil - en Peugeot 3008
Vägombud Sune Alalehto och årets vägombudsbil - en Peugeot 3008
På bilden ses körning över Spegeldammen i Vuollerim
Körning över Spegeldammen i Vuollerim


Aktiviteter 2019

 

2019 års vägombudssäsong

På bilden ses årets vägombudsbil som är en Mitsubishi Outlander laddhybrid. 2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Luleå är Sune Alalehto. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.
På bilden ses vägombud Sune Alalehto samtala med entreprenör och rastplatsansvarige Hans-Göran Ootinen på Kattilakoski rastplats vid säsongens första rastplatsinspektion. Vägombud Sune Alalehto samtalar med entreprenör och rastplatsansvarige Hans-Göran Ootinen på Kattilakoski rastplats vid säsongens första rastplatsinspektion.