M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

Klubb Kalmar-Öland

klubb.kalmaroland@msverige.se  

Klubblokal

Stallgärdsgatan 2 
393 53 Kalmar

Klubblokalen är öppen för besök efter överenskommelse, per telefon, med någon av nedanstående.  


Ordförande

Mats Sigelfeldt
0486-213 47070-513 30 47
4mats2@gmail.com

Sekreterare

Björn Lorentzon
0480-47 18 84070-397 64 74
b.h.lorentzon@telia.com  

Ledamöter

Anders Klingborg
070-410 04 30  

Rosita Olsson
070-570 07 87
rositaohlsson69@gmail.com

Elsie Ludwig
0486-212 01  

Per Olof Jonasson
0480-47 35 25
peo.jonasson@swipnet.se 

Robert Andersch
070-585 45 10
robertandersch@hotmail.com

Revisorsuppleant

Karl-Erik Göth 
0480-41 13 34

Internationellt körkort/närservice

Behöver du Internationellt körkort?

Kontakta

Rosita Olsson
070-570 07 87

Du kan även beställa ditt internationella körkort direkt här

Här är ansökningsblankett för internationellt körkort

 

Aktiviteter 2021

Årsmöte söndag 28 mars 2021 klockan 12.00 (OBS, Nytt datum!)
Plats: Rasta Kalmar-E22, Ölandsleden 7
Utöver sedvanliga årsmötespunkter blir det information om Riksförbundet M Sverige.
Efter årsmötet bjuder klubben på söndagslunch. Anmäl senast 20 mars till Lars-Ingvar Svensson 076-790 08 23 eller ninnar24@telia.com
Under rådande omständigheter kan årsmötet komma att avhållas digitalt eller telefonkonferens.

Välkomna!

 

Vägombudssäsong 2020

Nu har 2020 års vägombudssäsong startat. Vägombuden och bilarna är oerhört uppskattade inslag på vägarna och uppmärksammas av både medlemmar, andra trafikanter och media runt om i landet. Ansvarigt vägombud här i klubb Kalmar-Öland är Mats Sigelfeldt.
Precis som tidigare år genomförs rastplatsundersökningen och en omfattande mätning av kvaliteten på vägarna här i södra Kalmar län och Öland. Dessutom kommer vi att genomföra olika trafiksäkerhetsundersökningar som t ex efterlevnad av att stanna vid stopp och hastighet tung trafik. Årets vägombudsbil är en Peugeot 3008.

Tveka inte att kontakta vägombud eller annan person i lokalstyrelsen om du vill veta mer om vår verksamhet lokalt och regionalt.

 

På bilden ses 2020 års vägombudsbil - en Peugeot 3008
2020 års vägombudsbil - en Peugeot 3008

 

 

 

2019 års vägombudssäsong

På bilden ses årets vägombudsbil som är en Mitsubishi Outlander laddhybrid.
2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Kalmar-Öland är Mats Sigelfeldt med biträdande vägombud Anders Klingborg. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.

Karl-Oskardagarna i Växjö 16 augusti 

På bilden ses vägombud Anders Klingborg som deltog på Karl-Oskardagarna i Växjö och berättade om Riksförbundet M Sverige.
Den 16 augusti deltog vägombud Anders Klingborg från lokalklubb Kalmar-Öland på Karl-Oskardagarna i Växjö och berättade om Riksförbundet M Sverige, trafiksäkerhetsarbetet och visade upp årets vägombudsbil.