M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt.

Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

 

Klubb Kalmar-Öland

klubb.kalmaroland@msverige.se  

Klubblokal

Stallgärdsgatan 2 
393 53 Kalmar

Klubblokalen är öppen för besök efter överenskommelse, per telefon, med någon av nedanstående.  


Ordförande: Göran Palmgren
Glasholm 124
385 97 Söderåkra
070-537 94 27
palmgrena47@gmail.com

Ledamot: Anders Klingborg
070-410 04 30  

Ledamot: Rosita Olsson
070-570 07 87
rositaohlsson69@gmail.com

Ledamot: Elsie Ludwig
0486-212 01  

Ledamot: Robert Andersch
070-585 45 10
robertandersch@hotmail.com

Aktiviteter 2022

Årsmötet avhölls 4 april

 

 

Kalmar on Wheels

Kom och träffa oss i klubb Kalmar-Öland på Kalmar-travet lördag den 18 juni

då vi är med på Kalmar on Wheels

 

 

 

Aktiviteter 2021

Årsmöte hölls söndag 28 mars 2021

Vägombudsverksamhet 2021

12 maj var det officiellt startdatum för vägombudsverksamheten inom Riksförbundet M Sverige. Vi är 21 klubbar och avdelningar som bemannar 12 bilar mellan 12 maj och 30 september. Här i M Sverige lokalklubb Kalmar-Öland har vi i klubben bemannat årets bil, en Peugeot 3008 och ansvarigt vägombud är Göran Palmgren. Som vanligt har vi genomfört vägkvalitetsmätning och bedömt rastplatser här i södra Kalmar län och del av Kronobergs län. Dessutom ska vi genomföra tre olika trafiksäkerhetsundersökningar - efterlevnad av att stanna vid rött, hastighet vid vägarbeten samt efterlevnad av att inte använda handhållen kommunikationsutrustning (rattsurf).

16 augusti lämnade vi över bilen till avdelning Gotland.

Om du vill veta mer om oss i M Sverige lokalklubb Kalmar-Öland är du välkommen att kontakta vägombud/ordförande Göran Palmgren eller någon annan i styrelsen (se kontaktuppgifter ovan).


 

Vägombudssäsong 2020

Nu har 2020 års vägombudssäsong startat. Vägombuden och bilarna är oerhört uppskattade inslag på vägarna och uppmärksammas av både medlemmar, andra trafikanter och media runt om i landet. Ansvarigt vägombud här i klubb Kalmar-Öland är Mats Sigelfeldt.
Precis som tidigare år genomförs rastplatsundersökningen och en omfattande mätning av kvaliteten på vägarna här i södra Kalmar län och Öland. Dessutom kommer vi att genomföra olika trafiksäkerhetsundersökningar som t ex efterlevnad av att stanna vid stopp och hastighet tung trafik. Årets vägombudsbil är en Peugeot 3008.

Tveka inte att kontakta vägombud eller annan person i lokalstyrelsen om du vill veta mer om vår verksamhet lokalt och regionalt.

 

På bilden ses 2020 års vägombudsbil - en Peugeot 3008
2020 års vägombudsbil - en Peugeot 3008

 

 

 

2019 års vägombudssäsong

På bilden ses årets vägombudsbil som är en Mitsubishi Outlander laddhybrid. 2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Kalmar-Öland är Mats Sigelfeldt med biträdande vägombud Anders Klingborg. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.

Karl-Oskardagarna i Växjö 16 augusti 

På bilden ses vägombud Anders Klingborg som deltog på Karl-Oskardagarna i Växjö och berättade om Riksförbundet M Sverige. Den 16 augusti deltog vägombud Anders Klingborg från lokalklubb Kalmar-Öland på Karl-Oskardagarna i Växjö och berättade om Riksförbundet M Sverige, trafiksäkerhetsarbetet och visade upp årets vägombudsbil.