M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

Klubb Katrineholm-Flen-Vingåker

klubb.katrineholm@msverige.se

Starrvägen 14
641 49 Katrineholm


Öppettider

På grund av pandemin kommer kontoret tills vidare att vara stängt.

Kontakta sekreterare Gerd Larsson om det gäller Internationellt körkort eller om du vill veta mer om oss i lokalklubb Katrineholm-Flen-Vingåker 


Ordförande
Gösta Andersson
Källmogatan 15
64152Katrineholm
070-6468608
gostaandersson16@gmail.com


Kassör
Gustav Johansson 
Lagerlundavägen 8 A
640 23 Valla
070-536 06 80
gustavjohansson0312@gmail.com


Sekreterare
Gerd Larsson
Vik Östergård 1
643 93 Vingåker
0151-100 57  070-378 74 71
gaddans@live.se

Internationellt körkort/Närservice

Behöver du Internationellt körkort? Vi säljer alla M Sveriges kartböcker, och övriga resehandböcker. Förutom M Sveriges broschyrer och information finns även NTF:s och Trafikverkets vad det gäller trafik- och miljöfrågor mm. Dessutom kan vi hjälpa dig med övriga medlemsärenden.    

Kontakta  
Gerd Larsson
Vik Östergård 1
643 93 Vingåker
0151-100 57, 070-378 74 71
gaddans@live.se

   

Här finns ansökningsblankett för internationellt körkort.

Du kan också beställa ditt internationella körkort härAktiviteter 2021

Årsmötet hölls torsdag 11 mars 2021Vägombudsverksamhet 2021

12 maj var det officiellt startdatum för vägombudsverksamheten inom Riksförbundet M Sverige. Vi är 21 klubbar och avdelningar som bemannar 12 bilar mellan 12 maj och 30 september. Här i M Sverige lokalklubb Katrineholm-Flen-Vingåker bemannas årets bil, en Peugeot 3008 av ansvarigt vägombud Gösta Andersson. Som vanligt genomför vi vägkvalitetsmätning. Dessutom ska vi genomföra tre olika trafiksäkerhetsundersökningar - efterlevnad av att stanna vid rött, hastighet vid vägarbeten samt efterlevnad av att inte använda handhållen kommunikationsutrustning (rattsurf).


Om du vill veta mer om oss i M Sverigelokalklubb Katrineholm-Flen-Vingåker är du välkommen att kontakta ordförande Gösta Andersson eller någon annan i styrelsen (kontaktuppgifter ovan).

 

 

På bilden ses vägombud Gösta Andersson tillsammans med Gustav Johansson och årets vägombudsbil - Peugeot 3008
Vägombud Gösta Andersson tillsammans med Gustav Johansson och årets vägombudsbil - Peugeot 3008


Nyheter

Vi i lokalklubb Katrineholm – Flen – Vingåker har sedan flera år tillbaka ett samarbete med Katrineholms kommun där vi bl. a genom för en räkning av hur stor andel av alla cyklister som använder cykelhjälm. Efter den undersökning som vi har genomfört nu på hösten 2019 kan vi se att det är 27 % av alla cyklister som använder cykelhjälm jämfört med knappt 13 % 2017.