M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt.

Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

Lokalklubb Jämtland

Kontaktuppgifter

klubb.ostersund@msverige.se  

Ordförande: Per-Arne Berglin
Borrsvängen 15
831 21 Tandsbyn
063-77 90 90, 070-347 90 90
pa@studiopa.se

Sekreterare: Olof Wangerud
070-209 46 46 

Kassör: Thomas Gutke
070-424 24 94

 

Internationellt körkort/närservice

Behöver du Internationellt körkort? Vi säljer alla M Sveriges kartböcker, och övriga resehandböcker som Upptäck Europa. Dessutom kan vi hjälpa dig med övriga medlemsärenden.  

Kontakta:  

Stig-Björn Sundell
Samuel Permans Gata 31 A
831 42 Östersund
070-632 03 96
sudden0616@yahoo.se  

 

Här finns ansökningsblankett för internationellt körkort

Du kan också beställa ditt internationella körkort direkt här

Aktiviteter 2022

Årsmötet avhölls 16 mars


Aktiviteter 2021

Årsmötet genomfördes söndag 28 mars klockan 18.00


Vägombudsverksamhet 2021

12 maj var det officiellt startdatum för vägombudsverksamheten inom Riksförbundet M Sverige. Vi är 21 klubbar och avdelningar som bemannar 12 bilar mellan 12 maj och 30 september. Här i M Sverige lokalklubb Jämtlands län bemannar vi i klubben årets bil, en Peugeot 3008 och ansvarigt vägombud är Stig-Björn Sundell. Som vanligt kommer vi att genomföra vägkvalitetsmätning och bedöma rastplatser här i Jämtland och Härjedalen. Dessutom ska vi genomföra tre olika trafiksäkerhetsundersökningar - efterlevnad av att stanna vid rött, hastighet vid vägarbeten samt efterlevnad av att inte använda handhållen kommunikationsutrustning (rattsurf).

Om du vill veta mer om oss i M Sverige lokalklubb Jämtlands län är du välkommen att kontakta vägombud Stig-Björn Sundell, ordförande Per-Arne Berglin eller någon annan i styrelsen (se kontaktuppgifter ovan).

På bilden ses vägombud Stig-Björn Sundell och årets vägombudsbil - Peugeot 3008
Vägombud Stig-Björn Sundell och årets vägombudsbil - Peugeot 3008
På bilden ses vägkvalitetsmätning över Flatruetvägen som är Sveriges högst belägna allmänna väg
Vägkvalitetsmätning över Flatruetvägen som är Sveriges högst belägna allmänna väg

Öppnandet av Vildmarksvägen över Stekenjokk

 

Traditionsenlig deltog M Sverige Lokalklubb Jämtland på nationaldagen vid öppnandet av Vildmarksvägen över Stekenjokk. För åttonde året i rad var M vägombudsbil "förbil" och mätte vägkvaliteten. Vägen är bara öppen från 6 juni till mitten av oktober eftersom det resten av året är för stor snömängd. 

Vildmarksvägen är Sveriges högsta asfalterade väg och går över Stekenjokkplatån mellan Jämtland och Lappland.  Vildmarksvägens sträckning över Stekenjokk är en av få ställen i Sverige där vägen går rakt igenom kalfjället och ger dig möjlighet att fjällvandra på hjul i ett samiskt kulturlandskap.

På bilden ses vägombud Stig-Björn Sundell tillsamman med Bertil Fjällström från Klimpjäll som är ansvarig för plogningen av Stekenjokkvägen
Vägombud Stig-Björn Sundell tillsamman med Bertil Fjällström från Klimpjäll som är ansvarig för plogningen av Stekenjokkvägen
på bilden ses när Stig-Björn Sundell intervjuas i Åre av journalisten Emmy Olson från Jämtlands tidningen
Stig-Björn Sundell intervjuas i Åre av journalisten Emmy Olson från Jämtlands tidningen

 

Länets bästa rastplats 2020 - Strömsund

Utmärkelsen delades ut och sattes upp den 8 juli under överinseende av före detta kommunalrådet Göran Bergström, som också varit delvis delaktig i rastplatsens utformning!

Med på plats var också P4 Jämtland och reportern Saga Haraldsson samt reportern Anna Westerberg från Jämtlands tidning!

Rastplatserna bedöms två gånger per säsong utifrån kriterier som som t ex skötsel, städning, trygghet och trafiksäkerhet samt möjlighet till att göra något mer än att bara ta en fika, till exempel promenadstråk, lekplats för barnen eller dylikt

 

 

På bilden ses vägombud Stig-Björn Sundell som sätter upp skylten "Länets Bästa Rastplats 2020" tillsammans med före detta kommunalråd i Strömsunds kommun Göran Bergström
Vägombud Stig-Björn Sundell sätter upp skylten "Länets Bästa Rastplats 2020" tillsammans med före detta kommunalråd i Strömsunds kommun Göran Bergström

 


Lokala rabatter

Vi i lokalklubb Jämtland är glada över att kunna erbjuda medlemmar flera lokala rabatter som ges mot uppvisande av giltigt medlemskort

 

Rabatter varierar beroende på varuslag
Rabatten varierar beroende på varuslag
10 % rabatt
10 % rabattAktiviteter

Vägombudssäsong 2020

Nu har 2020 års vägombudssäsong startat. Vägombuden och bilarna är oerhört uppskattade inslag på vägarna och uppmärksammas av både medlemmar, andra trafikanter och media runt om i landet. Ansvarigt vägombud här i klubb Östersund/Jämtlands län är Stig-Björn Sundell.
Precis som tidigare år genomförs rastplatsundersökningen och en omfattande mätning av kvaliteten på länets vägar. Dessutom kommer vi att genomföra olika trafiksäkerhetsundersökningar som t ex efterlevnad av att stanna vid stopp och hastighet tung trafik. Årets vägombudsbil är en Peugeot 3008.

Tveka inte att kontakta vägombud eller annan person i lokalstyrelsen om du vill veta mer om vår verksamhet lokalt och regionalt.

På bilden ses vägombud Stig-Björn "Sudden" Sundell och årets vägombudsbil - en Peugeot 3008
Vägombud Stig-Björn "Sudden" Sundell och årets vägombudsbil - en Peugeot 3008

Öppnandet av Vildmarksvägen över Stekenjokk nationaldagen 2020

 

Det var rekord på antalet fordon som ville köra över fjället! Minst ett par tusen som stod i kö före släppet, och sen säkert tusentalet som kom lite senare! Tyvärr var vädret inte det bästa, mulet, regn och dimma!

På bilden ses Stig-Björn vid öppnandet av vildmarksvägen
Stig-Björn vid öppnandet av vildmarksvägen

Länets bästa rastplats 

Varje år utser Riksförbundet M Sverige länets bästa rastplats. Här i Jämtlands län blev det Gimån i Bräcke kommun
På bilden ses hur Stig-Björn från M Sveriges lokalklubb har satt upp skylten "Länets bästa rastplats 2019" tillsammans med representant från Gimån

På bilden ses Stig-Björn tillsammans med representant från Gimåns rastplats som blev länets bästa rastplats 2019
Stig-Björn tillsammans med representant från Gimåns rastplats som blev länets bästa rastplats 2019

 Aktiviteter och kampanjer 2019På bilden ses årets vägombudsbil som är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och klubb Östersunds huvudvägombud Stig-Björn "Sudden" Sundell. 2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Östersund är Stig-Björn "Sudden" Sundell. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.
Vägombud Stig-Björn "Sudden" Sundell utför hastighetsmätning

Kampanj Viltvarning 21 september

På bilden ses representanter från M Sverige lokalklubb Östersund som genomför en viltvarningskampanj i Lillänge köpcentrum Under lördagen den 21 september på Lillänge köpcentrum genomförde M Jämtlands län en viltvarningskampanj. Vi informerade om vad man ska göra vid en viltolycka och viltvarningsremsor delades ut. Ca 1000 remsor delades ut till tacksamma bilister. Viltolyckor ökar tyvärr och alltför ofta med tragisk utgång, både för bilister och viltet! M Jämtlands län arbetar för att det ska finnas mer av viltstängsel längs våra vägar, där vi vet att många olyckor sker. Framför allt bör det finnas på våra större vägar som E14 och E45.

Vägkvalitetsmätning i Jämtland och Härjedalen

På bilden ses Inger Olofsson från lokalklubben i Östersund tillsammans med Sofia Paulsson från Riksförbundet M Sverige under en mätning av vägkvaliteten på grusvägar Inger Olofsson från lokalklubben i Östersund tillsammans med Sofia Paulsson från Riksförbundet M Sverige under en mätning av vägkvaliteten på grusvägar

Årsmöte

27 februari genomfördes årsmötet på Spiltans krog på travet i Östersund.  

Styrelsen omvaldes samt utökades med en person så Lokalklubben i Östersund hälsar Thomas Gutke välkommen som nyinvald i styrelsen.

Trafikverkets Kjell-Arne Blom höll ett föredrag om vad som kommer att ske samt vad som är planerat för vägarna i Jämtlands län de närmaste åren. Det var ett mycket uppskattat inslag med många frågor och synpunkter. 

Kjell-Arne bjöd samtidigt in oss i Lokalklubben Östersund att vara delaktiga i åtgärdsdiskussioner  för vägnätet i Jämtland vilket vi ser fram emot. 

 

På bilden ses Två representanter  från Motormännen i Östersund samt ansvarig från Trafikverket i Jämtland Stig-Björn Sundell Motormännen Östersund, Kjell-Arne Blom Trafikverket Jämtland, Per-Arne Berglin Motormännen Östersund. Foto: Stig-Björn Sundell