M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt.

Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet.

 

Klubb Blekinge 
klubb.blekinge@msverige.se

Ordförande: 
David Altefur
073-314 88 00
david@altefur.com 

Kassör: 
Kenny Nässert
kenny@rudvi.se   

Sekreterare: 
Elsa Altefur
073-033 66 52
elsa@datoraffaren.se

Adjungerad i styrelsen:
Pernilla Kroon
070-874 15 74
pernilla@wi-do.se

Är du intresserad av att engagera dig i lokalklubben?

Vi söker dig som vill vara med och arbeta i styrelsen. Kontakta David Altefur
073-314 88 00 eller david@altefur.com för mer information.

 

Klubb Blekinge på Facebook

Följ oss på Facebook

Aktiviteter 2023

Årsmöte hölls torsdagen den 16 mars

 

Aktiviteter 2022

Söndagen den 18 september
Aktiviteten är inställd på grund av få anmälda

Gilla oss gärna på Facebook: msverigeblekinge så ser du vad som händer i Blekinge.

 

 

Aktiviteter 2021

Extra årsmöte hölls torsdag 1 juli då vårt nya namn och nya stadgar fastställdes. Nu heter vi M Sverige Lokalklubb Blekinge. 

 

2019: Länets bästa rastplats Brofästet Senoren

18 juli uppmärksammades länets bästa rastplats som återigen blev Brofästet Senoren. På bilden ses Sofia Paulsson från Riksförbundet M Sverige, Kristian Johansson, ägare och entreprenör Brofästet Senoren samt Lars-Anders Göransson och Åsa Gripner Båvmark från lokalklubb Skåne Öst.
18 juli uppmärksammades länets bästa rastplats som återigen blev Brofästet Senoren. På bilden ses Sofia Paulsson från Riksförbundet M Sverige, Kristian Johansson, ägare och entreprenör Brofästet Senoren samt Lars-Anders Göransson och Åsa Gripner Båvmark från lokalklubb Skåne Öst.

2019: Östersjöfestivalen och Carlshamn Classic Car 

19 juli deltog vi i klubb Blekinge på Östersjöfestivalen och Carlshamn Classic Car. Lokalklubb Skåne Öst visade upp årets vägombudsbil och tillsammans presenterade vi Riksförbundet M Sverige och lokalklubbarna. På bilden ses David Altefur ordförande lokalklubb Blekinge och Åsa Gripner Båvmark från Lokalklubb Skåne Öst.
19 juli deltog vi i klubb Blekinge på Östersjöfestivalen och Carlshamn Classic Car. Lokalklubb Skåne Öst visade upp årets vägombudsbil och tillsammans presenterade vi Riksförbundet M Sverige och lokalklubbarna. På bilden ses David Altefur ordförande lokalklubb Blekinge och Åsa Gripner Båvmark från Lokalklubb Skåne Öst.


Integritetspolicy

För att kunna erbjuda produkter och tjänster och i övrigt bedriva vår verksamhet behöver vi, lokalklubb M Sverige Blekinge, behandla dina personuppgifter och detta gör vi i enlighet med gällande lagstiftning samt med största möjliga hänsyn till din personliga integritet. Läs policyn här