M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

Tack för din röst!

Nu är valet av ledamöter till Riksförbundet M Sveriges kongress avslutat. De nya kongressledamöterna presenteras på msverige.se i månadsskiftet januari-februari.

Aktiviteter

Årsmöte tisdag 19 mars 2020 klockan 18.00

Plats: Starrvägen 14, Katrineholm

Välkomna att delta, vi bjuder på kaffe och smörgås.

Anmälan senast 9 mars till:

Eija Lauronen tel: 070-580 19 46 eller Gustav Johansson tel: 070-536 06 80

Nyheter

Vi i loklalklubb Katrineholm – Flen – Vingåker har sedan flera år tillbaka ett samarbete med Katrineholms kommun där vi bl. a genom för en räkning av hur stor andel av alla cyklister som använder cykelhjälm. Efter den undersökning som vi har genomfört nu på hösten 2019 kan vi se att det är 27 % av alla cyklister som använder cykelhjälm jämfört med knappt 13 % 2017.

Internationellt körkort/Närservice

Behöver du Internationellt körkort? Vi säljer alla M Sveriges kartböcker, och övriga resehandböcker. Förutom M Sveriges broschyrer och information finns även NTF:s och Trafikverkets vad det gäller trafik- och miljöfrågor mm. Dessutom kan vi hjälpa dig med övriga medlemsärenden.

Kontakta

Eija Lauronen

Väsbytorp
641 98 Björkvik
Tfn: 070-5801946
E-post: eija.lauronen@live.se

Gerd Larsson

Vik Östergård 1
643 93 Vingåker
Tfn 0151-10057, 070-3787471

Du kan även beställa ditt internationella körkort direkt här

Här finns ansökningsblankett för internationellt körkort.

Klubb Katrineholm-Flen-Vingåker

Klubbens e-post: klubb.katrineholm@msverige.se

Klubblokal

Eriksbergsvägen 9, ingång från Malmgatan, (t o m 30 november)
Katrineholm

Ny adress från 2019-12-01
Starrvägen 14
641 49 Katrineholm

Öppettider

Torsdagar kl. 17.00–19.00.

Ordförande

Eija Lauronen

Väsbytorp
641 98 Björkvik
Tfn: 070-5801946
E-post: eija.lauronen@live.se

Kassör

Gustav Johansson

Lagerlundavägen 8 A
640 23 Valla
Tfn 070-5360680
E-post: gustavjohansson0312@gmail.com

Sekreterare

Gerd Larsson

Vik Östergård 1
643 93 Vingåker
Tfn:0151-10057 070-3787471