M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt.

Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

Lokalklubbens styrelse

epost: klubb.eskilstuna@msverige.se

Klubbtelefon och mobilsvar
Du kan nå oss dygnet runt på telefon 070-348 42 63. Skulle vi inte svara, uppge namn och telefonnummer så ringer vi upp.

Ordförande: Lars Andersson
Solåsvägen 36
632 33 Eskilstuna
016-42 19 20
070-386 54 16


lars.e.andersson@hotmail.com

Vice ordförande: Sven-Ola Nilsson 
Kyrkogatan 9 c         
632 20 Eskilstuna    
016-42 57 20           
073-061 36 50          
svemaj@gmail.com    

Sekreterare: Sture Jonsson
Strandgatan 8 A
633 43 Eskilstuna
016-13 91 56
072-996 04 83
jonsson.sture43@gmail.com

Vi utfärdar internationellt körkort

Riksförbundet M Sverige, Lokalklubb Eskilstuna-Strängnäs

Fr o m torsdag den 11 jan kommer vi att ha öppet i klubblokalen varannan torsdag klockan 17.00-19.00 för utfärdande av Internationellt körkort (IKK), för köp av kartor och andra böcker i klubblokalen Kungsgatan 57 C, 632 21 Eskilstuna, med ingång från gaveln mot Stenmansgatan.

Du kan nå oss på 070-348 42 63 eller via e-post motoresk@gmail.com

Aktuella datum:

30 maj
13 juni

 

Klubbtelefon och mobilsvar:
Du kan nå oss dygnet runt på telefon 070-348 42 63. Skulle vi inte svara, uppge namn och telefonnummer så ringer vi upp. 

E-post: motoresk@gmail.com 

Adress:
Kungsgatan 57 C (med ingång från gaveln mot Stenmansgatan)
632 21 Eskilstuna

Tfn 070-348 42 63

Här är ansökningsblankett för internationellt körkort

Du kan också beställa ditt internationella körkort direkt här

Aktiviteter 2024

29 april: Ordinarie föreningsmöte (årsmöte) 

Plats: Klubblokalen Kungsgatan 57 C Eskilstuna

Aktiviteter 2023

21 mar: Årsmöte 

Vätternrundan 16-17 juni 2023

Under ledning av Klubb Östergötland deltog 4 klubbar traditionsenligt som funktionärer vid Vätternrundan. Utöver Östergötland var det också klubb Skaraborg, Eskilstuna-Strängnäs och Stockholm.

Det var totalt 16 000 startande cyklister från 69 nationer. Första start i Motala var klockan 19.30 och därefter 50 startande per minut med målsättning att köra Vättern runt – 315 km. M Sveriges funktionärer körde flera skadade till sjukhus, hämtade på sjukhus samt gav transport till cyklister som av olika anledningar tvingades bryta loppet.

M Sveriges funktionärers insats är mycket uppskattad och värdefull för organisationen bakom Vätternrundan.

16-17 juni 2023: Samarbete mellan fyra lokalklubbar, Östergötland, Skaraborg, Stockholm och Eskilstuna-Strängnäs vid Vätternrundan. Foto: Jacqueline Tjällman
16-17 juni 2023: Samarbete mellan fyra lokalklubbar, Östergötland, Skaraborg, Stockholm och Eskilstuna-Strängnäs vid Vätternrundan. Foto: Jacqueline Tjällman

Lokala rabatter för dig som är medlem i M Sverige:

KONTORSSMEDEN AB
15 % på kontorsmaterial och maskintillbehör

Smedjegatan 41, Eskilstuna
Tel: 016-13 27 80

BARKMANS FÄRG AB
20 % på bilrekond. Material
10 % billacker
20 % på färg och penslar

Kungsgatan 87, Eskilstuna
Tel. 016-51 41 95

FLUGGER FÄRG
20 % på Fluggerprodukter

Helgestagatan 5, Eskilstuna
Tel. 016-14 66 68

EL- & DIESEL AB
15 % på reservdelar och tillbehör (ej batterier och värmardelar)

Kungsgatan 92, Eskilstuna
Tel. 016-51 02 20

HÄLLBERGA BILSERVICE AB
10 % på arbetskostnad, 15 % på reservdelar

Kungsgatan 100, Eskilstuna
Tel 016-224 60

AD-CENTER I ESKILSTUNA AB
15 % på reservdelar och tillbehör

Kungsgatan 100, Eskilstuna
Tel: 016-13 49 19

OLA & FREDRIKS BILSERVICE AB
10 % på verkstadsarbeten

Axnäs Stenby, Eskilstuna
Tel. 016-770 25

KYL & TVÄTT AB
10 % på vitvaror

Kjulavägen 23, Eskilstuna
Tel. 016-16 44 30

HEDINS BILSERVICE AB
10 % på reservdelar (ej originaldelar)

Eskilstunavägen 31, Strängnäs
Tel. 0152-12300

Mac MÖLLER AB
10 % på tillbehör, reservdelar och verkstadsarbeten. Gasol till nettopris

Böcklinge Stora Blå, väg 230 mot St. Sundby
Tel. 016-12 74 25

EDDIES BIL & PLÅT
5 % på reservdelar
10 % på övrigt (däck mm)

Lärkträdsvägen 2, Strängnäs
Tel. 0152-17999

DITEC TUNA BILVÅRD
10 % på alla tjänster

Fraktgatan 1, Eskilstuna
Tel. 016-48 45 08

Vätternrundan 2022

Traditionsenligt deltog vi i lokalklubb Eskilstuna-Strängnäs tillsammans med flera klubbar, under ledning av klubb Östergötland, som funktionärer vid Vätternrundan. Det var vi i klubb Eskilstuna-Strängnäs, klubb Skaraborg och Stockholm som tillsammans med klubb Östergötland hjälpte till att köra skadade cyklister till och från sjukhus.

Vår insats är mycket uppskattad och värdefull för organisationen bakom Vätternrundan som vid funktionärutvärderingen framförde att vi inom M Sverige utförde uppdraget förnämligt.

Aktiviteter 2021

Årsmötet hölls den 27 april 2021 

Vägombud Sven-Ola Nilsson med årets vägombudsbil - Peugeot 3008
Vägombud Sven-Ola Nilsson med årets vägombudsbil - Peugeot 3008

12 maj var det officiellt startdatum för vägombudsverksamheten inom Riksförbundet M Sverige. Vi är 21 klubbar och avdelningar som bemannar 12 bilar mellan 12 maj och 30 september. Här i Eskilstuna-Strängnäs bemannar vi i klubben årets bil, en Peugeot 3008 och ansvarigt vägombud är Sven-Ola Nilsson.

Som vanligt kommer vi att genomföra vägkvalitetsmätning och bedöma rastplatser här i Södermanland. Dessutom ska vi genomföra tre olika trafiksäkerhetsundersökningar - efterlevnad av att stanna vid rött, hastighet vid vägarbeten samt efterlevnad av att inte använda handhållen kommunikationsutrustning (rattsurf).

Om du vill veta mer om oss i M Sverige lokalklubb Eskilstuna-Strängnäs är du välkommen att kontakta vägombud Sven-Ola Nilsson, ordförande Lars Andersson eller någon annan i styrelsen (se kontaktuppgifter ovan).


2021: Länets Bästa Rastplats 2020 - Nyköpings Bro

Onsdag den 3 juni var vägombud från lokalklubb Eskilstuna-Strängnäs vid Rastplats Nyköpings Bro och monterade skylten Länets Bästa Rastplats 2020. Rastplatserna bedöms två gånger per säsong utifrån kriterier som som t ex skötsel, städning, trygghet och trafiksäkerhet.

På plats var också P4 Radio Sörmland, Svante Ekberg som direktsände.


2021: Veteranbilsträffar på Vilsta camping 

Vi i lokalklubben har tillsammans med bl a MHF och Bilkåristerna deltagit på veteranbilsträffarna på Vilsta camping här i Eskilstuna. De är varje torsdagskväll under juni till augusti 2021. Vi har delat ut viltremsor, sålt kartböcker och haft många bra samtal om oss i Riksförbundet M Sverige.

På bilden ses när vi i klubben delar ut viltremsor
Utdelning av viltremsor

Aktiviteter 2020

Styrelsemöte juni 2020

Under rådande omständigheter så avhölls styrelsemötet i juni utomhus. 

Styrelsemöte 11 juni vid Skjulstastugan intill Eskilstunaån
Styrelsemöte 11 juni vid Skjulstastugan intill Eskilstunaån

2020 års vägombudssäsong pågår runt om i Sverige. Vägombuden och bilarna är oerhört uppskattade inslag på vägarna och uppmärksammas av både medlemmar, andra trafikanter och media runt om i landet. Ansvarigt vägombud här i klubb Eskilstuna-Strängnäs är Sven-Ola Nilsson.


Precis som tidigare år genomförs rastplatsundersökningen och en omfattande mätning av kvaliteten på länets vägar. Dessutom kommer vi att genomföra olika trafiksäkerhetsundersökningar som t ex efterlevnad av att stanna vid stopp och hastighet tung trafik. Årets vägombudsbil är en Peugeot 3008.

Tveka inte att kontakta vägombud/klubbansvarig om du vill veta mer om vår verksamhet lokalt och regionalt.

2019: Aktiviteter

Vägombudssäsong

24 augusti Mälardagen

25 augusti Ekebydagen

På bilden ses vägombud Lars Eriksson och årets vägombudsbil - en Mitsubishi Outlander laddhybrid
Vägombud Lars Eriksson och årets vägombudsbil - en Mitsubishi Outlander laddhybrid
På bilden ses när klubben ställer ut på Ekebydagen 25 augusti
24 augusti deltog klubben på Mälardagen och 25 augusti på Ekebydagen där veteran MC och veteranbilar ställdes ut. Bilden är från Ekebydagen


Integritetspolicy

För att kunna erbjuda produkter och tjänster och i övrigt bedriva vår verksamhet behöver vi, lokalklubb M Sverige Eskilstuna Strängnäs, behandla dina personuppgifter och detta gör vi i enlighet med gällande lagstiftning samt med största möjliga hänsyn till din personliga integritet. Läs policyn här