M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt.

Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

Klubb Dalarna

klubb.dalarna@msverige.se

Ordförande:

Stefan Kembe
Skansvägen 17
791 46 Falun
072-5330404
mailakembe@gmail.com

Vice ordförande/Kassör:

Mats Edlund
Seminariegatan 9
791 36 Falun 
070-607 32 39
mats.edlund.falun@telia.com

Sekreterare:

Birgitta Arvidsson
Sundbornsvägen 36
791 47Falun
070-3771810
birgitta.arvidsson@gmail.com

Klubb Dalarna på Facebook

Följ oss på Facebook

För tillfället har vi lokalklubb Dalarna inte möjlighet att utfärda internationellt körkort 

Här är länk till webbansökan

Här är ansökningsblankett för internationellt körkort

Vid frågor vänligen kontakta Riksförbundet M Sverige, M Service 020-22 11 11 

 

Aktiviteter 2022

Vid årsmötet 23 april valdes Stefan Kembe till ny ordförande för M Sverige Lokalklubb Dalarna.

 

Aktiviteter 2021

Medlemsträff med M Försäkring 28 september klockan 18.00

Plats: Näringslivets hus, Ölandsgatan 6, Falun

Vid träffen berättar vi också om vad som är aktuellt i klubben och hur vi aktivt arbetar för att förbättra trafiksäkerheten här i Dalarna. Vi bjuder på enklare måltid.

Anmäl senast 21 september till Lennart Kjellin 073-8018169 eller Mats Edlund 070-6073239
Varmt välkommen!

Årsmötet hölls söndagen den 25 april 

Vägombudsverksamhet 2021

12 maj var det officiellt startdatum för vägombudsverksamheten inom Riksförbundet M Sverige. Vi är 21 klubbar och avdelningar som bemannar 12 bilar mellan 12 maj och 30 september. Här i M Sverige lokalklubb Dalarna bemannar vi i klubben årets bil, en Peugeot 3008 från 19 juli och ansvarigt vägombud är Mats Edlund. Som vanligt kommer vi att genomföra vägkvalitetsmätning och bedöma rastplatser här i Dalarna och delar av Gävleborgs län. Dessutom ska vi genomföra tre olika trafiksäkerhetsundersökningar - efterlevnad av att stanna vid rött, hastighet vid vägarbeten samt efterlevnad av att inte använda handhållen kommunikationsutrustning (rattsurf).

Om du vill veta mer om oss i M Sverige lokalklubb Dalarna är du välkommen att kontakta vägombud Mats Edlund eller någon annan i styrelsen (se kontaktuppgifter ovan).

Länets bästa rastplats 2020 i Dalarna - Långsjön och i Gävleborg - Näsbysjön

Vägombud Mats Edlund från lokalklubb Dalarna skruvar upp skylten Länets Bästa Rastplats 2020 vid rastplats Långsjön riksväg 50 mellan Borlänge och Ludvika. Rastplatserna bedöms två gånger per säsong utifrån kriterier som som t ex skötsel, städning, trygghet och trafiksäkerhet. Tillsammans med Mats är Martin Sander som är ägare till kaffestugan vid rastplats Långsjön.

 

På bilden ses Mats Edlund som skruvar upp skylten Länets bästa rastplats 2020. Med på bilden är också Martin Sander
Mats Edlund skruvar upp skylten Länets bästa rastplats 2020. Med på bilden är också Martin Sander
PÅ bilden ses Mats Edlund som har monterat skylten Länets Bästa Rastplats 2020
Mats Edlund har monterat skylten Länets Bästa Rastplats 2020


Aktiviteter
2020

Vägombudssäsong 2020

Nu har 2020 års vägombudssäsong startat. Vägombuden och bilarna är oerhört uppskattade inslag på vägarna och uppmärksammas av både medlemmar, andra trafikanter och media runt om i landet. Ansvarigt vägombud här i klubb Dalarna är Lennart Kjellin.
Precis som tidigare år genomförs rastplatsundersökningen och en omfattande mätning av kvaliteten på vägarna här i Dalarnas län. Dessutom kommer vi att genomföra olika trafiksäkerhetsundersökningar som t ex efterlevnad av att stanna vid stopp och hastighet tung trafik. Årets vägombudsbil är en Peugeot 3008.

Om ni vill veta mer om klubb Dalarna eller vägombudsverksamheten så tveka inte att kontakta huvudvägombud Lennart Kjellin eller någon i lokalklubbens styrelse

 

 

Vägkvalitetsmätning i nordvästra Dalarna

På bildens ses vägombud Lennart Kjellin, syns i bakgrunden, under vägkvalitetsmätning  vid Fulunäs, korsningen väg 311 och vägen mot Stöten till Sälen.
Vägombud Lennart Kjellin, syns i bakgrunden, under vägkvalitetsmätning vid Fulunäs, korsningen väg 311 och vägen mot Stöten till Sälen.


Länets bästa rastplats

Varje år utser Riksförbundet M Sverige länets bästa rastplats. Här i Dalarna blev det Långsjöns rastplats längs med väg 50 mellan Ludvika och Borlänge.

Vägombud Mats Edlund skruvade upp skylten "länets bästa rastplats" den 9 juni och intervjuades samtidigt av P4 Dalarna

På bilden ses vägombud Mats Edlund skruvar upp skylten "länets bästa rastplats 2019"
Vägombud Mats Edlund skruvar upp skylten länets bästa rastplats 2019
På bilden ses vägombud Mats Edlund tillsammans med reporter från P4 Dalarna
Vägombud Mats Edlund tillsammans med reporter från P4 DalarnaAktiviteter
2019

Reflexkampanj

Tisdag 19 november genomförde vi i klubb Dalarna en reflexutdelningskampanj i Falun. Vi var sju personer i varierande åldrar som aktivt deltog.

2019 års vägombudssäsong

2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid. På bilden ses biträdande vägombud Mats Edlund 2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Dalarna är Lennart Kjellin. På bilden ses biträdande vägombud Mats Edlund. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.

Klubb Dalarna deltar på Classic Car Week i Rättvik

På bilden ses Lennart Kjellin och Bert Linder från M Sveriges lokalklubb i Dalarna på Classic Car Week i Rättvik. 1 augusti deltog Lennart Kjellin och Bert Linder från M Sveriges lokalklubb i Dalarna på Classic Car Week i Rättvik.

Rastplatsinventering

På bilden ses ordförande, tillika huvudvägombud i lokalklubb Dalarna Lennart Kjellin under en inspektion vid Spjutmosjöns rastplats längs med riksväg 70 mellan Mora och Älvdalen. Här i samspråk med representant från Älvdalens PRO som sköter drift och underhåll av rastplatsen. Ordförande, tillika huvudvägombud i lokalklubb Dalarna Lennart Kjellin under en inspektion vid Spjutmosjöns rastplats längs med riksväg 70 mellan Mora och Älvdalen. Här i samspråk med representant från Älvdalens PRO som sköter drift och underhåll av rastplatsen.