M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

Klubb Dalarna

klubb.dalarna@msverige.se

Ordförande

Lennart Kjellin 
Rådmansvägen 1 
791 61 Falun 
073-801 81 69
lennart.kjellin@telia.com

Kassör
Mats Edlund
Seminariegatan 9
791 36 Falun 
070-607 32 39
mats.edlund.falun@telia.com

Klubb Dalarna på Facebook

Följ oss på Facebook

Vi utfärdar internationellt körkort 

Kontakta:

Lennart Kjellin 
Rådmansvägen 1 
791 61 Falun 
073-801 81 69 
lennart.kjellin@telia.com

Du kan även beställa ditt internationella körkort direkt här

Här är ansökningsblankett för internationellt körkort

Tack för din röst!

Nu är valet av ledamöter till Riksförbundet M Sveriges kongress avslutat. De nya kongressledamöterna presenteras på msverige.se i månadsskiftet januari-februari.

Aktiviteter 

Årsmöte lördag 14 mars klockan 12.00

Mötet inleds med årsmötesförhandlingar och information från Johan Alm som är chef för trafikpolisen i Dalarna och därefter lunch.

Plats: Samuelsdals Pensionat, Samuelsdalsvägen 23, Falun

Anmäl senast 29 februari till Lennart Kjellin 073-801 81 69 eller lennart.kjellin@telia.com

Lunchdeltagare betalar 50 kronor som senast 29 februari sätts in på pg 179777-8


Reflexkampanj

Tisdag 19 november genomförde vi i klubb Dalarna en reflexutdelningskampanj i Falun. Vi var sju personer i varierande åldrar som aktivt deltog.

2019 års vägombudssäsong

2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid. På bilden ses biträdande vägombud Mats Edlund
2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Dalarna är Lennart Kjellin. På bilden ses biträdande vägombud Mats Edlund. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.

Klubb Dalarna deltar på Classic Car Week i Rättvik

På bilden ses Lennart Kjellin och Bert Linder från M Sveriges lokalklubb i Dalarna på Classic Car Week i Rättvik.
1 augusti deltog Lennart Kjellin och Bert Linder från M Sveriges lokalklubb i Dalarna på Classic Car Week i Rättvik.

Rastplatsinventering

På bilden ses ordförande, tillika huvudvägombud i lokalklubb Dalarna Lennart Kjellin under en inspektion vid Spjutmosjöns rastplats längs med riksväg 70 mellan Mora och Älvdalen. Här i samspråk med representant från Älvdalens PRO som sköter drift och underhåll av rastplatsen.
Ordförande, tillika huvudvägombud i lokalklubb Dalarna Lennart Kjellin under en inspektion vid Spjutmosjöns rastplats längs med riksväg 70 mellan Mora och Älvdalen. Här i samspråk med representant från Älvdalens PRO som sköter drift och underhåll av rastplatsen.