M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt.

Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

Klubb Katrineholm-Flen-Vingåker

klubb.katrineholm@msverige.se

Starrvägen 14
641 49 Katrineholm


Öppettider Internationellt körkort

Lokalen på Starrvägen är bemannad och håller öppet torsdagar klockan 17.00-19.00.

OBS! Under juli är kontoret stängt. Kontakta sekreterare Gerd Larsson vid frågor om IKK.

 

Ordförande: Gösta Andersson
Källmogatan 15
641 52 Katrineholm
070-6468608
gostaandersson16@gmail.com


Kassör:
Gustav Johansson 
Lagerlundavägen 8 A
640 23 Valla
070-536 06 80
gustavjohansson0312@gmail.com


Sekreterare:
Gerd Larsson
Vik Östergård 1
643 93 Vingåker
0151-100 57  070-378 74 71
gaddans@live.se

Gustav Johansson
070-536 06 80

Gösta Andersson
070-646 86 08

Internationellt körkort/Närservice

Behöver du internationellt körkort? Vi säljer M Sveriges kartböcker. Förutom M Sveriges broschyrer och information finns även information från NTF och Trafikverket vad det gäller trafik- och miljöfrågor mm. Dessutom kan vi hjälpa dig med övriga medlemsärenden.    

Kontakta  
Gerd Larsson
Vik Östergård 1
643 93 Vingåker
0151-100 57, 070-378 74 71
gaddans@live.se

   

Här finns ansökningsblankett för internationellt körkort.

Du kan också beställa ditt internationella körkort här

Aktiviteter 2023

Årsmötet hölls torsdag 23 mars

 

 

Aktiviteter 2022

Årsmötet hölls 28 april


Aktiviteter 2021

Årsmötet hölls 11 mars

2021: Lokal trafiksäkerhetsundersökning på uppdrag av Katrineholms kommun

Vi i lokalklubben har sedan många år ett samarbete med Katrineholms kommun. På deras uppdrag undersöker vi hur många av cyklisterna inom stadsgränsen som använder cykelhjälm. Under vecka 39 genomförde vi höstens mätning och årets resultat är att 31 % av cyklisterna använder hjälm. Det är fortfarande en mycket låg siffra men det är en ökning mot tidigare mätningar.

Hösten 2019 var det 27 % och knappt 13 % 2017. I sammanhanget noterade vi också att många cyklister använder telefonen samtidigt som de cyklar. Vi observerade samtidigt att ingen trafikant som färdades på elsparkcykel använde hjälm.

2021: Vägombud Gösta Andersson tillsammans med Gustav Johansson och årets vägombudsbil - Peugeot 3008
2021: Vägombud Gösta Andersson tillsammans med Gustav Johansson och årets vägombudsbil - Peugeot 3008

12 maj var det officiellt startdatum för vägombudsverksamheten inom Riksförbundet M Sverige. Vi är 21 klubbar och avdelningar som bemannar 12 bilar mellan 12 maj och 30 september. Här i M Sverige lokalklubb Katrineholm-Flen-Vingåker bemannas årets bil, en Peugeot 3008 av ansvarigt vägombud Gösta Andersson. Som vanligt genomför vi vägkvalitetsmätning. Dessutom ska vi genomföra tre olika trafiksäkerhetsundersökningar - efterlevnad av att stanna vid rött, hastighet vid vägarbeten samt efterlevnad av att inte använda handhållen kommunikationsutrustning (rattsurf).


Om du vill veta mer om oss i M Sverigelokalklubb Katrineholm-Flen-Vingåker är du välkommen att kontakta ordförande Gösta Andersson eller någon annan i styrelsen (kontaktuppgifter ovan).

Vi i lokalklubb Katrineholm – Flen – Vingåker har sedan flera år tillbaka ett samarbete med Katrineholms kommun där vi bl. a genom för en räkning av hur stor andel av alla cyklister som använder cykelhjälm. Efter den undersökning som vi har genomfört nu på hösten 2019 kan vi konstatera att det är 27 % av alla cyklister som använder cykelhjälm jämfört med knappt 13 % 2017.


Integritetspolicy

För att kunna erbjuda produkter och tjänster och i övrigt bedriva vår verksamhet behöver vi, lokalklubb M Sverige Katrineholm-Flen-Vingåker, behandla dina personuppgifter och detta gör vi i enlighet med gällande lagstiftning samt med största möjliga hänsyn till din personliga integritet. Läs policyn här