M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

Klubb Kalmar-Öland

klubb.kalmaroland@msverige.se  

Klubblokal

Stallgärdsgatan 2 
393 53 Kalmar

Klubblokalen är öppen för besök efter överenskommelse, per telefon, med någon av nedanstående.  


Ordförande

Mats Sigelfeldt
0486-213 47070-513 30 47
4mats2@gmail.com

Sekreterare

Björn Lorentzon
0480-47 18 84070-397 64 74
b.h.lorentzon@telia.com  

Ledamöter

Anders Klingborg
070-410 04 30  

Rosita Olsson
070-570 07 87
rositaohlsson69@gmail.com

Elsie Ludwig
0486-212 01  

Per Olof Jonasson
0480-47 35 25
peo.jonasson@swipnet.se 

Robert Andersch
070-585 45 10
robertandersch@hotmail.com

Revisorsuppleant

Karl-Erik Göth 
0480-41 13 34

Internationellt körkort/närservice

Behöver du Internationellt körkort?

Kontakta

Rosita Olsson
070-570 07 87

Du kan även beställa ditt internationella körkort direkt här

Här är ansökningsblankett för internationellt körkort

Tack för din röst!

Nu är valet av ledamöter till Riksförbundet M Sveriges kongress avslutat. De nya kongressledamöterna presenteras på msverige.se i månadsskiftet januari-februari.

Aktiviteter

Årsmöte söndag 1 mars klockan 12.00

Plats: Rasta, Kalmar

Efter årsmötet, då viktiga frågor om klubben behandlas, inbjuds medlemmar till söndagsmiddag.

Anmälan senast 20 februari till Lars-Ingvar:
076-790 08 23
ninnar24@telia.com 

2019 års vägombudssäsong

På bilden ses årets vägombudsbil som är en Mitsubishi Outlander laddhybrid.
2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Kalmar-Öland är Mats Sigelfeldt med biträdande vägombud Anders Klingborg. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.

Karl-Oskardagarna i Växjö 16 augusti 

På bilden ses vägombud Anders Klingborg som deltog på Karl-Oskardagarna i Växjö och berättade om Riksförbundet M Sverige.
Den 16 augusti deltog vägombud Anders Klingborg från lokalklubb Kalmar-Öland på Karl-Oskardagarna i Växjö och berättade om Riksförbundet M Sverige, trafiksäkerhetsarbetet och visade upp årets vägombudsbil.