M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

Klubb Katrineholm-Flen-Vingåker

klubb.katrineholm@msverige.se

Starrvägen 14
641 49 Katrineholm


Öppettider

På grund av pandemin kommer kontoret tills vidare att vara stängt.

Kontakta sekreterare Gerd Larsson om det gäller Internationellt körkort eller om du vill veta mer om oss i lokalklubb Katrineholm-Flen-Vingåker 


Ordförande
Gösta Andersson
Källmogatan 15
64152Katrineholm
070-6468608
gostaandersson16@gmail.com


Kassör
Gustav Johansson 
Lagerlundavägen 8 A
640 23 Valla
070-536 06 80
gustavjohansson0312@gmail.com


Sekreterare
Gerd Larsson
Vik Östergård 1
643 93 Vingåker
0151-100 57  070-378 74 71
gaddans@live.se

Internationellt körkort/Närservice

Behöver du Internationellt körkort? Vi säljer alla M Sveriges kartböcker, och övriga resehandböcker. Förutom M Sveriges broschyrer och information finns även NTF:s och Trafikverkets vad det gäller trafik- och miljöfrågor mm. Dessutom kan vi hjälpa dig med övriga medlemsärenden.    

Kontakta  
Gerd Larsson
Vik Östergård 1
643 93 Vingåker
0151-100 57, 070-378 74 71
gaddans@live.se

   

Du kan även beställa ditt internationella körkort direkt här

Här finns ansökningsblankett för internationellt körkort.Aktiviteter 2021

Årsmöte torsdag 11 mars 2021 kl.18.00

Plats: Lokalen på Starrvägen 14 i Katrineholm.

Med anledning av rådande omständigheter kan mötet komma att avhållas digitalt eller som telefonmöte.

Anmäl till Gerd Larsson 070-378 74 71 eller gaddans@live.se senast 4 mars.Nyheter

Vi i loklalklubb Katrineholm – Flen – Vingåker har sedan flera år tillbaka ett samarbete med Katrineholms kommun där vi bl. a genom för en räkning av hur stor andel av alla cyklister som använder cykelhjälm. Efter den undersökning som vi har genomfört nu på hösten 2019 kan vi se att det är 27 % av alla cyklister som använder cykelhjälm jämfört med knappt 13 % 2017.