M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt.

Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet.

 

Klubb Blekinge 
klubb.blekinge@msverige.se

Ordförande: David Altefur
073-314 88 00
david@altefur.com 

Kassör: Kenny Nässert
kenny@rudvi.se   

Sekreterare: Elsa Altefur
073 033 66 52
elsa@datoraffaren.se

Är du intresserad av att engagera dig i lokalklubben?

Vi söker dig som vill vara med och arbeta i styrelsen. Kontakta David Altefur
073-314 88 00 eller david@altefur.com för mer information.

 

Klubb Blekinge på Facebook

Följ oss på Facebook

Aktiviteter 2022

Save the date!

Söndagen den 18 september planerar vi en familjeaktivitet för våra medlemmar.

Gilla oss gärna på Facebook: msverigeblekinge så ser du vad som händer i Blekinge.

Mer information kommer inom kort.

 

 

Aktiviteter 2021

Extra årsmöte hölls torsdag 1 juli då vårt nya namn och nya stadgar fastställdes. Nu heter vi M Sverige Lokalklubb Blekinge. 

 

Länets bästa rastplats

På bilden ses Sofia Paulsson från Riksförbundet M Sverige, Kristian Johansson, ägare och entreprenör Brofästet Senoren samt Lars-Anders Göransson och Åsa Gripner Båvmark från lokalklubb Skåne Öst. Bilden är från när länets bästa rastplats 2018 uppmärksammades och det blev återigen Brofästet Senoren

18 juli uppmärksammades länets bästa rastplats som återigen blev Brofästet Senoren. På bilden ses Sofia Paulsson från Riksförbundet M Sverige, Kristian Johansson, ägare och entreprenör Brofästet Senoren samt Lars-Anders Göransson och Åsa Gripner Båvmark från lokalklubb Skåne Öst.

Lokalklubb Blekinge deltog i Östersjöfestivalen.

19 juli deltog vi i klubb Blekinge på Östersjöfestivalen och Carlshamn Classic Car. Lokalklubb Skåne Öst visade upp årets vägombudsbil och tillsammans presenterade vi Riksförbundet M Sverige och lokalklubbarna. På bilden ses David Altefur ordförande lokalklubb Blekinge och Åsa Gripner Båvmark från Lokalklubb Skåne Öst.

Följ oss på Facebook