M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt.

Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

Lokalklubbens styrelse

epost: klubb.eskilstuna@msverige.se

Klubbtelefon och mobilsvar
Du kan nå oss dygnet runt på telefon 070-348 42 63. Skulle vi inte svara, uppge namn och telefonnummer så ringer vi upp.

Ordförande: Lars Andersson
Solåsvägen 36
632 33 Eskilstuna
016-42 19 20
073-386 54 16
lars.e.andersson@hotmail.com

Vice ordförande: Sven-Ola Nilsson 
Kyrkogatan 9 c         
632 20 Eskilstuna    
016-42 57 20           
073-061 36 50          
svemaj@gmail.com    

Kassör: Lars Eriksson
Hästhovsvägen 3
633 54 Eskilstuna
016-13 32 83
076-108 86 26
8743eriksson@gmail.com

Sekreterare: Sture Jonsson
Strandgatan 8 A
632 43 Eskilstuna
016-13 91 56
072-996 04 83
jonsson.sture43@gmail.com

 

Vi utfärdar Internationella körkort, IKK

Klubblokalen är på grund av rådande pandemi stängd. Vid frågor om IKK eller annat så kontakta oss via klubbens telefon
När vi öppnar igen så kan du t ex köpa kartor, "Upptäck Europa", "Nya hotellguiden" och andra böcker.

Adress:
Kungsgatan 57 C (med ingång från gaveln mot Stenmansgatan)
632 21 Eskilstuna

Tfn 070-348 42 63

Här är ansökningsblankett för internationellt körkort

Du kan också beställa ditt internationella körkort direkt här


Aktiviteter 2022

Årsmöte 2022

Årsmötet avhölls torsdagen den 7 april

 

Vätternrundan 2022

Traditionsenligt deltog vi i lokalklubb Eskilstuna-Strängnäs tillsammans med flera klubbar, under ledning av klubb Östergötland, som funktionärer vid Vätternrundan. Det var vi i klubb Eskilstuna-Strängnäs, klubb Skaraborg och Stockholm som tillsammans med klubb Östergötland hjälpte till att köra skadade cyklister till och från sjukhus.

Vår insats är mycket uppskattad och värdefull för organisationen bakom Vätternrundan som vid funktionärutvärderingen framförde att vi inom M Sverige utförde uppdraget förnämligt.

På bilden ses funktionärer från 3 klubbar
Funktionärer från 3 klubbar


Aktiviteter 2021

Årsmötet hölls den 27 april 2021 


Vägombudsverksamhet 2021

12 maj var det officiellt startdatum för vägombudsverksamheten inom Riksförbundet M Sverige. Vi är 21 klubbar och avdelningar som bemannar 12 bilar mellan 12 maj och 30 september. Här i Eskilstuna-Strängnäs bemannar vi i klubben årets bil, en Peugeot 3008 och ansvarigt vägombud är Sven-Ola Nilsson. Som vanligt kommer vi att genomföra vägkvalitetsmätning och bedöma rastplatser här i Södermanland. Dessutom ska vi genomföra tre olika trafiksäkerhetsundersökningar - efterlevnad av att stanna vid rött, hastighet vid vägarbeten samt efterlevnad av att inte använda handhållen kommunikationsutrustning (rattsurf).

Om du vill veta mer om oss i M Sverige lokalklubb Eskilstuna-Strängnäs är du välkommen att kontakta vägombud Sven-Ola Nilsson, ordförande Lars Andersson eller någon annan i styrelsen (se kontaktuppgifter ovan).


På bilden ses vägombud Sven-Ola Nilsson med årets vägombudsbil - Peugeot 3008
Vägombud Sven-Ola Nilsson med årets vägombudsbil - Peugeot 3008


Länets Bästa Rastplats 2020 - Nyköpings Bro

Onsdag den 3 juni var vägombud från lokalklubb Eskilstuna-Strängnäs vid Rastplats Nyköpings Bro och monterade skylten Länets Bästa Rastplats 2020. Rastplatserna bedöms två gånger per säsong utifrån kriterier som som t ex skötsel, städning, trygghet och trafiksäkerhet.

På plats var också P4 Radio Sörmland, Svante Ekberg som direktsände.

På bilden ses vägombud som sätter upp skylten Länets bästa rastplats 2020 vid Nyköpings Bro
Länets bästa rastplats 2020 - Nyköpings Bro


Veteranbilsträffar på Vilsta camping 

Vi i lokalklubben har tillsammans med bl a MHF och Bilkåristerna deltagit på veteranbilsträffarna på Vilsta camping här i Eskilstuna. De är varje torsdagskväll under juni till augusti 2021. Vi har delat ut viltremsor, sålt kartböcker och haft många bra samtal om oss i Riksförbundet M Sverige.

På bilden ses när vi i klubben delar ut viltremsor
Utdelning av viltremsor

 

Aktiviteter 2020


Styrelsemöte juni 2020

Under rådande omständigheter så avhölls styrelsemötet i juni utomhus. 

På bilden ses hur lokalklubben har styrelsemöte 11 juni vid Skjulstastugan intill Eskilstunaån
Styrelsemöte 11 juni vid Skjulstastugan intill Eskilstunaån


Vägombudssäsong 2020

2020 års vägombudssäsong pågår runt om i Sverige. Vägombuden och bilarna är oerhört uppskattade inslag på vägarna och uppmärksammas av både medlemmar, andra trafikanter och media runt om i landet. Ansvarigt vägombud här i klubb Eskilstuna-Strängnäs är Sven-Ola Nilsson.
Precis som tidigare år genomförs rastplatsundersökningen och en omfattande mätning av kvaliteten på länets vägar. Dessutom kommer vi att genomföra olika trafiksäkerhetsundersökningar som t ex efterlevnad av att stanna vid stopp och hastighet tung trafik. Årets vägombudsbil är en Peugeot 3008.

Tveka inte att kontakta vägombud/klubbansvarig om du vill veta mer om vår verksamhet lokalt och regionalt.


Aktiviteter 2019

Vägombudssäsong

På bilden ses vägombud Lars Eriksson och årets vägombudsbil - en Mitsubishi Outlander laddhybrid
Vägombud Lars Eriksson och årets vägombudsbil - en Mitsubishi Outlander laddhybrid
På bilden ses när klubben ställer ut på Ekebydagen 25 augusti
24 augusti deltog klubben på Mälardagen och 25 augusti på Ekebydagen där veteran MC och veteranbilar ställdes ut. Bilden är från Ekebydagen

 

Lokala rabatter för dig som är medlem i M Sverige:

KONTORSSMEDEN AB

Smedjegatan 41, Eskilstuna
Tel: 016-13 27 80

15 % på kontorsmaterial och maskintillbehör

BARKMANS FÄRG AB

Kungsgatan 87, Eskilstuna
Tel. 016-51 41 95

20 % på bilrekond. Material
10 % billacker
20 % på färg och penslar

FLUGGER FÄRG

Helgestagatan 5, Eskilstuna
Tel. 016-14 66 68

20 % på Fluggerprodukter

 

EL- & DIESEL AB

Kungsgatan 92, Eskilstuna
Tel. 016-51 02 20

15 % på reservdelar och tillbehör (ej batterier och värmardelar)

 

HÄLLBERGA BILSERVICE AB

Kungsgatan 100, Eskilstuna
Tel 016-224 60

10 % på arbetskostnad, 15 % på reservdelar

 

AD-CENTER I ESKILSTUNA AB

Kungsgatan 100, Eskilstuna
Tel: 016-13 49 19

15 % på reservdelar och tillbehör

 

OLA & FREDRIKS BILSERVICE AB

Axnäs Stenby, Eskilstuna
Tel. 016-770 25

10 % på verkstadsarbeten

 

KYL & TVÄTT AB

Kjulavägen 23, Eskilstuna
Tel. 016-16 44 30

10 % på vitvaror

 

HEDINS BILSERVICE AB

Eskilstunavägen 31, Strängnäs
Tel. 0152-12300

10 % på reservdelar (ej originaldelar)

 

Mac MÖLLER AB

Böcklinge Stora Blå, väg 230 mot St. Sundby

Tel. 016-12 74 25

10 % på tillbehör, reservdelar och verkstadsarbeten. Gasol till nettopris

 

EDDIES BIL & PLÅT

Lärkträdsvägen 2, Strängnäs

Tel. 0152-17999

5 % på reservdelar
10 % på övrigt (däck mm)

 

DITEC TUNA BILVÅRD

Fraktgatan 1, Eskilstuna
Tel. 016-48 45 08

10 % på alla våra tjänster