M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt.

Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

Klubb Göteborg

klubb.goteborg@msverige.se

Ordförande: Lennart Söderberg
031–18 52 67073-219 87 02
slennartsoderberg@yahoo.se

Vice ordförande: Bengt Bengtsson
070-656 10 16
b.bsson@telia.com

Sekreterare: Lars-Göran Holmsten
031-15 16 05, 072-323 16 05
holmstenlarsgoran@gmail.com

Kassör: Viggo Oterhals
070-467 67 19
viggo_oterhals@hotmail.com

Klubben söker nya funktionärer

Brinner du för trafiksäkerhetsfrågor och vill vara med och påverka! Då har du möjlighet att vara med i Lokalklubbens styrelse.

Kontakta valberedningen:

Glenn Gustavsson
070-761 01 86

Per-Inge Lindqvist 
070-810 56 77

Vi utfärdar internationellt körkort  

Behöver du internationellt körkort?

Öppet varje helgfri måndag kl. 13.00-17.00.  

Övriga dagar ring och boka tid innan besök.

Här finns ansökningsblankett för internationellt körkort.

Du kan också beställa ditt internationella körkort direkt här

Lokalklubb Göteborg

Rullagergatan  9
031-18 52 67073-219 87 02072-328 52 67 
klubb.goteborg@msverige.se  

Infart / ingång via Nya Kulan / SKF (Artillerigatan / Hornsgatan) i Gamlestaden.
Vi finns på plan 3. Använd helst stora parkeringsplatsen utanför. 
Spårvagn: 6, 7, 11
Buss: 58 hållplats SKF  

Tag med nytaget foto för det internationella körkortet.
Betalning via swish, kort eller kontant

 

Aktiviteter 2022

Årsmöte 2022

Årsmötet avhölls torsdagen den 24 mars.

 


Aktiviteter 2021

Årsmötet hölls 25 mars klockan 17.00


Vägombudsverksamhet 2021

12 maj var det officiellt startdatum för vägombudsverksamheten inom Riksförbundet M Sverige. Vi är 21 klubbar och avdelningar som bemannar 12 bilar mellan 12 maj och 30 september. Här i M Sverige lokalklubb Göteborg bemannar vi i klubben årets bil, en Peugeot 3008 20 juli till 30 september och ansvarigt vägombud är Lennart Söderberg. Som vanligt kommer vi att genomföra vägkvalitetsmätning och bedöma rastplatser här i Bohuslän, Dalsland samt delar av Västergötland. Dessutom ska vi genomföra tre olika trafiksäkerhetsundersökningar - efterlevnad av att stanna vid rött, hastighet vid vägarbeten samt efterlevnad av att inte använda handhållen kommunikationsutrustning (rattsurf).

Om du vill veta mer om oss i M Sverige lokalklubb Göteborg är du välkommen att kontakta vägombud tillika ordförande Lennart Söderberg eller någon annan i styrelsen (se kontaktuppgifter ovan).

 

På bilden ses vägombud/ordförande Lennart Söderberg och årets vägombudsbil - Peugeot 3008
Vägombud/ordförande Lennart Söderberg och årets vägombudsbil - Peugeot 3008

 

Vägombudssäsong 2020

 

På bilden ses vägombud Glenn Gustafsson och årets vägombudsbil - en Peugeot 3008
På bilden ses vägombud Glenn Gustafsson och årets vägombudsbil - en Peugeot 3008


Aktiviteter

Studiebesök på Preem Raffinaderi i Lysekil torsdag 17 september är tyvärr INSTÄLLT

 

Resan till Tyskland och studiebesök på Volkswagenfabriken och Autostadt museum är inställt!

 

2019 års vägombudssäsong

På bilden ses årets vägombudsbil som är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud Lennart Söderberg. 2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Göteborg är Lennart Söderberg. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.

Vägombud i Lysekil

På bilden ses huvudvägombud Lennart Söderberg med vägombudsbilen i Lysekil. Huvudvägombud Lennart Söderberg med vägombudsbilen på aktivitet i Lysekil.