M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

Klubb Dalarna

klubb.dalarna@msverige.se

Ordförande

Lennart Kjellin 
Rådmansvägen 1 
791 61 Falun 
073-801 81 69
lennart.kjellin@telia.com

Kassör
Mats Edlund
Seminariegatan 9
791 36 Falun 
070-607 32 39
mats.edlund.falun@telia.com

Klubb Dalarna på Facebook

Följ oss på Facebook

Vi utfärdar internationellt körkort 

Kontakta:

Lennart Kjellin 
Rådmansvägen 1 
791 61 Falun 
073-801 81 69 
lennart.kjellin@telia.com

Du kan även beställa ditt internationella körkort direkt här

Här är ansökningsblankett för internationellt körkort

Aktiviteter 2020

Extra årsmöte

På årsmötet 14 mars 2020 beslutades att ett extra årsmöte skulle hållas den 15 juni  2020 för att fastställa det nya namnet och de nya klubbstadgarna.

Under rådande omständigheter har styrelsen beslutat att flytta på extra årsmötet till oktober/november eller om så behövs, till nästa årsmöte i mars 2021.

Tid och plats kommer att publiceras här, i kalendariet i Motor samt i nyhetsbrevet.

Vägombudssäsong 2020

Nu har 2020 års vägombudssäsong startat. Vägombuden och bilarna är oerhört uppskattade inslag på vägarna och uppmärksammas av både medlemmar, andra trafikanter och media runt om i landet. Ansvarigt vägombud här i klubb Dalarna är Lennart Kjellin.
Precis som tidigare år genomförs rastplatsundersökningen och en omfattande mätning av kvaliteten på vägarna här i Dalarnas län. Dessutom kommer vi att genomföra olika trafiksäkerhetsundersökningar som t ex efterlevnad av att stanna vid stopp och hastighet tung trafik. Årets vägombudsbil är en Peugeot 3008.

Om ni vill veta mer om klubb Dalarna eller vägombudsverksamheten så tveka inte att kontakta huvudvägombud Lennart Kjellin eller någon i lokalklubbens styrelse

 

Länets bästa rastplats

Varje år utser Riksförbundet M Sverige länets bästa rastplats. Här i Dalarna blev det Långsjöns rastplats längs med väg 50 mellan Ludvika och Borlänge.

Vägombud Mats Edlund skruvade upp skylten "länets bästa rastplats" den 9 juni och intervjuades samtidigt av P4 Dalarna

På bilden ses vägombud Mats Edlund skruvar upp skylten "länets bästa rastplats 2019"
Vägombud Mats Edlund skruvar upp skylten länets bästa rastplats 2019
På bilden ses vägombud Mats Edlund tillsammans med reporter från P4 Dalarna
Vägombud Mats Edlund tillsammans med reporter från P4 DalarnaAktiviteter
2019

Reflexkampanj

Tisdag 19 november genomförde vi i klubb Dalarna en reflexutdelningskampanj i Falun. Vi var sju personer i varierande åldrar som aktivt deltog.

2019 års vägombudssäsong

2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid. På bilden ses biträdande vägombud Mats Edlund
2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Dalarna är Lennart Kjellin. På bilden ses biträdande vägombud Mats Edlund. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.

Klubb Dalarna deltar på Classic Car Week i Rättvik

På bilden ses Lennart Kjellin och Bert Linder från M Sveriges lokalklubb i Dalarna på Classic Car Week i Rättvik.
1 augusti deltog Lennart Kjellin och Bert Linder från M Sveriges lokalklubb i Dalarna på Classic Car Week i Rättvik.

Rastplatsinventering

På bilden ses ordförande, tillika huvudvägombud i lokalklubb Dalarna Lennart Kjellin under en inspektion vid Spjutmosjöns rastplats längs med riksväg 70 mellan Mora och Älvdalen. Här i samspråk med representant från Älvdalens PRO som sköter drift och underhåll av rastplatsen.
Ordförande, tillika huvudvägombud i lokalklubb Dalarna Lennart Kjellin under en inspektion vid Spjutmosjöns rastplats längs med riksväg 70 mellan Mora och Älvdalen. Här i samspråk med representant från Älvdalens PRO som sköter drift och underhåll av rastplatsen.