M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Klubben utfärdar internationellt körkort.

Klubb Blekinge

klubb.blekinge@msverige.se

Ordförande

David Altefur
073-314 88 00
david@altefur.com

Vice ordförande

Bernt-Eric Mattisson
070-544 92 93
bernt-eric@telia.com  

Kassör

Kenny Nässert
kenny@rudvi.se   

Sekreterare

Elsa Altefur
073 033 66 52
elsa@datoraffaren.se

Klubb Blekinge på Facebook

Följ oss på Facebook

Vi utfärdar internationellt körkort  

Kontakta:

Bernt-Eric Mattisson

070-544 92 93

Här är ansökningsblankett för IKK

Du kan också beställa ditt internationella körkort direkt här

 

 

Aktiviteter 2021

Extra årsmöte hölls torsdag 1 juli då vårt nya namn och nya stadgar fastställdes. Nu heter vi 
M Sverige Lokalklubb Blekinge

 

Är du intresserad av att engagera dig i lokalklubben?

Vi söker dig som vill vara med och arbeta i styrelsen. Kontakta David Altefur
073-314 88 00 eller david@altefur.com för mer information.Länets bästa rastplats

På bilden ses Sofia Paulsson från Riksförbundet M Sverige, Kristian Johansson, ägare och entreprenör Brofästet Senoren samt Lars-Anders Göransson och Åsa Gripner Båvmark från lokalklubb Skåne Öst. Bilden är från när länets bästa rastplats 2018 uppmärksammades och det blev återigen Brofästet Senoren
18 juli uppmärksammades länets bästa rastplats som återigen blev Brofästet Senoren. På bilden ses Sofia Paulsson från Riksförbundet M Sverige, Kristian Johansson, ägare och entreprenör Brofästet Senoren samt Lars-Anders Göransson och Åsa Gripner Båvmark från lokalklubb Skåne Öst.
På bilden ses David Altefur ordförande lokalklubb Blekinge och Åsa Gripner Båvmark från Lokalklubb Skåne Öst som deltar på Östersjöfestivalen och Carlshamn Classic Car.
19 juli deltog vi i klubb Blekinge på Östersjöfestivalen och Carlshamn Classic Car. Lokalklubb Skåne Öst visade upp årets vägombudsbil och tillsammans presenterade vi Riksförbundet M Sverige och lokalklubbarna. På bilden ses David Altefur ordförande lokalklubb Blekinge och Åsa Gripner Båvmark från Lokalklubb Skåne Öst.

Följ oss på Facebook