M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort

Lokalklubb Jämtland

Kontaktuppgifter

klubb.ostersund@msverige.se  

Ordförande
Per-Arne Berglin
Borrsvängen 15
831 21 Tandsbyn
063-77 90 90, 070-347 90 90
pa@studiopa.se

Sekreterare 
Olof Wangerud
070-209 46 46 

Kassör
Thomas Gutke
070-424 24 94

Internationellt körkort/närservice

Behöver du Internationellt körkort? Vi säljer alla M Sveriges kartböcker, och övriga resehandböcker som Upptäck Europa. Dessutom kan vi hjälpa dig med övriga medlemsärenden.  

Kontakta:  

Stig-Björn Sundell
Samuel Permans Gata 31 A
831 42 Östersund
070-632 03 96
sudden0616@yahoo.se  

Bengt Nyström 
063-405 11, 070-574 29 25 
Fax: 063-40512  
bengt@fligget.se

Du kan även beställa ditt internationella körkort direkt här

Här finns ansökningsblankett för internationellt körkort

Aktiviteter 2021

Årsmöte söndag 28 mars klockan 18.00
På grund av rådande pandemi kommer årsmötet att hållas via Microsoft Teams. Anmäl till Per-Arne Berglin senast 25 mars på pa@studiopa.se

Välkommen!Lokala rabatter

Vi i lokalklubb Jämtland är glada över att kunna erbjuda medlemmar flera lokala rabatter som ges mot uppvisande av giltigt medlemskort

 

Rabatter varierar beroende på varuslag
Rabatten varierar beroende på varuslag
10 % rabatt
10 % rabattAktiviteter

Vägombudssäsong 2020

Nu har 2020 års vägombudssäsong startat. Vägombuden och bilarna är oerhört uppskattade inslag på vägarna och uppmärksammas av både medlemmar, andra trafikanter och media runt om i landet. Ansvarigt vägombud här i klubb Östersund/Jämtlands län är Stig-Björn Sundell.
Precis som tidigare år genomförs rastplatsundersökningen och en omfattande mätning av kvaliteten på länets vägar. Dessutom kommer vi att genomföra olika trafiksäkerhetsundersökningar som t ex efterlevnad av att stanna vid stopp och hastighet tung trafik. Årets vägombudsbil är en Peugeot 3008.

Tveka inte att kontakta vägombud eller annan person i lokalstyrelsen om du vill veta mer om vår verksamhet lokalt och regionalt.

På bilden ses vägombud Stig-Björn "Sudden" Sundell och årets vägombudsbil - en Peugeot 3008
Vägombud Stig-Björn "Sudden" Sundell och årets vägombudsbil - en Peugeot 3008

Öppnandet av Vildmarksvägen över Stekenjokk nationaldagen 2020

 

Det var rekord på antalet fordon som ville köra över fjället! Minst ett par tusen som stod i kö före släppet, och sen säkert tusentalet som kom lite senare! Tyvärr var vädret inte det bästa, mulet, regn och dimma!

På bilden ses Stig-Björn vid öppnandet av vildmarksvägen
Stig-Björn vid öppnandet av vildmarksvägen

Länets bästa rastplats 

Varje år utser Riksförbundet M Sverige länets bästa rastplats. Här i Jämtlands län blev det Gimån i Bräcke kommun
På bilden ses hur Stig-Björn från M Sveriges lokalklubb har satt upp skylten "Länets bästa rastplats 2019" tillsammans med representant från Gimån

På bilden ses Stig-Björn tillsammans med representant från Gimåns rastplats som blev länets bästa rastplats 2019
Stig-Björn tillsammans med representant från Gimåns rastplats som blev länets bästa rastplats 2019

 Aktiviteter och kampanjer 2019På bilden ses årets vägombudsbil som är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och klubb Östersunds huvudvägombud Stig-Björn "Sudden" Sundell.
2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Östersund är Stig-Björn "Sudden" Sundell. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.
Vägombud Stig-Björn "Sudden" Sundell utför hastighetsmätning

Kampanj Viltvarning 21 september

På bilden ses representanter från M Sverige lokalklubb Östersund som genomför en viltvarningskampanj i Lillänge köpcentrum
Under lördagen den 21 september på Lillänge köpcentrum genomförde M Jämtlands län en viltvarningskampanj. Vi informerade om vad man ska göra vid en viltolycka och viltvarningsremsor delades ut. Ca 1000 remsor delades ut till tacksamma bilister. Viltolyckor ökar tyvärr och alltför ofta med tragisk utgång, både för bilister och viltet! M Jämtlands län arbetar för att det ska finnas mer av viltstängsel längs våra vägar, där vi vet att många olyckor sker. Framför allt bör det finnas på våra större vägar som E14 och E45.

Vägkvalitetsmätning i Jämtland och Härjedalen

På bilden ses Inger Olofsson från lokalklubben i Östersund tillsammans med Sofia Paulsson från Riksförbundet M Sverige under en mätning av vägkvaliteten på grusvägar
Inger Olofsson från lokalklubben i Östersund tillsammans med Sofia Paulsson från Riksförbundet M Sverige under en mätning av vägkvaliteten på grusvägar

Årsmöte

27 februari genomfördes årsmötet på Spiltans krog på travet i Östersund.  

Styrelsen omvaldes samt utökades med en person så Lokalklubben i Östersund hälsar Thomas Gutke välkommen som nyinvald i styrelsen.

Trafikverkets Kjell-Arne Blom höll ett föredrag om vad som kommer att ske samt vad som är planerat för vägarna i Jämtlands län de närmaste åren. Det var ett mycket uppskattat inslag med många frågor och synpunkter. 

Kjell-Arne bjöd samtidigt in oss i Lokalklubben Östersund att vara delaktiga i åtgärdsdiskussioner  för vägnätet i Jämtland vilket vi ser fram emot. 

 

På bilden ses Två representanter  från Motormännen i Östersund samt ansvarig från Trafikverket i Jämtland
Stig-Björn Sundell Motormännen Östersund, Kjell-Arne Blom Trafikverket Jämtland, Per-Arne Berglin Motormännen Östersund. Foto: Stig-Björn Sundell