M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

Tack för din röst!

Nu är valet av ledamöter till Riksförbundet M Sveriges kongress avslutat. De nya kongressledamöterna presenteras på msverige.se i månadsskiftet januari-februari.

Aktiviteter

Årsmöte söndag 1 mars klockan 12.00

Plats: Rasta, Kalmar

Efter årsmötet, då viktiga frågor om klubben behandlas, inbjuds medlemmar till söndagsmiddag.

Anmälan senast 20 februari till Lars-Ingvar:
Telefon: 076-7900823
E-post: ninnar24@telia.com

2019 års vägombudssäsong

På bilden ses årets vägombudsbil som är en Mitsubishi Outlander laddhybrid.
2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Kalmar-Öland är Mats Sigelfeldt med biträdande vägombud Anders Klingborg. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.

Karl-Oskardagarna i Växjö 16 augusti

På bilden ses vägombud Anders Klingborg som deltog på Karl-Oskardagarna i Växjö och berättade om Riksförbundet M Sverige.
Den 16 augusti deltog vägombud Anders Klingborg från lokalklubb Kalmar-Öland på Karl-Oskardagarna i Växjö och berättade om Riksförbundet M Sverige, trafiksäkerhetsarbetet och visade upp årets vägombudsbil.

Årsmötet genomfördes 17 mars på Rasta i Kalmar.

Internationellt körkort/närservice

Behöver du Internationellt körkort?

Kontakta

Rosita Olsson
Tfn 070-570 07 87

Du kan även beställa ditt internationella körkort direkt här

Här är ansökningsblankett för internationellt körkort

Klubblokal

Stallgärdsgatan 2

Klubblokalen är öppen för besök efter överenskommelse, per telefon, med någon av nedanstående.

Klubbens e-post: klubb.kalmaroland@msverige.se

Ordförande

Mats Sigelfeldt

Tfn 0486-213 47, 070-513 30 47
E-post: 4mats2@gmail.com

Sekreterare

Björn Lorentzon

Tfn 0480-47 18 84, 070-397 64 74
E-post: b.h.lorentzon@telia.com

Ledamöter

Anders Klingborg

Tfn 070-410 04 30

Rosita Olsson

Tfn 070-570 07 87
E-post: rositaohlsson69@gmail.com

Elsie Ludwig

Tfn 0486-212 01

Per Olof Jonasson

Tfn 0480-47 35 25
E-post: peo.jonasson@swipnet.se

Robert Andersch

Tfn 070-5854510
E-post: robertandersch@hotmail.com

Revisorsuppleant

Karl-Erik Göth

Tfn 0480-41 13 34