M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt.

Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

 

Klubb Kalmar-Öland

klubb.kalmaroland@msverige.se  

Klubblokal

Stallgärdsgatan 2 
393 53 Kalmar

Klubblokalen är öppen för besök efter överenskommelse, per telefon, med någon av nedanstående.  


Ordförande:
Göran Palmgren
Glasholm 124
385 97 Söderåkra
070-537 94 27
palmgrena47@gmail.com

Sekreterare:
Lars-Erik Borggren
070-841 17 54
lborggren297@gmail.com

Ledamot:
Anders Klingborg
070-410 04 30  

Ledamot:  
Stig Hellström
070-6619638
stig.hellstrom@glocalnet.net

Ledamot:
Tommy Vikström
070-7216719
tommy.p.vikström@gmail.com

Ledamot:
Tomas Kristofferson
073-4149649

Ledamot:
Robert Andersch
070-585 45 10
robertandersch@hotmail.com

Revisor:
Elsie Ludwig
0486-212 01

Internationellt körkort/närservice

Behöver du internationellt körkort?

Vi utfärdar det.

Tyvärr så har vi för tillfället tekniskt fel och kan inte producera internationellt körkort.

Kontakta:
Lars-Erik Borggren
070-8411754

Här är ansökningsblankett för internationellt körkort

Du kan också beställa ditt internationella körkort direkt här

 

Aktiviteter 2024


Ordinarie föreningsmöte (årsmöte) den 23 april 

I samband med mötet får vi information från Trafikverket. Klubben bjuder på förtäring. Välkommen!

Plats: Rasta Kalmar, Ölandsleden 7
Tid: tisdagen den 23 april kl 18.00
Anmälan: Senast den 20 april till Lars-Erik Borggren 070-841 17 54 eller lborggren297@gmail.com

 

 

Aktiviteter 2023

17 juni: Klubben deltog vid Kalmar on Wheels på Kalmartravet

 

18 april: Årsmöte 

 

 

Aktiviteter 2022


4 april: Årsmöte

18 juni: Klubben deltog vid Kalmar on Wheels

Kom och träffa oss i klubb Kalmar-Öland på Kalmar-travet lördag den 18 juni då vi är med på Kalmar on WheelsAktiviteter 2021


28 mars: Årsmöte 

12 maj var det officiellt startdatum för vägombuds-verksamheten inom Riksförbundet M Sverige. Vi är 21 klubbar och avdelningar som bemannar 12 bilar mellan 12 maj och 30 september. Här i M Sverige lokalklubb Kalmar-Öland har vi i klubben bemannat årets bil, en Peugeot 3008 och ansvarigt vägombud är Göran Palmgren. Som vanligt har vi genomfört vägkvalitetsmätning och bedömt rastplatser här i södra Kalmar län och del av Kronobergs län.

Dessutom ska vi genomföra tre olika trafiksäkerhetsundersökningar - efterlevnad av att stanna vid rött, hastighet vid vägarbeten samt efterlevnad av att inte använda handhållen kommunikationsutrustning (rattsurf).

16 augusti lämnade vi över bilen till avdelning Gotland.

Om du vill veta mer om oss i M Sverige lokalklubb Kalmar-Öland är du välkommen att kontakta vägombud/ordförande Göran Palmgren eller någon annan i styrelsen (se kontaktuppgifter ovan).

2020 års vägombudsbil - en Peugeot 3008
2020 års vägombudsbil - en Peugeot 3008

Nu har 2020 års vägombudssäsong startat. Vägombuden och bilarna är oerhört uppskattade inslag på vägarna och uppmärksammas av både medlemmar, andra trafikanter och media runt om i landet. Ansvarigt vägombud här i klubb Kalmar-Öland är Mats Sigelfeldt.

Precis som tidigare år genomförs rastplatsundersökningen och en omfattande mätning av kvaliteten på vägarna här i södra Kalmar län och Öland. Dessutom kommer vi att genomföra olika trafiksäkerhetsundersökningar som t ex efterlevnad av att stanna vid stopp och hastighet tung trafik. Årets vägombudsbil är en Peugeot 3008.

Tveka inte att kontakta vägombud eller annan person i lokalstyrelsen om du vill veta mer om vår verksamhet lokalt och regionalt.

2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Kalmar-Öland är Mats Sigelfeldt med biträdande vägombud Anders Klingborg. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.
2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Kalmar-Öland är Mats Sigelfeldt med biträdande vägombud Anders Klingborg. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.
2019: Karl-Oskardagarna i Växjö. Vägombud Anders Klingborg från lokalklubb Kalmar-Öland deltog på Karl-Oskardagarna i Växjö och berättade om Riksförbundet M Sverige, trafiksäkerhetsarbetet och visade upp årets vägombudsbil.
2019: Karl-Oskardagarna i Växjö. Vägombud Anders Klingborg från lokalklubb Kalmar-Öland deltog på Karl-Oskardagarna i Växjö och berättade om Riksförbundet M Sverige, trafiksäkerhetsarbetet och visade upp årets vägombudsbil.


Integritetspolicy

För att kunna erbjuda produkter och tjänster och i övrigt bedriva vår verksamhet behöver vi, lokalklubb M Sverige Kalmar/Öland, behandla dina personuppgifter och detta gör vi i enlighet med gällande lagstiftning samt med största möjliga hänsyn till din personliga integritet. Läs policyn här