M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt.

Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

Klubb Katrineholm-Flen-Vingåker

klubb.katrineholm@msverige.se

Starrvägen 14
641 49 Katrineholm

13 juni 2024 är sista dagen som vi håller öppet i lokalen på Starrvägen. Vid eventuella frågor kontakta ordförande Gerd Larsson

 

 

Ordförande:
Gerd Larsson
Vik Östergård 1
643 93 Vingåker
0151-100 57  070-378 74 71
gaddans@live.se

Kassör: Gustav Johansson 
Lagerlundavägen 8 A
640 23 Valla
070-536 06 80
gustavjohansson0312@gmail.com

Sekreterare:
Ingemar Larsson
Vik Östergård 1
643 93 Vingåker
0151-100 57,070-9559860

Revisor:
Gösta Andersson
Källmogatan 15
641 52 Katrineholm
070-6468608
gostaandersson16@gmail.com

 

Delar av styrelsen för lokalklubb Katrineholm Flen Vingåker vid möte 24 februari, från vänster, Gustav Johansson kassör, Gösta Andersson ordförande och Gerd Larsson, sekreterare (valdes till ordförande vid föreningsmötet 21 mars). Foto: Sofia Paulsson
Delar av styrelsen för lokalklubb Katrineholm Flen Vingåker vid möte 24 februari 2024 från vänster, Gustav Johansson kassör, Gösta Andersson ordförande och Gerd Larsson, sekreterare (valdes till ordförande vid föreningsmötet 21 mars). Foto: Sofia Paulsson

Internationellt körkort/Närservice

Behöver du internationellt körkort? Vi säljer M Sveriges kartböcker. Förutom M Sveriges broschyrer och information finns även information från NTF och Trafikverket vad det gäller trafik- och miljöfrågor mm. Dessutom kan vi hjälpa dig med övriga medlemsärenden.    

Öppettider Internationellt körkort

Lokalen på Starrvägen är bemannad och håller öppet torsdagar klockan 17.00-19.00.

13 juni 2024 är sista datumet som vi håller öppet på Starrvägen. Vid eventuella frågor kontakta ordförande Gerd Larsson. 

 

Kontakta  
Gerd Larsson
Vik Östergård 1
643 93 Vingåker
0151-100 57, 070-378 74 71
gaddans@live.se

   

Här finns ansökningsblankett för internationellt körkort.

Du kan också beställa ditt internationella körkort här


Aktiviteter 2024

Hastighetsmätning i Läppe

Läppe är en tätort vid Hjälmaren i Vingåkers kommun. Det finns en hel del boende, affärsverksamhet och tät bebyggelse samt en vacker campingplats med mycket besökare under sommarmånaderna. "Garaget" som har lokal för sammankomster och pubkvällar kontaktade  klubben på grund av höga hastigheter på väg 214 där hastighetsbegränsningen är 40 km/h. Klubben har gjort flera mätningar under vecka 18-20 2024 och kan konstatera att det är få bilister som respekterar hastighetsgränsen. Vid ett mättillfälle körde 85 % för fort.

Vid en trygghetsvandring i april 2019 påtalade boende brister i trafiksäkerhet och för höga hastigheter. Trafikverket anser dock att det är "för lite" trafik för att vidta åtgärder.

Trafikverket, Vingåkers kommun och Polisen har fått resultaten av mätningarna så nu hoppas vi i klubben och boende i Läppe att det vidtas åtgärder.

 

11 maj: Motordag vid Viala hembygdsgård 

Delar av styrelsen hjälpte till med parkeringsplatsen på Viala henbygdsgård under årets motordag. Det var cirka 100 fordon som rörde sig i och omkring området. Till exempel traktorer, mopeder samt gamla och även lite exklusiva bilmodeller. Till detta så fanns det också en del växter och hemslöjd av flera olika slag tillförsäljning.

Vi i styrelsen stod på parkeringen och pratade med besökarna och delade ut viltremsor och hade många bra samtal om trafiksäkerhet.

Det var en jättebra dag med fina kontakter och mycket sevärt.

11 maj 2024: Deltagande på motordag vid Viala hembygdsgård,  Ingemar Larsson delade bland annat ut viltremsor. Foto: Gerd Larsson
11 maj 2024: Deltagande på motordag vid Viala hembygdsgård, Ingemar Larsson delade bland annat ut viltremsor. Foto: Gerd Larsson

21 mars: Ordinarie föreningsmöte (årsmöte)  

Årsmötet hölls i Läppe vid Hjälmarens strand. Det anrika bussgaraget var träffpunkt med mycket minnen för många. Till ordförande valdes Gerd Larsson, sekreterare Ingemar Larsson och kassör Gustav Johansson. Vi hoppas nu på ett bra verksamhetsår inom klubben med många härliga möten med personer.
Plats: Bussgaraget i Läppe, nära Läppe hamn

24 februari: Medlemsmöte i Baggetorps bygdegård

Vi i klubbstyrelsen bjöd in till ett medlemsmöte för att lyssna in vad medlemmarna tycker är viktigt och så gästades vi av Sofia Paulsson från Riksförbundet som berättade om Riksförbundet och vad som är aktuellt. Till mötet kom också delar av styrelsen från klubb Eskilstuna-Strängnäs. Eftersom vi har våra respektive klubbar i ett ganska litet geografiskt område enades vi om att utveckla samarbetet oss emellan. Medlemsträffen avslutades med kaffe och smörgås och trevliga samtal.
Plats: Baggetorps Bygdegård Katrineholm

24 februari 2024: Medlemsmötet avslutades med kaffe och smörgås. Och trevliga samtal! Foto: Sofia Paulsson
24 februari 2024: Medlemsmötet avslutades med kaffe och smörgås. Och trevliga samtal! Foto: Sofia Paulsson

 

Aktiviteter 2023

 

Oktober: Mätning av användning av handhållen mobil

Under vecka 41 och 42 var vi i klubben i Katrineholm, Flen och Vingåker och räknade hur många förare det är som använder handhållen mobiltelefon. Av 1568 fordonsförare var det 96 (6,1 %) som använde handhållen mobil. Det borde vara 0 men det är ändå ett mycket bättre resultat jämfört med tidigare mätningar vi har gjort. Under tiden vi observerade hade vi många bra samtal och många positiva kommentarer där medtrafikanter tycker det är bra att vi genomför mätningar och undersökningar.

 

September: Mätning användning av cykelhjälm

Årligt återkommande för oss i klubben är att på uppdrag av Katrineholms kommun räkna hur många det är som använder cykelhjälm. Vi var ute under v 39 och ”räknade” på åtta olika platser i centrala Katrineholm. Av alla de som vi räknade var det ca 30 % som använder cykelhjälm.

 

Sommaren 2023: Bilträffar i Hälleforsnäs, Flen.  Delar av styrelsen i klubben besökte några av träffarna under sommaren 2023. Överlag var det trevlig stämning och fina nostalgiska bilar. Det var ett mycket bra tillfälle att träffa besökare som var intresserade av oss i M Sverige.
Sommaren 2023: Bilträffar i Hälleforsnäs, Flen.  Delar av styrelsen i klubben besökte några av träffarna under sommaren 2023. Överlag var det trevlig stämning och fina nostalgiska bilar. Det var ett mycket bra tillfälle att träffa besökare som var intresserade av oss i M Sverige.

23 mars 2023: Årsmöte

Aktiviteter 2022

28 april: Årsmöte


Aktiviteter 2021

11 mars: Årsmöte 

2021: Lokal trafiksäkerhetsundersökning på uppdrag av Katrineholms kommun

Vi i lokalklubben har sedan många år ett samarbete med Katrineholms kommun. På deras uppdrag undersöker vi hur många av cyklisterna inom stadsgränsen som använder cykelhjälm. Under vecka 39 genomförde vi höstens mätning och årets resultat är att 31 % av cyklisterna använder hjälm. Det är fortfarande en mycket låg siffra men det är en ökning mot tidigare mätningar.

Hösten 2019 var det 27 % och knappt 13 % 2017. I sammanhanget noterade vi också att många cyklister använder telefonen samtidigt som de cyklar. Vi observerade samtidigt att ingen trafikant som färdades på elsparkcykel använde hjälm.

12 maj var det officiellt startdatum för vägombudsverksamheten inom Riksförbundet M Sverige. Vi är 21 klubbar och avdelningar som bemannar 12 bilar mellan 12 maj och 30 september. Här i M Sverige lokalklubb Katrineholm-Flen-Vingåker bemannas årets bil, en Peugeot 3008 av ansvarigt vägombud Gösta Andersson. Som vanligt genomför vi vägkvalitetsmätning. Dessutom ska vi genomföra tre olika trafiksäkerhetsundersökningar - efterlevnad av att stanna vid rött, hastighet vid vägarbeten samt efterlevnad av att inte använda handhållen kommunikationsutrustning (rattsurf).


Om du vill veta mer om oss i M Sverigelokalklubb Katrineholm-Flen-Vingåker är du välkommen att kontakta ordförande Gösta Andersson eller någon annan i styrelsen (kontaktuppgifter ovan).

Vi i lokalklubb Katrineholm – Flen – Vingåker har sedan flera år tillbaka ett samarbete med Katrineholms kommun där vi bl. a genom för en räkning av hur stor andel av alla cyklister som använder cykelhjälm. Efter den undersökning som vi har genomfört nu på hösten 2019 kan vi konstatera att det är 27 % av alla cyklister som använder cykelhjälm jämfört med knappt 13 % 2017.


Integritetspolicy

För att kunna erbjuda produkter och tjänster och i övrigt bedriva vår verksamhet behöver vi, lokalklubb M Sverige Katrineholm-Flen-Vingåker, behandla dina personuppgifter och detta gör vi i enlighet med gällande lagstiftning samt med största möjliga hänsyn till din personliga integritet. Läs policyn här